Mobility a CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Proč mobility a CEEPUS?

 • Program CEEPUS podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.
 • Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol.
 • Studenti Bc, Mgr. nebo Ph.D. studijních oborů získají stipendium na krytí nákladů spojených s pobytem na partnerské zahraniční univerzitě.
 • Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).
 • Jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují s předstihem jen jednoho semestru
 • Stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské země
 • Uznávání studia je dáno v projektech sítí
 • Společné programy v sítích univerzit a udělování společných akademických titulů
 • Stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku za předpokladu zaštítění hostitelskou VŠ
 • Je-li váš obor mimo sítě, můžete jet jako freemover
 • Délka pobytu – od 1 měsíce
 • Studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd. Studenti musí mít trvalý pobyt ve vysílající zemi, která je zapojena do LLP.

Kterých studijních oborů se mobility týkají?

Bakalářské studijní obory:

 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Magisterský studijní obor:

 • Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ

Doktorský studijní program:

 • Didaktika informatiky

Podrobnosti o studijních oborech lze získat v systému STAG.

V zahraničí mohou mít obory jiné názvy, musí být však příbuzné.

Prezentace KTEIV pro zájemce o mobility

1) Síť CEEPUS: CIII-HU-0019-13-1718: International Cooperation in Computer Science.

V uvedené síti jsou partnery tato pracoviště:

Albánie:

 • Canadian Institute of Technology

Rakousko:

 • Johannes Kepler University (JKU) Linz, Institute for Systém

Bulharsko:

 • Paisii Hilendarski Plovdiv Unviersity , Faculty of Mathematics and Informatics

Chorvatsko:

 • University of Rijeka, Faculty of Engineering, Department of Computing

Maďarsko:

 • Eötvös Loránd University, Faculty of Informatics, Department of Programming Languages and Compilers
 • University of Szeged, Institute of Informatics

Makedonie:

 • University St. Kliment Ohridski - Bitola, Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

Rumunsko:

 • "SAPIENTIA" UNIVERSITY of CLUJ NAPOCA, Faculty of Technical and Human Sciences, Târgu-Mures
 • “BABES BOLYAI” UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, Faculty of Mathematics and Informatics

Srbsko:

 • Polytechnical Engineering College, Subotica, Subotica Tech - College of Applied Sciences Department of Mathematics and Computation Science
 • University of Novi Sad, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science, University of Novi Sad

Slovinsko:

 • University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science
 • University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Slovensko:

 • Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences
 • J. Selye University, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Economics
 • Technical University in Košice, Department of Computers and Informatics

CEEPUS koordinátor této sítě:

Mgr. Tomáš Dragon

e-mail: tomas.dragon@upol.cz

2) Síť CEEPUS: CIII-BG-1103-03-1819 - Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management

V uvedené síti jsou partnery tato pracoviště:

Albánie:

 • University "Aleksandër Moisiu" Durrës, Faculty of Information Technology

Rakousko:

 • Graz University of Technology, Institut für Hochfrequenztechnik

Maďarsko:

 • University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering Department of Mathematics

Makedonie:

 • State University of Tetovo, Faculty of Natural Sciences and Mathematics 

Polsko:

 • University of Economics in Katowice, Faculty of Informatics and Communication 

Srbsko:

 • University of Nis, Faculty of Electronic Engineering, Nish
 • University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering
 • UBT - Business and Technology College

Slovinsko:

 • Faculty of Information Studies in Novo mesto (FIŠ), 

CEEPUS koordinátor této sítě:

Mgr. Tomáš Dragon

e-mail: tomas.dragon@upol.cz

3) Síť CEEPUS: CIII-RO-0013-14-1819: Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing

V uvedené síti jsou partnery tato pracoviště:

Polsko:

 • Czestochowa University of Technology, Institute of Mechanical Technologies
 • Koszalin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
 • Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology

Bosna a Hercegovina:

 • University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering

Chorvatsko:

 • University of Rijeka, Faculty of Engineering, Department of Production Engineering

Maďarsko:

 • University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering Department of Mathematics
 • University of Debrecen, Department of Mechanical Engineering
 • University of Miskolc, Faculty of Mechanical Engineering and Informatics, Institute of Manufacturing Science
 • University of Nyíregyháza, Engineering and Agriculture Faculty
 • University of Pannonia, Institute of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Pannon University
 • John von Neumann University, GAMF Faculty of Engineering and Computer Science

Moldavsko:

 • Technical University of Moldova, Microelectronics and biomedical and engineering

Černá hora:

 • University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering
 • University Sts.Cyril and Methodius - Skopje, Faculty of Mechanical Engineering -Skopje, Institute of Production Engineering

Srbsko:

 • University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
 • University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering
 • University of Nis, Faculty of Mechanical Engineering 
 • University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

Slovensko

 • Alexander Dubcek University in Trencin, Faculty of Industrial Technologies in Puchov
 • Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology STU
 • Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management
 • Technical University in Košice, Department of Process and Environmental Engineering 

CEEPUS koordinátor této sítě:

Mgr. Tomáš Dragon

e-mail: tomas.dragon@upol.cz

Jak se přihlásit:

Nyní je možné podávat přihlášky na mobility CEEPUS pro akademický rok 2019/2020.
Uzávěrka pro podávání přihlášek na zimní semestr je 15. 6. 2019 
Uzávěrka pro podávání přihlášek na letní semestr je 31. 10. 2019 
(v rámci sítí) a 30. 11. 2019 pro freemovers. 

Online přihlášky a aktuální výše stipendií na oficiálních stránkách zde