Aktuality

Jak se bude vyučovat technika na ZŠ v krátké budoucnosti?

Možná jste slyšeli, že vzdělávání v České republice čekají zanedlouho velké změny. Budou inovovány tzv. rámcové vzdělávací programy, které upravují to, čemu se na školách učí. Naše katedra, jako lídr v přípravě učitelů techniky (dříve technická výchova, dnes užíváno i označení polytechnické vzdělávání), se aktivně podílí na změně pojetí technického vzdělávání v celé ČR a garantuje pilotní ověřování nové koncepce, viz zde.