Katedra technické a informační výchovy spolupracuje s následujícími organizacemi: