Konference Trendy ve vzdělávání

Konference s názvem "Trendy ve vzdělávání" je orientována na řešení obecných otázek spojených s osobností učitele, a dále v rámci jednotlivých oborových didaktik (didaktika techniky, informatiky, chemie, výtvarné výchovy, fyziky, hudební výchovy, přírodopisu, geografie, matematiky, cizích jazyků…) na vytvoření interdisciplinárního prostoru pro prezentování řešených problémů, výzkumných výsledků a podnětů pro inovace ve vzdělávací teorii i praxi. Jednotlivé sekce budou tematicky odpovídat oborově-didaktickému zaměření konference. Důraz je kladen na networking a vytváření mezioborových výzkumných týmů. Konference je primárně určena nejen pro pracovníky dlouhodobě bádající v oblasti vzdělávání, ale i začínající vědecké pracovníky (Ph.D. studenty). Vítáni jsou rovněž účastníci působící ve vzdělávací praxi.

Z každého ročníku konference je pořizována reportážní foto / video dokumentace.

Platební údaje

Adresát:

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

IČ: 61989592, DIČ: CZ61989592, ČR

Platby v Kč:

Číslo účtu: 19 – 1096330227/0100

IBAN CZ0901000000191096330227

SWIFT (kód banky) KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol 99419941

Konstantní symbol 0308

Platby v EUR:

Číslo euroúčtu: 43 – 3855090287/0100

IBAN CZ9801000000433855090287

SWIFT (kód banky) KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol 99419941

Konstantní symbol 0308

Do „zprávy pro příjemce“ uveďte jméno účastníka/ů a název ústavu

Peněžní ústav: Komerční banka Olomouc

Tř. Svobody 14

779 11 Olomouc


Ročník 2020

Termín konání: 18. 5. - 20. 5. 2020

Místo konání: Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

Zaměření konference:

 • Podmínky realizace technického vzdělávání na základních školách. 
 • Digitální technologie a jejich využití napříč vyučovacími předměty.
 • Inovativní metody výuky informatiky na základních školách. 
 • Kurikulum technického vzdělávání na základních školách v zahraničí. 

Více informací ke stažení zde CZ

Aktuální šablona abstraktu příspěvku (prezentace / poster / článek) ke stažení ZDE 

Aktuální šablona abstraktu workshopu ke stažení ZDE

Aktuální šablona příspěvku do časopisu TVV ke stažení CZ / Article template here EN

Průvodce vložením článku a posudku časopisu TVV zde

Aktuální šablona příspěvku do časopisu JTIE dostupná zde


Ročník 2019

Termín konání: 15. 5. - 17. 5. 2019

Místo konání: Wellness hotel Diana, Termální lázně Velké Losiny

Zaměření konference:

 • Učitel jako iniciátor změn ve vzdělávání a reflexe inovačního úsilí.
 • Změny vyvolané vnějšími činiteli a jejich důsledky ve vazbě na výkon profese učitele.
 • Digitalizace ekonomiky a společnosti jako výzva k proměnám vzdělávání.
 • Inovace ve vzdělávání napříč obory - podněty pro pedagogickou teorii i praxí.

Více informací ke stažení zde CZ

Průvodce vložením článku a posudku časopisu TVV zde

Aktuální šablona abstraktu ke stažení CZ / Abstract template here EN

Aktuální šablona příspěvku do časopisu TVV ke stažení CZ / Article template here EN

Aktuální šablona příspěvku do časopisu JTIE dostupná zde

Program konference k dispozici zde

Sborník abstraktů 2019


Ročník 2018

Termín konání: 16. 5. - 18. 5. 2018

Místo konání: Lázeňský dům Balnea - Lázně Slatinice u Olomouce

Zaměření konference:

 • Robotizace a digitalizace výroby jako výzva pro inovaci technického vzdělávání.
 • Obsah vzdělávání předmětu informatika aneb co, jak a koho učit?
 • Význam osobnosti učitele v době expanze digitálních vzdělávacích technologií do škol. 

Více informací ke stažení zde CZ / More information here EN

Průvodce vložením článku a posudku časopisu TVV zde

Sborník abstraktů 2018

Aktuální šablona příspěvku ke stažení CZ / Article template here EN

Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP ve dnech 16. - 18. 5. 2018 uspořádala pod záštitou rektora UP Jaroslava Millera a děkanky PdF UP Libuše Ludíkové již 16. ročník mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání: technika, informatika a inovace ve vzdělávání napříč obory. Místem konání byly letos Slatinice u Olomouce.

Letošní ročník konference byl zaměřen na následující klíčová témata: - robotizace a digitalizace výroby jako výzva pro inovaci technického vzdělávání, - obsah vzdělávání předmětu informatika aneb koho, co a jak učit a - význam osobnosti učitele v době expanze digitálních vzdělávacích technologií do škol.  Na jejím uspořádání se podílela olomoucká pobočka České pedagogické společnosti a další partnerské univerzity, např. Univerzita Řešov, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici nebo Masarykova Univerzita. Na konferenci se sešlo 41 účastníků zahrnujících jak erudované, tak i začínající vědecké pracovníky a odeznělo 43 příspěvků. Vzniklo tak unikátní prostředí pro inkubaci nových myšlenek, inovací a neobvyklých přístupů k výuce.

„Podstata a obsah techniky, včetně technické praxe jsou založeny na rozsáhlých znalostech. Jedná se o jedinečné oborové pole, které však ale sdílí vybrané znalostní struktury s přírodními, společenskými a humanitními vědami, informačními technologiemi a matematikou. To činí z techniky fenomén s neobvykle vysokým vzdělávacím potenciálem, zejména tím, že vzdělávací projekty mohou představovat komplexní problémy, k jejichž řešení žáci či studenti kreativně využívají poznatky a dovednosti z různých oborů“, uvedl Jiří Dostál, vědecký a organizační garant konference. Proto je mimořádně významné již na základních školách technické vzdělávání i nadále podporovat a realizovat. Dříve bylo známé po názvem dílny. „Průmysl i technika užívaná v běžném životě však doznala změn, již nějakou dobu hovoříme o průmyslové revoluci 4.0, a proto i technické vzdělávání musí doznat inovací. Nelze již učit pouze obvyklé postupy a pracovat s tradičními technickými materiály. Je nezbytné hledat nové přístupy k výuce a její nové naplnění“, dodává Jiří Dostál.

Úvod konference patřil po přivítání účastníků křestu nové monografie Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn od kolektivu autorů J. Dostála, A. Haškové, M. Kožuchové, J. Kropáče, M. Ďuriše, J. Honzíkové, P. Částkové, K. Žilkové, J. Stebily, M. Uhrinové, M. Bendíka a J. Fadrhonce, která byla vydána ve Vydavatelství UP. Kmotrem nové publikace se stal Ján Stoffa, emeritní profesor UP a přední expert na technické vzdělávání. 

Potěšující se stala skutečnost, že účastníci konferenci opouštěli plni inspirací, nových kontaktů a vizí, které promítnou nejen do jejich další vědecké práce a výzkumů, ale i do výuky v rámci přípravy budoucích učitelů techniky a informatiky.


Ročník 2017

Termín konání: 25. 5. - 26. 5. 2017

Místo konání: Hotel Bukovanský mlýn***

Sborník abstraktů 2017

Společná fotografie z konference konané 25 - 26. 5. 2017 v Bukovanském mlýně.