Aktuality

Konference Trendy ve vzdělávání 2018

Termín konání: 16. 5. - 18. 5. 2018

Místo konání: Lázeňský dům Balnea - Lázně Slatinice u Olomouce

Zaměření konference:

  • Robotizace a digitalizace výroby jako výzva pro inovaci technického vzdělávání.
  • Obsah vzdělávání předmětu informatika aneb co, jak a koho učit?
  • Význam osobnosti učitele v době expanze digitálních vzdělávacích technologií do škol. 

Pozvánka na konferenci ke stažení zde CZ / EN

Více informací a přihláška zde
More information and application here

Harmonogram přípravy SZZ a obhajob KP v termínu duben - květen 2018

Harmonogram přípravy Státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v termínu duben – květen 2018 ke stažení zde

SVOUČ 2018

Pedagogická fakulta UP v Olomouci pořádá dne 24. dubna 2018 12. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti PdF UP. 

Termín přijímání přihlášek a soutěžních prací: do 12. 4. 2018 do 12:00.

Více informací (přihláška, pokyny apod.) zde

Facebook katedry

Katedra technické a informační výchovy je k dispozici také na Facebooku zde, kde jsou taktéž vkládány aktuality a akce katedry. 

Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky 2018

Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky (ďalej ŠVK DI) je príležitosťou pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti vyučovania informatiky. Cieľom prác má byť skvalitnenie vyučovania informatiky, prípadne iných predmetov (v materských, základných a stredných školách) prostredníctvom použitia moderných digitálnych technológií.

Konferencia sa bude konať 8. júna 2018 na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Práce prihlásené do súťaže budú posudzované odbornou komisiou. Najlepšie práce v každej sekcii budú odmenené.

Konferencia je podporená z projektu APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.

Konferencia je organizovaná v spolupráci s neziskovou organizáciou eTeacher.

Více informací zde

Olympiáda techniky Plzeň 2018

Oddělení technické výchovy Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni pořádá 22 - 23. 5. 2018. již dvanáctý ročník mezinárodní studentské vědecké konference se soutěžní přehlídkou didaktických a odborných prací pod názvem Olympiáda techniky Plzeň 2018. Konference je garantována rektorem ZČU, děkanem FPE a primátorem města Plzně. Tato mezinárodní konference bude pořádána pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na rozdíl od let minulých, budou studenti k přihlášce zasílat pouze abstrakt příspěvku a ke dni konference bude vydaný recenzovaný sborník abstraktů. Pokud účastníci, např. i s pedagogickým doprovodem, budou mít zájem o publikování celého příspěvku v našem novém recenzovaném časopise, označí v přihlášce a pak bude celý příspěvek po dodání a vypracování oponentských posudků zařazen do časopisu, který bude  mít on-line formu.
 
Termíny a podrobnější informace naleznete na:
http://fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/indexEN.html

http://fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/

http://olympiadatechniky.cz/registration/