RoboTrip 2019 nadchl rekordní počet zájemců o robotiku

Foto: Mgr. Hana Bučková a archiv KTIV PdF UP
Pátek 13. prosinec 2019, 12:24

Na půdě pedagogické fakulty se utkalo na 140 robotů ve 3 hlavních soutěžních disciplínách – Stopař (Line Follower), MiniSumo a Lego konstruktér (Lego Constructor). Jedné z největších robotických soutěží se zúčastnilo na 200 nadšenců tzv. „chytré techniky“.

 Konstrukční robotika se postupně stává významným tématem technického vzdělávání na základních školách. Potřebu rozvíjet u mladé generace schopnost vytvářet programovatelná technická zařízení vyvolává současný požadavek společnosti na technologické inovace. I v běžném životě se téměř každý z nás setkává s „chytrými“ technologiemi, které nám usnadňují život. V oblasti výroby hovoříme o tzv. průmyslu 4.0.   

Uspořádaná soutěž se dlouhodobě zaměřuje na podporu talentovaných dětí a mládeže, konkrétně takových, kteří dokáží „technicky myslet“, jsou kreativní, a k tomu navíc ovládají logiku a algoritmizaci. Stavba robotů totiž zahrnuje dvě složky, jednak konstruování, kdy je nezbytné zapojit technickou představivost, umět stanovit parametry a zrealizovat vlastní fyzické sestavení robota, a dále programování. Při něm je nezbytné zvážit celkovou situaci, vyhodnotit strategii, stanovit vhodný algoritmus a následně robota naprogramovat.

Soutěž napomáhá odhalovat technické talenty, což je velmi významné. Učitelé na základních a středních školách tak mají poté příležitost nabízet žákům se zájmem o robotiku podnětnější úlohy a motivovat je k ještě lepším studijním výsledkům. Otevírá se tím prostor k pozitivnímu ovlivňování rozhodování žáků o jejich dalším profesním směřování a volbě technických oborů, které jsou nyní velmi žádané.     

Soutěž pod vedením Mgr. Radima Děrdy uspořádalo Centrum Robotiky Olomouc, které je součástí katedry technické a informační výchovy PdF UP. Toto pracoviště se dlouhodobě specializuje na technické vzdělávání a přípravu učitelů techniky. Konkrétně lze studovat moderně pojaté studijní programy Technika a praktické činnosti (Bc.) a Učitelství Techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ (Mgr.), které jsou jedinečné a jsou nabízeny pouze Univerzitou Palackého v Olomouci. Specifikum spočívá zejména v odladěnosti programů tak, aby byly atraktivní i pro děvčata a poskytovaly vysokou uplatnitelnost na trhu práce. V současnosti mají absolventi široké uplatnění, jelikož kvalifikovaně zajišťují výuku mnoha vyučovacích předmětů, např. pracovní vyučování (dílny), digitální technologie, příprava pokrmů a pěstitelské práce, výchova k volbě povolání. Navíc je ministerstvem připravován předmět Technika, což uplatnitelnost ještě zvýší. Absolventi též získávají oprávnění kvalifikovaně vyučovat i na středních školách.

Koncepce studijních programů vychází z potřeb školství pro 21. století, kdy se i školy samotné začínají proměňovat s ohledem na vzdělávací výzvy budoucnosti, viz článek o inovaci výuky na Základní škole v Dolních Břežanech.

Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy PdF UP 

Rozhlasová reportáž o soutěži ZDE.

Fotoalbum zachycující průběh soutěže ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)