Mobility a Erasmus

Proč mobility a Erasmus?

 • Program Erasmus+ podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.
 • Studenti Bc, Mgr. nebo Ph.D. studijních oborů získají stipendium na krytí nákladů spojených s pobytem na partnerské zahraniční univerzitě.
 • Délka pobytu - 3-12 měsíců.
 • Studium v zahraničí je plně uznáno jako řádná součást studia na domácí instituci (Learning Agreement, Transcript of records).
 • Studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd. Studenti musí mít trvalý pobyt ve vysílající zemi, která je zapojena do LLP.

Kterých studijních oborů se mobility týkají?

Bakalářské studijní obory:

 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Magisterský studijní obor:

 • Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ

Doktorský studijní program:

 • Didaktika informatiky

Podrobnosti o studijních oborech lze získat v systému STAG.

V zahraničí mohou mít obory jiné názvy, musí být však příbuzné.

Uzavřené bilaterální dohody v rámci programu Erasmus+ o mobilitě a spolupráci s těmito univerzitami:

Slovensko:

 1. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Slovensko, Katedra techniky a informačných technológií
 2. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, Katedra techniky a technológií. 
 3. Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko, FMFI, Katedra základov a vyučovania informatiky
 4. Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko, Pedagogická fakulta
 5. Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovensko, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
 6. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko, Katedra fyziky, matematiky a techniky
 7. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Slovensko. 
 8. Technical University in Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky

Polsko:

 1. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, Polsko, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej, 
 2. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Krakow, Polsko, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Instytut Techniki
 3. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polsko, Instytut Technologii i Mechatroniki a Instytut Nauki o Materiałach
 4. Uniwersytet Opolski, Polsko, Wydzial przyrodniczo techniczny, Katedra Inżynierii Procesowej

Slovinsko:

 1. Univerzita v Mariboru, Maribor, Slovinsko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko 

Turecko, Itálie, Rumunsko:

 1. Ondokuz Mayis University, Turecko. 
 2. University of Catania, Department matematice e informatica, Itálie
 3. Universitatea Tehnica, Faculty of Machine building, Rumunsko

Prezentace KTEIV pro zájemce o mobility

Jak se přihlásit:

Proběhne dodatečné výběrové řízení na pobyty Erasmus+ v LS 2019

Termín odevzdání přihlášek: 4. 2. 2020 přes aplikaci Erasmus+ ZDE

Další informace ZDE

V případě dotazů se můžete obrátit na michal.sedlacek@upol.cz

Erasmus+výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v partnerských zemích 

Více informací se můžete dozvědět v následující videogalerii:

Nové sazby stipendií pro studenty Erasmus+

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)