Harmonogram přijímacích zkoušek pro akademický rok 2020/2021

Typ Obor Obor Forma Počet Den Kdy Kde Co Den 2 Kdy 2 Kde 2 Co 2
Bc Ajco Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání K 134 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc Ajco Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 156 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc SPBC Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase P 72 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc SPBP Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů P 120 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc SPPDRA Speciální pedagogika - dramaterapie P 30 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc SPRV Speciální pedagogika - raný věk P 90 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc UMŠ Učitelství pro mateřské školy K 173 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc UMŠ Učitelství pro mateřské školy P 276 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. UMŠSP Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika K 143 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. UMŠSP Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika P 175 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. VTco Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 58 15. 6. 2020 9:00 KVV VTC        
Bc. VYCH Vychovatelství P 92 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. AJma- ČJmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání K 10 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-ČJmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání P 40 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-Fmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání P 1 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-HIVmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Historie se zaměřením na vzdělávání P 65 14. 6. 2020 9:00 online TSP 14. 6. 2020 13:00 online TSP
Bc. AJma-HKmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání P 10 14. 6. 2020 9:00 online BAJ 17. 6. 2020 9:00 PHV KHV
Bc. AJma-ITmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Informační technologie se zaměřením na vzdělávání K 9 14. 6. 2020 9:00 online BAJ        
Bc. AJma-ITmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Informační technologie se zaměřením na vzdělávání P 26 14. 6. 2020 9:00 online BAJ        
Bc. AJma-MVmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Matematika se zaměřením na vzdělávání K 6 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-MVmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Matematika se zaměřením na vzdělávání P 11 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-NJmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání K 8 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-NJmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání P 19 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        

Bc.

