Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl je souborem vizuálních prvků, které usnadňují vnější i vnitřní komunikaci organizace a vytvářejí dobrý obraz o ní. Svou jednotností, komplexností a estetikou se významně podílí na snadné a nezkreslené identitě organizace.

Základem jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého je znak, barevnost a písmo, spolu se způsobem grafického řešení merkantilních a informačních tiskovin a ostatních nosičů informací. Jeho autorkou je grafička Věra Marešová.

Grafický Manuál jednotného vizuálního stylu kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního stylu Univerzity Palackého, čímž současně stanovuje závazná pravidla, způsoby, příklady a doporučení, jak postupovat při jejich aplikaci.

Manuál spolu s logotypy a šablonami lze najít na tomto odkazu: vizual.upol.cz

Pedagogická fakulta UP v Olomouci na základě tohoto vizuálního stylu univerzity – s respektem k jeho jednotlivým prvkům – připravila několik šablon, jež lze využít pro propagaci fakulty a pro účely vnější i vnitřní komunikace fakulty. Tyto šablony a konkrétní aplikace budeme podle potřeby a na základě požadavků jednotlivých pracovišť doplňovat.

Nabízené šablony vycházejí z jednotného vizuálního stylu univerzity a doplňují k němu některé specifické prvky, např. ikony odkazující k diverzitě našich programů a odborných specializací, stejně jako k různým cílovým skupinám, s nimiž v praxi pracují naši absolventi. Hlavním autorem vizuálního stylu a šablon je Mgr. Jakub Konečný, doktorand katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP.

 

Garantkou zveřejněného obsahu je Mgr. Alžběta Gregorová, referentka pro komunikaci alzbeta.gregorova@upol.cz. V případě potřeby se na ni mohou katedry, ústavy a další fakultní pracoviště obrátit a oddělení zajistí úpravy či modifikace s ohledem na aktuální potřeby fakulty.

Aktuální grafický balíček

Grafické materiály pro katedry a ústavy

Ve sdílené složce zde naleznete balíčky obsahující loga kateder a ústavů v různých grafických formátech a variantách, včetně anglické jazykové mutace. 

V tomto archivu ZIP najdete letáky všech kateder a ústavů vytvořených před začátkem akademického roku 2019/2020. Letáky jsou ve formátu pdf v "rolovací" podobě, tedy stránku po stránce za sebou, vhodné k umístění na katederní weby apod.

PR časopis o fakultě pro uchazeče v elektronické podobě.

Bannery s nabídkou studijních programů

V archivu ZIP najdete bannery s nabídkou studijních programů pro uchazeče. Ve složce je obecný banner s výzvou k podání přihlášky na fakultu roku a deadlinem pro podávání přihlášek ve dvou formátech (Facebook cover photo + web 1200 x 400 pixelů). Dále zde naleznete složku s bannery pro každou katedru/ústav zvlášť a nabízenými studijními programi. Některé katedry mají více programů a bannery jsou rozděleny na bakálřské/magisterské. Tyto bannery jsou ve formátu pro web, ve dvou verzích (s ikonou "klikni pro info" pro proklik a bez ikony). 

UČITEL21

Loga koncepce UČITEL21:

Anglická verze "TEACHER21" – vertikální verze s piktogramy, verze pouze nápis bez piktogramů, 4 barevné varianty [všechny formáty archiv ZIP]

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)