PRŮVODCE STUDIEM BĚHEM OBDOBÍ EPIDEMIE KORONAVIRU

grafika: Jakub Konečný
Středa 15. duben 2020, 10:46 – Text: děkanát

PRŮVODCE STUDIEM BĚHEM OBDOBÍ EPIDEMIE KORONAVIRU

Vážené studentky, vážení studenti,

v návaznosti na opatření vydaná Vládou ČR dne 14. 4. 2020 oznamuji s okamžitou platností aktualizaci klíčových termínů pro ukončování studia absolventských ročníků.

Řádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v termínu květen – červen 2020:

 • mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 28. 4. 2020
 • obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 18. 5. – 5. 6. 2020

 

Mimořádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek:

 • mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 20. 5. 2020
 • obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 8. 6. – 30. 6. 2020

 

Řádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v termínu srpen – září 2020:

 • mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 10. 7. 2020
 • obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 20. 8. – 4. 9. 2020

 

Na přihlašování pro všechny termíny obhajob a SZZk v akademickém roce 2019/2020 se vztahuje vnitřní norma PdF-B-20/04.

Libuše Ludíková, děkanka fakulty

 

Prosíme o přečtení a dodržování následujících pravidel pro naplňování Usnesení Vlády ČR přijatého 23. 4. 2020 s platností od 27. 4. 2020 a vyplnění čestného prohlášení.

-----

Univerzita Palackého a s ní i naše fakulta se ocitla v důsledku šíření nákazy Covid-19 v mimořádném režimu. Jak už víte, až do odvolání je přerušena kontaktní výuka v prostorách fakulty a celé univerzity. A to s sebou samozřejmě nese mnohé problémy a otázky. V tomto článku najdete základní informace o současném stavu a odpovědi na některé z vašich nejčastějších dotazů. Aktuálně pro vás připravujeme také speciální stránku na našem webu, již budeme stále aktualizovat. Aktuální informace najdete také na našich sítích.

Doporučujeme vám rovněž sledovat stránku FAQ | často kladené dotazy, již zřídilo vedení univerzity. Najdete na ní další důležité informace a odpovědi na otázky, které si možná kladete. Viz: https://www.upol.cz/covid-19/faq/

VŠEOBECNÉ ÚVODNÍ INFORMACE

Do kdy bude pro vás uzavřena fakulta a univerzita?

Momentálně platí, že kontaktní výuka je přerušena až do dovolání, předpokládáme, že minimálně do konce nouzového stavu v ČR. O případných změnách či zmírněních v aktuálně nastaveném režimu, případně konkrétních termínech, vás budeme ihned informovat.

Bude prodloužen letní semestr?

Letní semestr 2020 bude prodloužen, všechny další detaily (včetně způsobů a harmonogramu zkoušek) budou do konce března umístěny na stránkách všech fakult a na speciálním webu. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů.

Proč mi dosud vyučující neposlal/a pokyny k on-line výuce?

Celá situace je stále čerstvá, na některých katedrách může být vše ještě ve vývoji a vedoucí spolu s vyučujícími plánují vhodné strategie. Na některých katedrách již běží e-learning v plném provozu. Prosíme vás nyní o trpělivost, stejně jako pro vás, je to také pro některé akademiky nová situace a učí se s ní zacházet. Pro vyučující byla připravena metodická podpora a tutoriály. Určitě se vám v nejbližších dnech ozvou. Pokud by prodleva byla dlouhá, zkuste bez obav kontaktovat vašeho vyučujícího, případně vedoucího katedry.

Co když mám v období uzavření univerzity naplánovaný termín zkoušky?

Řešení jednotlivých kateder a vyučujících se mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů a disciplín. Pokud máte naplánovánu zkoušku na nejbližší dny, neváhejte kontaktovat vašeho vyučujícího či vedoucího katedry; je možné, že některé z nich probíhají v distančním režimu s využitím elektronických nástrojů a on-line komunikace. Všem na fakultě záleží na tom, abyste byli schopni si splnit vaše studijní povinnosti. Sledujte proto své e-mailové schránky, většina vyučujících vás bude kontaktovat formou hromadného e-mailu prostřednictvím Stagu.

Co mám dělat, když mi uzavření škol znemožnilo konat praxi nebo ji přerušilo?

Pokud vám uzavření škol znemožnilo konat praxi nebo ji přerušilo, postupujte podle metodického pokynu děkanky.

Mohu se jako student/ka PdF UP zapojit do dobrovolnické pomoci?

