Studijní materiály

Výukový software pro studenty

ProfiCAD

Tento SW je přístupný pouze z Download Centra Katedry technické a informační výchovy.

Vstupte do Download Centra

STATISTICA

Ke stažení v Portálu Informačního systému Univerzity Palackého v sekci "služby".

SprutCAM

Pro studenty je k dispozici také profesionální software SprutCAM www.solicad.com 

Používáme SprutCAM od SoliCAD.com

progeCAD Professional

Pro studenty je k dispozici také profesionální software progeCAD www.solicad.com

progeCAD logo

progeCAD logo

Výukové materiály

Výukové materiály ke stažení zde