Blíží se termín pro podání přihlášek do doktorských studijních programů PdF

grafika: Jakub Konečný
čtvrtek 7. květen 2020, 11:17 – Text: Jana Dostálová

PdF UP nabízí pro příští akademický rok 2020/21 nově sedm doktorských studijních programů. Tyto studijní programy jsou zaměřeny na pedagogiku, speciální pedagogiku, výtvarnou pedagogiku, hudební pedagogiku a teorii, čtenářství a mediální výchovu ve vzdělání, didaktiku informatiky a digitálních technologií a matematická gramotnost ve vzdělávání.

Studium je ve všech programech čtyřleté a je realizováno v prezenční i kombinované formě. Studentům v prezenční formě studia je vypláceno stipendium. Ukončuje se obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Student – absolvent tak prokazuje připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

 Uchazeči mají možnost podat svoji přihlášku do 31. 5. 2020. Bližší informace najdete na webových stránkách.

Zpět