Velmi si vážíme všech našich studentů a studentek, kteří v této mimořádné situaci nabízejí svou pomocnou ruku a chtějí jako dobrovolníci pomáhat v různých oblastech. Zapojit se můžete jednak do dobrovolnických aktivit koordinovaných přímo pedagogickou fakultou, nebo se můžete o možnostech dobrovolnictví informovat na celouniverzitních stránkách.

 

Naše fakulta koordinuje tyto tři způsoby dobrovolnické pomoci:

1. pomoc s hlídáním a výukou dětí zaměstnanců nemocnic nebo pomoc v různých zařízeních pro děti,

2. pomoc učitelům v praxi s e-learningem,

3. vytváření digitálních vzdělávacích zdrojů pro žáky.

Máte-li chuť, zapojte se! Informace k dobrovolnictví studentů PdF UP najdete zde.

 

INFORMACE PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a nemohu z důvodu uzavření spolupracujících pracovišť dokončit praxi, a tím k 22. 4. 2020 splnit studijní povinnosti?

V tomto případě využijte možnost konat obhajobu kvalifikační práce a SZZk v mimořádném termínu. Prozatím je s ohledem na vyhlášený nouzový stav v délce 30 dnů stanoven náhradní termín obhajob a SZZk v termínu od 8. 6. 2020 s podmínkou doložit splnění studijních povinností a elektronické odevzdání kvalifikační práce do 20. 5. 2020. Další řádný termín obhajob a SZZk je plánován v souladu s harmonogramem AR 2019/2020 od 24. 8. 2020 s povinností splnit studijní povinnosti do 19. 6. 2020. V případě prodloužení nouzového stavu budou uvedené termíny posunuty.

Pokud vám uzavření škol znemožnilo konat praxi nebo ji přerušilo, postupujte podle metodického pokynu děkanky.

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a nemohu z důvodu omezení dokončit svou kvalifikační (bakalářskou a diplomovou) práci k termínu 22. 4. 2020?

V tomto případě využijte možnost konat obhajobu kvalifikační práce a SZZk v mimořádném termínu. Prozatím je s ohledem na vyhlášený nouzový stav v délce 30 dnů stanoven náhradní termín obhajob a SZZk v termínu od 8. 6. 2020 s podmínkou doložit splnění studijních povinností a elektronické odevzdání kvalifikační práce do 20. 5. 2020. Další řádný termín obhajob a SZZk je plánován v souladu s harmonogramem AR 2019/2020 od 24. 8. 2020 s povinností splnit studijní povinnosti do 19. 6. 2020. V případě prodloužení nouzového stavu budou uvedené termíny posunuty.

Co mám dělat, když nemohu splnit studijní povinnosti v rámci zahraniční mobility Erasmus či studijní stáže z důvodu přerušení výuky na zahraniční univerzitě či přerušení studijní stáže?

V takovém případě ihned po návratu elektronicky nahlašte ukončení pobytu na zahraniční oddělení paní Mgr. Janě Dostálové (jana.dostalova@upol.cz), následně vyplňte formulář Žádost o dodatečné odepsání/zapsání předmětu s uvedením všech předmětů včetně kódů, které chcete na PdF zapsat na LS 2020 a vyplněnou a schválenou žádost elektronicky zašlete příslušné studijní referentce.

Co mám dělat, když nemohu splnit studijní povinnosti v rámci zahraniční mobility Erasmus v prezenční formě, ale zahraniční univerzita umožňuje splnění studijních povinností distanční formou?

Pokud zahraniční univerzita umožňuje splnění studijních povinností distanční formou, a to i včetně ukončení předmětů, pak bude kreditová mobilita registrována ve Stagu/Portálu jako platná, a to i když došlo k přerušení pobytu a návratu do ČR. V takovém případě ihned po návratu elektronicky nahlašte tuto skutečnost na zahraniční oddělení paní Mgr. Janě Dostálové (jana.dostalova@upol.cz).

Co mám dělat, když nemohu k meznímu datu 22. 4. 2020 splnit studijní povinnosti z důvodu výkonu uložené pracovní povinnosti studentů k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu?

V tomto případě využijte možnost konat obhajobu kvalifikační práce a SZZk v mimořádném termínu. Prozatím je s ohledem na vyhlášený nouzový stav v délce 30 dnů stanoven náhradní termín obhajob a SZZk v termínu od 8. 6. 2020 s podmínkou doložit splnění studijních povinností a elektronické odevzdání kvalifikační práce do 20. 5. 2020. Další řádný termín obhajob a SZZk je plánován v souladu s harmonogramem AR 2019/2020 od 24. 8. 2020 s povinností splnit studijní povinnosti do 19. 6. 2020. V případě prodloužení nouzového stavu budou uvedené termíny posunuty.

