Přednášková činnost

Nabízíme realizaci vyžádaných přednášek o technickém vzdělávání, informatice a pracovním vyučování na základních školách. Kontaktujte nás na j.dostal@upol.cz.

Vybrané příklady realizovaných přednášek: 

Současnost a budoucnost akčního plánování a rovné příležitosti ve vzdělávání

Technické vzdělávání a praktické činnosti na základních školách pro 21. století - zpráva z jednání 

Technické vzdělávání a jeho role v profesní orientaci žáků základních škol - vize školy pro 21. století  - prezentace

Semináře a workshopy

Realizujeme workshopy zaměřené na technické vzdělávání, informatiku a pracovní vyučování na základních školách. Kontaktujte nás na j.dostal@upol.cz.

Vybrané příklady realizovaných přednášek

Technika není věda: Polytechnické vzdělávání v mateřských a základních školách - fotogalerie

Polytechnika již od MŠ  – s praktickými ukázkami a možností vyrobit si vlastní unikátní výtvor - fotogalerie

Analytické a koncepční studie

Nabízíme zpracování různě zaměřených studií souvisejících se vzděláváním v oblasti techniky a informatiky. Jako příklad lze uvést podkladovou studii pro revize RVP, která je výchozím dokumentem pro veřejnou diskusi. 

Studii naleznete zde

Posudky jsou dostupné zde

Účast v poradních orgánech a komisích

Členové katedry jsou aktivní v rámci různých shromáždění. Příkladem může být Poradní sbor zaměstnavatelů města Šumperka, viz zde

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)