AJma-PEmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání K 1 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-PEmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání P 20 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc, AJma-SPmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Speciální pedagogika  pro 2. stupeň základních škol a střední školy K 5 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-SPmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Speciální pedagogika  pro 2. stupeň základních škol a střední školy P 8 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-SVmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání K 18 14. 6. 2020 9:00 online TSP 14. 6. 2020 13:00 online BAJ
Bc. AJma-SVmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání P 59 14. 6. 2020 9:00 online TSP 14. 6. 2020 13:00 online BAJ
Bc. AJma-TEmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání K 1 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-TEmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání P 1 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-VTmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 11 14. 6. 2020 13:00 online BAJ 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB
Bc. AJma-VZmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání K 4 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-VZmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání P 22 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-Zmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Geografie pro vzdělávání K 8 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. AJma-Zmi Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Geografie pro vzdělávání P 27 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. ČJma-AJmi Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání K 12 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. ČJma-AJmi Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 48 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. ČJma-HIVmi Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / Historie se zaměřením na vzdělávání P 57 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. ČJma-HKmi Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání P 8 14. 6. 2020 9:00 KHV PHV        
Bc. ČJma-SVmi Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání K 27 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. ČJma-SVmi Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání P 58 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. ČJma-VTmi Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 7 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. HIVma-AJmi Historie se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 61 14. 6. 2020 9:00 online TSP 14. 6. 2020 13:00 online BAJ
Bc. HIVma-ČJmi Historie se zaměřením na vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání P 66 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. HIVma-HKmi Historie se zaměřením na vzdělávání / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání P 2 14. 6. 2020 9:00 online TSP 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV
Bc. HIVma-VTmi Historie se zaměřením na vzdělávání / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 4 14. 6. 2020 9:00 online TSP 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB
Bc. HIVma-VZmi Historie se zaměřením na vzdělávání / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání P 13 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. HIVma-Zmi Historie se zaměřením na vzdělávání / Geografie pro vzdělávání P 38 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. HKma-AJmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 15 14. 6. 2020 13:00 online BAJ 17. 6. 2020 9:00 KHV PHV
Bc. HKma-ČJmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání P 13 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV        
Bc. HKma-FFmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Francouzská filologie P 1 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV        
Bc. HKma- HIVmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Historie se zaměřením na vzdělávání P 4 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. HKma-CHni Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Chemie pro vzdělávání P 1 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV        
Bc. HKma-ITmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Informační technologie se zaměřením na vzdělávání P 1 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV        
Bc. HKma-MVmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Matematika se zaměřením na vzdělávání P 4 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV        
Bc. HKma-NJmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání P 1 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV        
Bc. HKma-PEmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání P 4 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV        
Bc. HKma-RFmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Ruská filologie P 1 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV        
Bc. HKma-SPmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy P 6 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV        
Bc. HKma-SVmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání P 5 14. 6. 2020 9:00 online TSP 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV
Bc. HKma-VZmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání P 1 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV        
Bc. HKma-Zmi Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání / Geografie pro vzdělávání P 2 17. 6. 2020 13:00 KHV PHV        
Bc. ITma-AJmi Informační technologie se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání K 6 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. ITma-AJmi Informační technologie se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 11 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. MVma-AJmi Matematika se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání K 5 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. MVma-AJmi Matematika se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 6 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. MVma-VTmi Matematika se zaměřením na vzdělávání / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 3 16. 6. 2020 9:00 KVB VVB        
Bc. NJma-AJmi Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání K 2 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. NJma-AJmi Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 6 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. NJma-HKmi Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání P 1 17. 6. 2020 9:00 KHV PHV        
Bc. PEma-AJmi Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání K 4 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. PEma-AJmi Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 22 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. PEma-HKmi Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání P 6 17. 6. 2020 9:00 KHV PHV        
Bc. PEma-VTmi Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 2 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. SPma-AJmi Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání K 7 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. SPma-AJmi Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 11:00 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. SPma-ČJmi Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání K 21 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. SPma-HKmi Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání P 2 17. 6. 2020 9:00 KHV PHV        
Bc. SPma-VTmi Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 1 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. SPma-VZmi Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání K 23 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. SPma-ŽUmi Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy / Žurnalistika P 1 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. SVma-AJmi Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání K 9 14. 6. 2020 9:00 online TSP 14.6.2020 13:00 online BAJ
Bc. SVma-AJmi          Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 56 14. 6. 2020 9:00 online TSP 14. 6. 2020 13:00 online BAJ
Bc. SVma-ČJmi Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání K 13 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. SVma-ČJmi Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání P 48 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. SVma-HKmi Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání P 4 14. 6. 2020 9:00 online TSP 17. 6. 2020 9:00 KHV PHV
Bc. SVma-VTmi Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 1 14. 6. 2020 9:00 online TSP 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB
Bc. SVma-Zmi Společenské vědy se zaměřením na vzděláván / Geografie pro vzdělávání P 33 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. TEma-AJmi Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání K 3 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. TEma-AJmi Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 5 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. TEma-VTmi Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 1 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. VTma-AJmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 15 14. 6. 2020 9:00 online BAJ 16. 6. 2020 9:00 KVV PVB
Bc. VTma-ČJmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání P 4 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. VTma-FFmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Francouzská filologie P 1 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. VTma-HIVmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Historie se zaměřením na vzdělávání P 8 14. 6. 2020 9:00 online TSP 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB
Bc. VTma-MVmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Matematika se zaměřením na vzdělávání P 1 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. VTma-NJmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání P 1 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. VTma-PEmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání P 1 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. VTma-SPmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy P 9 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. VTma-SVmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání P 3 14. 6. 2020 9:00 online TSP 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB
Bc.: VTma-TEmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání P 4 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. VTma-VZmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání P 2 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. VTma-Zmi Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání / Geografie pro vzdělávání P 1 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. VZma-AJmi Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání K 8 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. VZma-AJmi Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 13 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. VZma-HIVmi Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání / Historie se zaměřením na vzdělávání P 4 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Bc. VZma-VTmi Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 1 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. TVma-AJmi Tělesná výchova pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 62 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. BIma-VTmi Biologie pro vzdělávání / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 12 16. 6. 2020 9:00 KVV VVB        
Bc. CHma-AJmi Chemie pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 6 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. Zma-AJmi Geografie pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání K 6 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. Zma-AJmi Geografie pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P 26 14. 6. 2020 13:00 online BAJ        
Bc. Zma-HKmi Geografie pro vzdělávání / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání P 1 17. 6. 2020 9:00 KHV PHV        
Mgr. LOGO Logopedie P 219 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Mgr. U1SPN Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika K 58 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Mgr. U1SPN Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika P 120 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Mgr. U1ST Učitelství pro 1. stupeň základní školy K 178 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Mgr. U1ST Učitelství pro 1. stupeň základní školy P 376 14. 6. 2020 9:00 online TSP        
Nav. MUT Muzikoterapie K 19 16. 6. 2020 9:00 N13 UTZ        
Nav. PREPED Předškolní pedagogika K 69 14. 6. 2020 9:00 online SPV        
Nav. ŘVA Řízení volnočasových aktivit K 62 14. 6. 2020 15:00 online VYD        
Nav. SPOR Speciální pedagogika - poradenství K 94 14. 6. 2020 13:00 online SPP        
Nav. UOPZŠ Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy K 168 14. 6. 2020 11:00 online BSV        
                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Vysvětlivky
(seznam zkratek):

