Výukový software pro studenty

ProfiCAD

Tento SW je přístupný pouze z Download Centra Katedry technické a informační výchovy.

Vstupte do Download Centra

STATISTICA

Ke stažení v Portálu Informačního systému Univerzity Palackého v sekci "služby".

SprutCAM

Pro studenty je k dispozici také profesionální software SprutCAM www.solicad.com 

Používáme SprutCAM od SoliCAD.com

progeCAD Professional

Pro studenty je k dispozici také profesionální software progeCAD www.solicad.com

progeCAD logo

progeCAD logo


Témata závěrečných prací 2021/2022

Aktualizováno - Ke stažení zde


Výukové materiály

Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

E-LEARNING

Milan Klement a kolektiv: E-learning - Elektronické studijní opory a jejich hodnocení

Milan Klement: Přístupy k hodnocení elektronických studijních opor určených pro realizaci výuku formou e-learningu

HARDWARE A SOFTWARE

Soubor přednášek do předmětu "Hardwarová a softwarová konfigurace PC" a "Hardwarová a softwarová konfigurace PC a desktopová virtualizace", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

Soubor cvičení do předmětu "Hardwarová a softwarová konfigurace PC" a "Hardwarová a softwarová konfigurace PC a desktopová virtualizace", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Soubor přednášek do předmětu "Technologie počítačových sítí" a "Technologie počítačových sítí a virtualizačních infrastruktur", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

Soubor cvičení do předmětu "Technologie počítačových sítí" a "Technologie počítačových sítí a virtualizačních infrastruktur", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE 

Studijní materiál do předmětu "Technologie bezdrátových sítí", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

VIRTUALIZAČNÍ TECHNOLOGIE

Soubor cvičení do předmětu VIT@ - "Virtualizační technologie", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

Soubor cvičení do předmětu SPV@ - "Správa a provoz virtualizačního datacentra", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

Soubor cvičení do předmětu VTV@ - " Virtualizační technologie a jejich využití ve vzdělávání", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

LMS SYSTÉMY A E-LEARNING

Studijní materiál do předmětu "LMS systémy a e-learning" a "E-learning a jeho aplikace ve vzdělávání", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

Studijní materiál do předmětu "E-learning a jeho aplikace ve vzdělávání" a "Aplikace e-learningu v technickém vzdělávání", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

SYSTÉMY CAD

Soubor přednášek do předmětu "Počítačové modelování pro technickou praxi", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

Ukázkové příklady pro výuku v předmětu „Systémy CAD1 - 2D modelování“ a "Grafické programy CAD 1" (příklady je nutné nejprve stáhnout a potom rozbalit! přístup k příkladům můžete také získat z lokální sítě přes disk L:\Home\Ucitele\Klement). Ukázkové příklady pro cvičení jsou ke stažení ZDE

Ukázkové příklady pro výuku v předmětu „Systémy CAD2 - 3D modelování“ a "Grafické programy CAD 2" (příklady je nutné nejprve stáhnout a potom rozbalit! přístup k příkladům můžete také získat z lokální sítě přes disk L:\Home\Ucitele\Klement). Ukázkové příklady pro cvičení jsou ke stažení ZDE

TECHNICKÁ GRAFIKA

Cvičení: podklady pro cvičení jsou dostupná pod následujícím odkazem

Soubor přednášek do předmětu Technická grafika, určený pro studenty 1. ročníku. Soubor je uložen ve formátu pdf a je možné jej vytisknout.

Soubor přednášek: Download

Okruhy témat ke zkoušce: Download.Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.

Návod k obsluze stroje v programu TIRATEST pro zkoušku tahem ke stažení zde

Myšlení a jednání ve světě techniky ke stažení zde (studijní text k projektu Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci)