Výukový software pro studenty

ProfiCAD

Tento SW je přístupný pouze z Download Centra Katedry technické a informační výchovy.

Vstupte do Download Centra

STATISTICA

Ke stažení v Portálu Informačního systému Univerzity Palackého v sekci "služby".

SprutCAM

Pro studenty je k dispozici také profesionální software SprutCAM www.solicad.com 

Používáme SprutCAM od SoliCAD.com

progeCAD Professional

Pro studenty je k dispozici také profesionální software progeCAD www.solicad.com

progeCAD logo

progeCAD logoVýukové materiály

Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

E-LEARNING

Milan Klement a kolektiv: E-learning - Elektronické studijní opory a jejich hodnocení

Milan Klement: Přístupy k hodnocení elektronických studijních opor určených pro realizaci výuku formou e-learningu

HARDWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Soubor přednášek do předmětu "Hardwarová a softwarová konfigurace PC", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

Soubor cvičení do předmětu "Hardwarová a softwarová konfigurace PC", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

Celkový hypertextový výukový materiál pro podporu výuky v předmětu "Hardwarová a softwarová konfigurace PC", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

Soubor přednášek do předmětu "Technologie počítačových sítí", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

Soubor cvičení do předmětu "Technologie počítačových sítí", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

Celkový hypertextový výukový materiál pro podporu výuky v předmětu "Technologie počítačových sítí", určený pro studenty KTE je dostupný ZDE

SYSTÉMY CAD

Metodické listy pro samostatnou práci studentů v předmětu "Grafické programy a multimédia - CAD", určené pro studenty 3. ročníku. Listy obsahují výkresy, které jsou řešeny při samostatné práci studentů
Metodické listy: Download.

Metodické listy pro potřeby výuky v předmětu "Grafické programy a multimédia - CAD", určený pro studenty 3. ročníku. Listy obsahují výkresy, které jsou řešeny ve výuce.
Metodické listy: Download .

Ukázkové příklady pro výuku v předmětu "Grafické programy CAD". Příklady je nutné nejprve stáhnout a potom rozbalit!!! Přístup k příkladům můžete také získat z lokální sítě přes disk L:\Home\Ucitele\Klement!!!
Ukázkové příklady: Ke stažení zde: Část1 Část2 Část3

TECHNICKÁ GRAFIKA - popisky k odkazům na soubory

Cvičení: podklady pro cvičení jsou dostupná pod následujícím odkazem

Soubor přednášek do předmětu Technická grafika, určený pro studenty 1. ročníku. Soubor je uložen ve formátu pdf a je možné jej vytisknout.

Soubor přednášek: Download

Okruhy témat ke zkoušce: Download.Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.

Návod k obsluze stroje v programu TIRATEST pro zkoušku tahem ke stažení zde


Mgr. Tomáš Dragon