 
Bc.= Bakalářský TSP = test studijních předpokladů KHV = Katedra hudební výchovy,
Jezuitský konvikt , Univerzitní 1 - 3, Olomouc (posluchárna P 112) 
Mgr.= Magisterský BAJ = písemná zkouška z anglického jazyka KVV = Katedra výtvarné výchovy,
Jezuitský konvikt , Univerzitní 1 - 3, Olomouc (posluchárna P 117 - Lectorium) 
Nav.= Navazující PHV = talentová zkouška z hudební výchovy N 13 = posluchárna č. 13,
Žižkovo nám. 5, Olomouc 
  VVB = talentová zkouška z výtvarné výchovy  
  UTZ = ústní pohovor s praktickou zkouškou hudebních dovedností  
  SPV = test z oblasti předškolní pedagogiky  
  VYD = test z profilových disciplín pro program Řízení volnočasových aktivit  
  SPP = test z oblasti speciální pedagogiky  
  BSV = test z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci  

POZVÁNKY obdrží uchazeči prostřednictvím E-přihlášky, která bude umístěna v záložce Dokumenty nejpozdějI do 29. května 2020.

 

 

Bakalářské a magisterské studijní programy


Nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021

 • dokument je dostupný po rozkliknutí nadpisu

Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na PdF UP v akademickém roce 2019/2020 se zahájením studia v akademickém roce 2020/2021

Termíny podání přihlášek

 • Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia:
  Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2019 – do 15. března 2020.
  Na základě žádosti děkanky, může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 11. července 2020. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů.
 • Doktorské studijní programy
  Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2019 – do 31. května 2020.
  Na základě žádosti děkanky může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 31. srpna 2020. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů.
 • Bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce:
  Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2019 – nejdéle do 31. srpna 2020

Termíny přijímacích zkoušek

 • Písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky (bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční a kombinované formě) v týdnu:
  14. – 19. června 2020 (zápisy do studia 25. – 27. srpna 2020)
 • Doktorské studijní programy
  22. – 26. června 2020

 

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek není vypsán. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením):  
690,- Kč/přihláška

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

 

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom), dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat. Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu (25. - 27. srpen 2020).

Uchazeči o studium oboru Logopedie jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium). Jako potvrzení slouží adekvátní lékařská zpráva daného odborníka (ze strany PdF UP není dostupný žádný formulář). Na potvrzení je třeba uvádět zvolený obor a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení  vystavena před 1. 3. 2020 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy s tímto vyšetřením směřujte na  Mgr. Evu Švecovou (eva.svecova01@upol.cz, tel.: 585635305). Důvodem je příprava na povolání hlasového profesionála (definice dle Evropské unie foniatrů a naplnění zákona o prevenci zdraví - Kapitola VI Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli – prevence nemoci vznikajících při práci spojené na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek s vysokou profesionálně nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé podmíněnou hlasovou námahou).

Uchazeči o studium oboru Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogika jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření a odborném logopedickém vyšetření dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium). Jako potvrzení slouží adekvátní lékařská zpráva daného odborníka (ze strany PdF UP není dostupný žádný formulář). Na potvrzení je třeba uvádět zvolený program a formu studia (označí si sám uchazeč).

 

Potvrzení vystavená před 1. 3. 2020 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy související s tímto potvrzením směřujte na Mgr. Evu Švecovou (eva.svecova01@upol.cztel.: 585635305).  


Informace o přijímacích zkouškách


Test studijních předpokladů

Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů.

Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky.

Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut.

Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti.

Oblasti testu studijních předpokladů:

 1. Test úrovně myšlení a usuzování
 2. Český jazyk a literatura – dílčí část testu studijních předpokladů je zaměřena na znalosti oblasti českého jazyka a literatury ve struktuře a rozsahu požadavků státní maturitní zkoušky.
 3. Základy společenských věd – dílčí část testu studijních předpokladů je zaměřena na následující oblasti:
  • základní orientace v oblasti sociologických kategorií a teorií;
  • základní orientace v oblasti ekonomie;
  • základní orientace v oblasti politologie;
  • základní orientace v oblasti psychologických kategorií a teorií,
  • základní orientace v oblasti teorie státu a práva;
  • základní orientace v oblasti filosofie – teorie a kategorie.
  • Doporučená literatura: Odmaturuj ze společenských věd. Ostrava: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582432.
 4. Dějepis – dílčí část testu studijních předpokladů je zaměřena na následující oblasti:
  • základní orientace v dějinách pravěku a starověku;
  • základní orientace v českých a světových dějinách středověku – důraz na politické a kulturní dějiny;
  • základní orientace v českých a světových dějinách novověku a moderních dějin – důraz na politické a kulturní dějiny.
  • Doporučená literatura: Odmaturuj z dějepisu 1. Ostrava: Didaktis, 2006. ISBN 9788073580599.
   Odmaturuj z dějepisu 2. Ostrava: Didaktis, 2006. ISBN 9788073580691.
 5. Základy počítačové gramotnosti – ověřování elementární uživatelské schopnosti uchazečů.
 6. Doporučujeme pravidelné sledování aktuálního kulturně společenského a politického dění.

