Videa "Příklady praxe 3"

Níže uvedená sada motivačních videí příkladů praxe vznikla za přispění projektu „Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe“.


Videa "Příklady praxe 4"

Níže uvedená sada motivačních videí příkladů praxe vznikla za přispění projektu „Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci“.

Mateřská škola

Mateřská škola - hodina

Základní škola - 1. stupeň

ZŠ Ruda nad Moravou, inkluze v praxi - matematika

ZŠ Prostějov, matematika - 2. třída

Waldorfská škola v Olomouci - 3. třída

ZŠ Hálkova, Olomouc, hodina hudební výchovy - 1. třída

ZŠ a MŠ Tatenice, Hejného metoda v praxi - 1. třída

Zájmové vzdělávání ve školní družině

Základní škola - 2. stupeň

ZŠ a MŠ Tatenice, praktické vyučování - 6. třída

Zájmová činnost ZŠ Slatinice- LEGO roboti

Zájmové vzdělávání v domě dětí a mládeže

Úseky vyučovací hodiny ve videonahrávce

Střední škola

Střední škola Kostka s. r. o. - Dějepis

Střední zdravotnická škola v Olomouci

Úseky vyučovací hodiny ve videonahrávce

Činnost organizace Letní dům

Komunikace s jedinci s postižením

Videa "Příklady praxe 5"

Níže uvedená sada motivačních videí příkladů praxe vznikla za přispění projektu „Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci“.