Přednášková činnost

Nabízíme realizaci vyžádaných přednášek o technickém vzdělávání, informatice a pracovním vyučování na základních školách. Kontaktujte nás na j.dostal@upol.cz.

Vybrané příklady realizovaných přednášek: 

Současnost a budoucnost akčního plánování a rovné příležitosti ve vzdělávání

Technické vzdělávání a praktické činnosti na základních školách pro 21. století - zpráva z jednání 

Technické vzdělávání a jeho role v profesní orientaci žáků základních škol - vize školy pro 21. století  - prezentace

Semináře a workshopy

Realizujeme workshopy zaměřené na technické vzdělávání, informatiku a pracovní vyučování na základních školách. Kontaktujte nás na j.dostal@upol.cz.

Vybrané příklady realizovaných přednášek

Technika není věda: Polytechnické vzdělávání v mateřských a základních školách - fotogalerie

Polytechnika již od MŠ  – s praktickými ukázkami a možností vyrobit si vlastní unikátní výtvor - fotogalerie

Analytické a koncepční studie

Nabízíme zpracování různě zaměřených studií souvisejících se vzděláváním v oblasti techniky a informatiky. Jako příklad lze uvést podkladovou studii pro revize RVP, která je výchozím dokumentem pro veřejnou diskusi. 

Studii naleznete zde

Posudky jsou dostupné zde

Účast v poradních orgánech a komisích

Členové katedry jsou aktivní v rámci různých shromáždění. Příkladem může být Poradní sbor zaměstnavatelů města Šumperka, viz zde