Vedení fakulty

Děkanka

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36

Proděkani

585635330
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24

585635002,585635444
Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18

585635201
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.27

585635154
Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11

Předseda Akademického senátu PdF UP

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14

Tajemník fakulty

Žižkovo nám. 5

Akademický senát

Předseda:prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
2. místopředsedkyně:Mgr. Jana Kočí

Jednání AS PdF UP

 • je-li nadpis aktivní, obsahuje odkaz na aktuální pozvánku

Přístup k materiálům pro jednání Akademického senátu PdF UP (pouze pro oprávněné uživatele)

Jednání AS PdF UP - zápisy

Výsledky voleb 2017

Volební a jednací řád AS PdF UP

Akademický senát – akademičtí pracovníci

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.24
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.55
KČJL

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.77
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.26
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.48
ÚSS

Purkrabská 2, 4
místnost: 1.18
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.08a
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.37
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14
ÚSS

Univerzitní 3, 5
místnost: 2.02
KHV

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.36
ÚPSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.11
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.60
KAZ

Akademický senát – studenti

Mgr. Michal HolínkaSPP (DSP)michal.holinka01@upol.cz 585635354
Mgr. Tereza HouškováSPP (DSP)tereza.houskova01@upol.cz 585635346
Mgr. Lucie HrbáčováSPP (DSP)lucie.hrbacova01@upol.cz 585635346
Bc. Michal HudecAJ-NJ (Bc.)michal.hudec01@upol.cz
Mgr. Jana KočíPED (DSP)jana.macalova01@upol.cz 585635502
Vojtěch KuldanU1ST (Mgr.)kuldvo00@upol.cz
Dominik VoráčUČJ - USV (NMgr.)dominik.vorac01@upol.cz

Kancelář akademického senátu

Mgr. Emilie Petříková
585635012

adresa: Kancelář AS PdF UP,
Žižkovo nám. 5,
771 40
Olomouc

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Vědecká rada

Materiály pro jednání VR

Členové VR PdF

 • Seznam členů Vědecké rady PdF UP
  (složení Vědecké rady bylo schváleno v Akademickém senátu PdF UP 31. 1. 2018 a 7. 3. 2018)

Interní členové

 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
  Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra technické a informační výchovy.
 • doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií.
 • doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra matematiky.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií.
 • prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
  Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Katedra algebry a geometrie.
 • doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra psychologie a patopsychologie.
 • doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií.
 • prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra primární a preprimární pedagogiky.
 • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra výtvarné výchovy.
 • doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury.
 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra hudební výchovy.

Externí členové

 • prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
  Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociální práce, Katedra sociální práce.
 • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. M.Ed.
  Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání.
 • doc. PhDr. Jaroslav Koťa
  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky.
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
  Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra věd o výchově.
 • doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky.
 • prof. Mgr. Jindřich Štreit
  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie.
 • prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky.
 • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky.
 • doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie.

Zápisy VR PdF


Kolegium děkanky

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36

585635330
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24

585635002,585635444
Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18

585635201
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.27

585635154
Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11

585635309
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14

585635404
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.29

Mgr. Tereza Houšková 

studentka DSP

email: tereza.houskova01@upol.cz

tel.: 585635346