Akademický senát PdF schválil harmonogram voleb děkana/děkanky PdF UP.

Čtvrtek 30. září 2021, 13:44 – Text: Akademický senát PdF

Usnesení AS PDF UP ze dne 22. 9. 2021 o vyhlášení řízení o návrhu na jmenování děkanem/děkankou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS PdF UP“) na svém zasedání dne 22. září 2021 zahajuje v souladu s článkem 21 odst. 1 Jednacího řádu AS PdF UP řízení o návrhu na jmenování děkanem/děkankou (dále jen děkan) Pedagogické fakulty UP (dále i jen „PdF UP“) pro funkční období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2026.

Pro účely řízení o návrhu na jmenování děkanem zvolil AS PdF UP ze svých členů komisi ve složení:

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.,

Mgr. Jan Gregar

Mgr. Eliška Šlesingrová

Komise na svém prvním zasedání provede volbu svého předsedy.

Jednotlivé organizační kroky při volbě kandidáta na funkci děkana PdF UP stanoví harmonogram voleb, který je součástí tohoto usnesení.

Harmonogram voleb

 1. Předkládání písemných návrhů kandidátů na funkci děkana PdF UP členem akademické obce PdF UP senátu prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP v termínu do 21. října 2021 do 15.00 hodin.
 2. Kancelář AS PdF UP postoupí všechny písemné a ve stanoveném termínu obdržené návrhy kandidátů zvolené volební komisi AS PdF UP v termínu do 25. října 2021.
 3. Komise ověří, zda návrh splňuje předepsané formální náležitosti a zda navržený kandidát na funkci děkana PdF UP splňuje náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, a to do 4. listopadu 2021 do 12.00 hodin.
 4. Komise sestaví abecední seznam kandidátů na funkci děkana PdF UP a zveřejní seznam na Úřední desce PdF UP v termínu do 5. listopadu 2021.
 5. Termín pro zveřejnění tezí volebních programů kandidátů  na webovém portálu PdF UP – 16. listopadu 2021.
 6. Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana PdF UP a diskuse členů akademické obce PdF UP s kandidáty se uskuteční dne 29. listopadu 2021.
 7. Prezentace kandidátů na funkci děkana PdF UP na zasedání AS PdF UP a první, případně druhé a třetí kolo voleb kandidáta na děkana PdF UP – dne 14. prosince 2021.
 8. Výsledky voleb a protokol o volbě kandidáta na funkci děkana PdF UP včetně podkladů pro jmenování děkana PdF UP postoupí předseda AS PdF UP rektorovi UP v termínu do 20. prosince 2021.
 9. Pokud se AS PdF UP ani ve třetím kole neusnese, kterého kandidáta navrhne rektorovi UP ke jmenování děkanem PdF UP, bude vyhlášeno opakované řízení o návrhu na jmenování děkanem PdF UP.

Harmonogram voleb bude umístěn na webových stránkách PdF UP – Hlavní strana/Úřední deska – spolu s všeobecnými informacemi o podmínkách voleb, a to v termínu do 26. 9. 2021.

Nedílnou součástí tohoto usnesení jsou následující přílohy k zápisu z jednání AS PdF UP:

 • Příloha č. 2 – Všeobecné informace o podmínkách voleb kandidáta na funkci děkana PdF UP pro funkční období 2022–2026
 • Příloha č. 3 – Vzor návrhu kandidáta na děkana
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)