Co mám dělat, když se obávám, že při prodloužení studijních povinností mi hrozí poplatky za překročení standardní doby studia?

O řešení situace v současné době jednají zástupce UP s MŠMT. O způsobu promíjení či snižování poplatku vás budeme informovat.

Co mám dělat, když se obávám, že mi při prodloužení studijních povinností hrozí vyloučení z důvodu vyčerpání maximální doby studia?

V těchto případech je v gesci děkanky fakulty prodloužit uvedené lhůty. O způsobu povolení prodloužit dobu studia vás budeme informovat.

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a mám vše splněno? Kdy budou státnice?

V tomto případě využijte řádné termíny obhajob kvalifikačních prací a SZZk v termínech od 18. 5. 2020 s podmínkou splnění všech studijních povinností do 22. 4. 2020.

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a mohu vše splnit ve stávajícím termínu? Kdy budou státnice?

V tomto případě využijte řádné termíny obhajob kvalifikačních prací a SZZk v termínech od 18. 5. 2020 s podmínkou splnění všech studijních povinností do 22. 4. 2020.

Jak opatření v rámci nouzového stavu ovlivní způsob odevzdávání kvalifikační práce?

S ohledem na nouzový stav je možné odevzdávat kvalifikační práci elektronicky. Způsob odevzdávání je upraven vnitřní normou PdF-B-20/04.

Jak opatření v rámci nouzového stavu ovlivní způsob podávání přihlášky k obhajobě a státní závěrečné zkoušce?

S ohledem na nouzový stav je možné odevzdávat kvalifikační práci elektronicky. Způsob odevzdávání je upraven vnitřní normou PdF-B-20/04.

Co mám dělat, když se jako občan jiného státu obávám, že se z důvodu prodloužení uzavření státních hranic nebudu moci dostavit k obhajobě či SZZ, na které jsem se přihlásil/a elektronicky. Nepropadne mi termín?

Není třeba mít obavy. Student, který je občanem jiného státu a nebude schopen se z důvodu uzavření státních hranic dostavit k obhajobě kvalifikační práce či SZZ, se prostřednictvím e-mailu ze své upol.cz adresy omluví své studijní referentce. Ve své omluvě je povinen přesně specifikovat o kterou obhajobu či SZZ se jedná (prostřednictvím přesného názvu a zkratky). Poté od studijní referentky obdrží potvrzení o omluvě. Na jeho základě se opět elektronicky přihlásí na nový termín. Termín v tomto případě studentovi nepropadá.

 

INFORMACE PRO STUDENTY NEABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ

(PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ)

Co mám dělat, když nemohu z důvodu uzavření spolupracujících pracovišť dokončit praxi a tím k 7. 9. 2020 splnit studijní povinnosti?

Na základě výjimky děkanky PdF či rektora UP bude studentům prodloužena lhůta pro splnění studijních povinností. Pokud vám uzavření škol znemožnilo konat praxi nebo ji přerušilo, postupujte podle metodického pokynu děkanky.

Co mám dělat, když nemohu splnit studijní povinnosti v rámci zahraniční mobility Erasmus či studijní stáže z důvodu přerušení výuky na zahraniční univerzitě či přerušení studijní stáže?

V takovém případě ihned po návratu elektronicky nahlašte ukončení pobytu na zahraniční oddělení paní Mgr. Janě Dostálové (jana.dostalova@upol.cz), následně vyplňte formulář Žádost o dodatečné odepsání/ zapsání předmětu s uvedením všech předmětů včetně kódů, které chcete na PdF zapsat na LS 2020 a vyplněnou a schválenou žádost elektronicky zašlete příslušné studijní referentce.

Co mám dělat, když nemohu splnit studijní povinnosti v rámci zahraniční mobility Erasmus v prezenční formě, ale zahraniční univerzita umožňuje splnění studijních povinností distanční formou?

Pokud zahraniční univerzita umožňuje splnění studijních povinností distanční formou, a to i včetně ukončení předmětů, pak bude kreditová mobilita registrována ve Stagu/Portálu jako platná, a to i když došlo k přerušení pobytu a návratu do ČR. V takovém případě ihned po návratu elektronicky nahlašte tuto skutečnost na zahraniční oddělení paní Mgr. Janě Dostálové (jana.dostalova@upol.cz).

