Základní informace

ZO VOS PdF UP v Olomouci je na základě stanov VOS dobrovolným sdružením zaměstnanců (včetně zaměstnanců bývalých) - akademických i neakademických, bez ohledu na jejich politickou a státní příslušnost, národnost, náboženství, rasu a pohlaví. Členy ZO VOS mohou být i studenti, pokud mají k vysoké škole pracovněprávní vztah nebo se v rámci svého studia přímo podílejí na plnění vědecko-výzkumné či vzdělávací činnosti.

Primárním posláním ZO VOS PdF UP v Olomouci je obhajoba práv a zájmů (sociální, ekonomické a profesní) svých členů ale i ostatních zaměstnanců.

Blíže o činnosti a profilu VOS viz Stanovy Vysokoškolského odborového svazu.


Výbor ZO VOS

585635404

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.23

Katedra společenských věd


Purkrabská 2, 4
místnost: 3.19

Katedra biologie


Žižkovo nám. 5

Ekonomické oddělení


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.28

Katedra společenských věd


Žižkovo nám. 5
místnost: 1.25

Ústav pedagogiky a sociálních studií


Úsekoví důvěrníci

pracoviště důvěrník
Centrum celoživotního vzdělávání  
Děkanát Jarmila Hofmannová
Katedra antropologie a zdravovědy PaedDr. Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.
Katedra biologie Marcela Pazdírková
Katedra českého jazyka a literatury doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
Katedra hudební výchovy doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
Katedra matematiky Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
Katedra psychologie a patopsychologie Mgr. Daniela Bujarová
Katedra společenských věd PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Středisko pedagogických a odborných praxí  
Ústav cizích jazyků  
Ústav pedagogiky a sociálních studií + CCV Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.
Ústav speciálněpedagogických studií Mgr. Jitka Králíková

Přihláška