ROBOKLUB - ZÁJMOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI

Chcete se zabavit? Podpořit rozvoj logického, informatického myšlení? Máte rádi tvořivou technickou činnost? Pak je pro Vás vhodný právě kroužek robotiky:

Pro koho: pro kluky i holky ve věku 10-14 let 

Kde: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5

Kdy: RoboKlub probíhá již od září 2018

Ve školním roce 2019/2020 bude RoboKlub probíhat každé úterý od 16:00 do 17:30.
V případě zájmu zašlete e-mail se jménem a věkem dítěte na pavlina.castkova@upol.cz.

Volnočasové vzdělávání dětí je společensky velmi významnou aktivitou. Toho si je plně vědomo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a proto podpořilo vznik zájmově-vzdělávacího kroužku na Pedagogické fakultě UP.

Organizátoři kroužku nově usilují o to, aby si dítě s počítačem, tabletem či mobilem jen nehrálo, ale aby se i učilo a rozvíjelo informatické myšlení. Kroužek robotiky navštěvuje cca 10 dětí, což jednak považujeme za optimální z hlediska možnosti řízení jejich aktivit, a dále poskytuje dostatek prostoru pro socializaci dětí, jinak řečeno navazování kamarádských vztahů.

Je využíváno zázemí špičkově vybavených laboratoří katedry, kde se nachází celkem cca 60 různých typů robotů určených pro děti od 3 let až pro roboty s potenciálem aplikace v průmyslu. V podstatě jsou principy programování robotů stejné, jen obtížnost řešených úloh je vhodně přizpůsobena věku dítěte. Lektory jsou studenti učitelství, kteří tak získávají tolik potřebnou pedagogickou praxi přímo v budově Pedagogické fakulty. Supervizi provádí studenti doktorského studia a vybraní učitelé připravující vysokoškolské studenty na budoucí povolání. Tímto je zaručeno, že o děti v kroužku je po metodické stránce velmi dobře postaráno a herní aktivity, které absolvují, jsou podnětné a rozvíjí jejich myšlení.

Děti mají možnost kroužek navštěvovat zcela zdarma, jelikož je finančně podpořen EU a MŠMT v rámci projektu „Podpora rozvíjení informatického myšlení“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322. 

Bližší informace zde