Co mám dělat, když nemohu k meznímu datu 7. 9. 2020 splnit studijní povinnosti z důvodu výkonu uložené pracovní povinnosti studentů k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu?

Na základě výjimky děkanky PdF či rektora UP bude studentům prodloužena lhůta pro splnění studijních povinností.

 

INFORMACE PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Co mám dělat, když nemohu k meznímu datu 7. 9. 2020 splnit studijní povinnosti z důvodů zvláště zřetele hodných (např. výkonu uložené pracovní povinnosti studentů k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu, zrušení konferencí, zrušení zahraniční vědecko-výzkumné stáže apod.)?

V tomto případě si můžete požádat o udělení výjimky. Žádost adresovanou děkance PdF je nutné doručit na referát doktorských studijních programů PdF UP. Na základě výjimky děkanky PdF či rektora UP bude studentům prodloužena lhůta pro splnění studijních povinností.

Co mám dělat, když nemohu z důvodu omezení dokončit a obhájit svou kvalifikační (disertační) práci ve standardní době studia?

V tomto případě si můžete požádat o udělení výjimky. Žádost adresovanou děkance PdF je nutné doručit na referát doktorských studijních programů PdF UP.

Co mám dělat, když se obávám, že mi při prodloužení studijních povinností hrozí vyloučení z důvodu vyčerpání maximální doby studia?

V tomto případě si můžete požádat o udělení výjimky. Žádost adresovanou děkance PdF je nutné doručit na referát doktorských studijních programů PdF UP.

Co mám dělat, když se chci přihlásit ke státní doktorské zkoušce?

Student podává přihlášku ke státní doktorské zkoušce pouze elektronicky, a to prostřednictvím následujících kroků:

 1. řádně vyplní všechny potřebné údaje do formuláře přihlášky (formulář přihlášky je k dispozici na webových stránkách fakulty - Student/Typy studia/Doktorské studijní programy – DSP (Ph.D.)/Tiskopisy), vyplněný formulář přihlášky vytiskne a doplní datum a svůj podpis;
 2. vyžádá si písemné vyjádření školitele k přihlášce (postačí e-mailovou formou);
 3. vypracuje teze plánované disertační práce;
 4. skenovanou přihlášku, včetně vyjádření školitele a tezí disertační práce zašle ze své univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu: jana.dostalova@upol.cz, materiály zaslané z jiné než univerzitní e-mailové adresy nebudou přijímány;
 5. studentovi bude e-mailem potvrzeno obdržení přihlášky a ostatních materiálů a tím je přihláška ke státní doktorské zkoušce považována za odevzdanou.

Co mám dělat, když chci odevzdat disertační práci a přihlášku k její obhajobě?

Student podává přihlášku k obhajobě disertační práce pouze elektronicky, a to prostřednictvím následujících kroků:

 1. řádně vyplní všechny potřebné údaje do formuláře přihlášky (formulář přihlášky je k dispozici na webových stránkách fakulty - Student/Typy studia/Doktorské studijní programy – DSP (Ph.D.)/Tiskopisy), vyplněný formulář přihlášky vytiskne a doplní datum a svůj podpis;
 2. vyžádá si písemné vyjádření školitele k přihlášce (postačí e-mailovou formou);
 3. soubor s disertační prací nahraje do IS STAG a vyplní formulář – „Doplnit Údaje o disertační práci“ – doplní anotace a další požadované údaje, vyplněný formulář uloží, vytiskne a doplní datum a svůj podpis;
 4. vypracuje autoreferát;
 5. všechny uvedené formuláře oskenuje a v podobě pdf příloha zašle, včetně vyjádření školitele, autoreferátu a disertační práce ze své univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu: jana.dostalova@upol.cz, materiály zaslané z jiné než univerzitní e-mailové adresy nebudou přijímány.
 6. studentovi bude e-mailem potvrzeno obdržení přihlášky a ostatních materiálů, tím je disertační práce studenta považována za odevzdanou;
 7. tištěnou podobu disertační práce (1 výtisk) doručí student nejpozději v den konání obhajoby na referát pro DSP k rukám Mgr. J. Dostálové.

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte, abychom vás ujistili o tom, že děláme vše pro to, abyste s naší podporou mimořádnou situaci úspěšně zvládli. Opatrujte se a sledujte naše informace na webu a sociálních sítích.

Vedení PdF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)