V následujícím úseku budou uvedeny zkušenosti z mobilit, které zahrnují CEEPUS, Erasmus i ostatní mobility v zahraničí. V případě bližších informací se neváhejte ozvat kontaktu, který je uveden u dané mobility.

J. Selye University, Faculty of Economics, Department of mathematics and informatics, Komárno

Účastníci: PhDr. Jaromír Basler

Termín: 5. 3. - 5. 4. 2018

Typ mobility: CEEPUS 

Stručná charakteristika a zkušenosti z mobility:

Mobilita CEEPUS proběhla na katedře matematiky a informatiky, univerzity J. Selyeho v Komárně. Studijní pobyt byl zaměřen zejména na přípravu disertační práce a poznání zahraniční univerzity. Komunikace s univerzitou (CEEPUS koordinátor dr. Gubo) byla na výborné úrovni, univerzita byla nápomocná jak při výběru a rezervaci ubytování, tak při poskytování doplňujících informací. Vybavení univerzity je taktéž na vysoké úrovni (robotické centrum vč. technických zařízení pro 3D skenování). Komárno je standardní slovenské město, výhodou je, že město leží na hranici s Maďarskem (Komárom), tudíž je možné se zdokonalit ve dvou jazycích - slovenštině i maďarštině. V Komárnu je mnoho starých pevností, z nich největší je právě na maďarské straně (Monostori Erod). V blízkosti je také Budapešť, kam je možné se dopravit přímým vlakovým spojem popř. Ostřihom, kde je možné navštívit baziliku Esztergomi. Mobilitu hodnotím velice kladně a doporučuji ji taktéž ostatním.

Kontakt: jaromir.basler@upol.cz

Technical University in Košice, Department of Computers and Informatics

Účastníci: Mgr. Tomáš Dragon, Mgr. Hana Bučková

Termín: 8. - 31. 1. 2018

Typ mobility: CEEPUS 

Stručná charakteristika a zkušenosti z mobility:

Mobilita CEEPUS proběhla v Košicích na fakultě elektrotechniky a informatiky – katedra počítačů a informatiky. V rámci měsíčního pobytu jsme byli ubytovaní na studentských kolejích, které byly v blízkosti univerzity, knihovny, supermarketu i různých restaurací apod. Jednalo se tedy o ideální výchozí bod. Na katedře jsme se seznámili se spoustou místních pedagogů, se kterými jsme pravidelně diskutovali nad tématy našich disertačních prací a o dalších oblastech vědy a výzkumu. Všichni byli velmi ochotní a přátelští. Cokoliv jsme potřebovali, tak nám pomohli či poradili. Navštívili jsme také laboratoř virtuální reality, kterou se zde zabývají, a prošli kurzem programovaní v jazyce Python. Košice jsou velmi krásné město a o kulturní vyžití zde není nouze. Na náměstí je spousta pěkných památek a určitě doporučujeme návštěvu divadla. Celkově jsme byli s mobilitou spokojení a doufáme, že se ještě někdy budeme moci vrátit zpět a třeba opět probrat další průběh našich disertačních prací.

Kontakt: hana.buckova02@upol.cz, tomas.dragon@upol.cz