K vyhodnocení TSP je použit odpovědní formulář, který je strojově snímán a anonymně elektronicky zpracován. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným univerzitním číslem, které je studentovi zasláno v písemné pozvánce k přijímací zkoušce.

Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP.

Požadavky a předměty přijímací zkoušky budou konkretizovány na webových stránkách UP v Katalogu studijních oborů.


Informace o realizaci studia v kombinované formě

Kontaktní výuka v kombinované formě studia (tzv. konzultace) probíhá obvykle v blocích, konaných v pátek – zpravidla 2x měsíčně. Z důvodu zajištění maximálního komfortu pro vybrané skupiny studentů, může být část výuky realizována v blocích pátek-sobota, maximálně však 3x za semestr.


Prominutí přijímacích zkoušek

Na studijní programy, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může děkanka fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.


Doplňující informace

 • Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů, typů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě kombinace dvou programů studia (maior, minor) zasílá uchazeč jednu přihlášku na tuto kombinaci dvou studijních programů. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní program.
 • Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 28 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2020). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.

 • Při podání více přihlášek mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín přijímacích zkoušek nebude realizován.
 • Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují  zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).    
 • Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Přesný termín bude uchazeči sdělen v den konání přijímací zkoušky. Zároveň bude termín nahlížení uchazečů do materiálů zveřejněn na webových stránkách fakulty.
 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia oproti předloženému dokladu o ukončení předchozího vzdělání. Před tímto termínem bude v e-přihlášce zveřejněn dokument Oznámení o navržení přijetí ke studiu.  
 • Písemné rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče.
 • Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.  Odvolání  se podává děkance fakulty. Všichni uchazeči, kteří si podají odvolání ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku informováni písemně.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.


Informace o přijímacím řízení (Ph.D.)

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021

Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil magisterské vzdělání (příslušného magisterského programu), prokáže odbornou způsobilost v rámci programu, jakož i odpovídající znalosti odborného cizího jazyka.

Termín podávání přihlášek:                do 31. 5. 2020

Termín přijímacích zkoušek:              29. 6. –  3. 7. 2020 (POZOR ZMĚNA!!!)

Termín zasílání příloh:                        do 7. 6. 2020

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 je vyhlašováno ve studijních programech:

Požadavky přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška ke studiu v doktorském studijním programu je ústní. Zaměřuje se na komplexní prověření odborné způsobilosti uchazeče v rámci programu, včetně schopnosti komunikovat v daném programu v cizím jazyce (odborná terminologie). Dále je diskutováno o předložených tezích disertační práce.

Přihlášky se přijímají pouze v elektronické formě. 

Přílohy k přihlášce:

 • ověřená kopie diplomu (lze nahradit prohlášením uchazeče, že doposud studuje /konkrétní obor/ a studium dokončí do doby konání přijímacích zkoušek /konkrétní termín/),
 • strukturovaný životopis,
 • teze zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3 – 5 stran,
 • soupis prostudované odborné a vědecké oborově zaměřené literatury,
 • v případě, že uchazeč již publikoval své práce, případně realizoval výzkum, předloží i soupis publikační činnosti a výzkumných aktivit,
 • čestné prohlášení k doktorskému studiu,
 • prohlášení o stávajícím magisterském studiu.

Přílohy zasílejte na adresu:                                       

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Mgr. Jana Dostálová

zahraniční oddělení, referát pro DSP

Žižkovo nám. 5

779 00  Olomouc

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e‑přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 690,- Kč

Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní program.

Všichni uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, budou mít pozvánky k přijímacímu řízení k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky v průběhu první poloviny měsíce června 2020. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazný.

O rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazeči informováni průběžně od 29. 6. 2020. Oznámení o navržení k přijetí či rozhodnutí o přijetí najde uchazeč po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/). „Oznámení o navržení k přijetí/rozhodnutí o přijetí“ Vám již nebude zasláno poštou. Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu, obdrží písemné rozhodnutí zaslané do vlastních rukou.

Zápis do studia:

termín: 24. 8. - 28. 8. 2020 (bude upřesněno na webových stránkách).

Náhradní zápis do studia:

- platí pro uchazeče o studium, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v magisterském studiu v termínu srpen-září 2020, nebo budou přijati v rámci případného druhého kola přijímacího řízení.

termín: 14. 9. – 18. 9. 2020.

Druhé kolo přijímacího řízení

V případě, že nebude naplněna kapacita některých programů, může děkanka fakulty vyhlásit pro tyto programy druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na těchto stránkách nejpozději do 15. 6. 2020. Pokud děkanka fakulty vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, bude termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení určen v souladu s harmonogramem přijímacího řízení – termíny a poplatky.