STUDUJ ROBOTIKU! ROZVÍJEJ INFORMATICKÉ MYŠLENÍ!

Zábavně-vzdělávací akce pro všechny věkové kategorie. Seznámíte se s celou řadou robotů pro děti od 3 let až po roboty pro vysokoškoláky. Vyzkoušíte si je naprogramovat a oživit. Zažijete spoustu zábavy! 

Místo: Katedra technické a informační výchovy. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Datum a čas: 5. října 2018, od 18:00 do 24:00, proběhlo paralelně s Nocí vědců 2018