Fakultní účelová zařízení - poradenství

  • Vysokoškolská sociálně-právní poradna
  • Vysokoškolská psychologická poradna
  • Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
  • Centrum podpory studentům se specifickými potřebami
  • Centrum výzkumu zdravého životního stylu

Fakultní účelová zařízení - střediska

Děkanát

Studijní oddělení

Tereza Kypusová
585635024, 585635037
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.07

Mgr. Martina Fišerová
585635014
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.41

Pavlína Liendlová
585635027
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.39

Mgr. Libuše Lysáková
585635010
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.81

Mgr. Magda Řezníčková
585635023
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42

Petra Špundová
585635026
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42

Mgr. Eva Švubová
585635029
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.52

Mgr. Marcela Vlčková
585635025
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42

Oddělení pro vědu, výzkum a doktorská studia

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
profesor - děkan
tel.: 585635001,585635301
email: libuse.ludikova@upol.cz

Mgr. Věra Benešová
Ref. pro obl. VaV
tel.: 585635015
email: vera.benesova@upol.cz

Mgr. Barbora Vlachová
Ref. pro obl. VaV
tel.: 585635055
email: barbora.vlachova@upol.cz

Mgr. Emilie Petříková
Ref. pro obl. VaV
tel.: 585635012
email: emilie.petrikova@upol.cz

Ing. Andrea Nováková
ref. vědy a výzkumu
tel.: 585635016
email: andrea.novakova@upol.cz

Oddělení pro zahraniční styky

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
docent - proděkan
tel.: 585635330
email: vojtech.regec@upol.cz

Mgr. Jana Dostálová
ved. ref. pro zahraniční styky
tel.: 585635007
email: jana.dostalova@upol.cz

Mgr. Dagmar Zdráhalová
ref. pro zahraniční styky
tel.: 585635907
email: dagmar.zdrahalova@upol.cz

Marcela Weiglhoferová
ref. zahraničního odd.
tel.: 585635028
email: marcela.weiglhoferova@upol.cz

Oddělení pro organizaci a rozvoj

Hana Šimková
ref. pro organizaci a řízení
tel.: 585635098
email: h.simkova@upol.cz

Mgr. Martina Bartoníčková
Projektový manažer
tel.: 585635202,585635189
email: martina.bartonickova@upol.cz

Ekonomické oddělení

Zuzana Bednaříková
Referent pro oblast ekonomiky
tel.: 585635056
email: zuzana.bednarikova@upol.cz

Ing. Radmila Herzánová, Ph.D.
Referent pro oblast ekonomiky
tel.: 585635196
email: radmila.herzanova@upol.cz

Olga Krejčířová
ekonom, ekonomka
tel.: 585635052
email: olga.krejcirova@upol.cz

Blanka Vojáčková
ekonom, ekonomka
tel.: 585635051
email: blanka.vojackova@upol.cz

Jarmila Hofmanová
účetní
tel.: 585635033
email: jarmila.hofmanova@upol.cz

Podatelna – Výpravna a Archiv

Mgr. Daniela Bujarová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: 585635038
email: daniela.bujarova@upol.cz

Lenka Váňová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: 5856355034
email: lenka.vanova@upol.cz

Personální a mzdové oddělení

Kateřina Burgetová
personální referent
tel.: 585635037
email: katerina.burgetova@upol.cz

Mgr. Kateřina Lindnerová
personální referent
tel.: 585635032
email: katerina.lindnerova@upol.cz

Zuzana Nerudová
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: 585635902
email: zuzana.nerudova@upol.cz

Hana Petříčková
mzdová účetní
tel.: 585635041
email: hana.petrickova@upol.cz

Středisko didaktické techniky a referát ICT

Ing. Jiří Štencl
správce počítač. sítě+metodik
tel.: 585635040
email: jiri.stencl@upol.cz

Ing. Ivana Weberová
správce počítač. sítě+metodik
tel.: 585631793
email: ivana.weberova@upol.cz

Tomáš Kvapil
ref. pro organizaci a řízení
tel.: 585635036
email: tomas.kvapil@upol.cz

Správa budov

Kateřina Absolonová
uklízečka vzděl. zař.
tel.: 585635035
email: katerina.absolonova@upol.cz

Zuzana Černá
strážný, hlídač
tel.: 585633100
email: zuzana.cerna@upol.cz

Petr Dobrovolný
strojní a provozní zámečník - údržbář
tel.:
email: petr.dobrovolny@upol.cz

Pavlína Fries
strážný, hlídač
tel.: 585635099
email: pavlina.fries@upol.cz

Cyril Havlíček

tel.:
email: cyril.havlicek@upol.cz

Vladimír Kočíb
instalatér
tel.: 585635090
email: vladimir.kocib@upol.cz

Radomír Lindner
ved. správy budov
tel.: 585635035
email: radomir.lindner@upol.cz

Tomáš Pazdera
sam.prov. el. mechanik
tel.: 585635091
email: tomas.pazdera@upol.cz

Jarmila Pazderová
strážný, hlídač
tel.: 585635099
email: j.pazderova@upol.cz

Helena Soušková
strážný, hlídač
tel.: 585635190
email: helena.souskova@upol.cz

Roman Ševčík
strážný, hlídač
tel.: 585635190
email: roman.sevcik@upol.cz

Zdeněk Šindlář
údržbář budov
tel.: 585635097
email: zdenek.sindlar@upol.cz

Marie Vychodilová
strážný, hlídač
tel.: 585635099
email: m.vychodilova@upol.cz

Knihařská dílna

Václav Černý
knihař
tel.: 585635065
email: vaclav.cerny@upol.cz

Sekretariát děkana

Mgr. Jelenka Navrátilová
asistentka děkanky
tel.: 585635009
email: jelenka.navratilova@upol.cz

Tajemník fakulty

Ing. Milan Tomášek
tajemník fakulty
tel.: 585635008
email: milan.tomasek@upol.cz