Mgr. Jakub Dosoudil

Jmenuji se Mgr. Jakub Dosoudil a jsem absolventem čtyřletého magisterského studijního programu Učitelství základních škol 2. stupně se zaměřením na Matematiku a Technickou a informační výchovu. Tento obor jsem na Univerzitě Palackého absolvoval v letech 2005 až 2009 a vzpomínám na své studium jen v tom nejlepším. Nejen katedra matematiky, ale také katedra technické a informační výchovy byla místem, které jsem rád navštěvoval a kde jsem našel spoustu nových přátel a známých, kteří mi vždy pomohli, když to bylo třeba, nejen ve studiu. Nejlépe vzpomínám na semináře programování, tvorby webových stránek a konstrukčních stavebnic, které mi otevřely oči v dnešní technické době a pomohly pochopit chod mnoha procesů jak v systému vzdělávání, tak i v průmyslu a ve společnosti takové.

I když náhoda a život přispěl tomu, že jsem ve vzdělávacím procesu nezůstal, vzdělání na UPOL mi přineslo hodně možností pro dobrý začátek pracovní kariéry. Po dvou letech práce v administrativě a koordinace vzdělávacích akcí financovaných přes evropské fondy, jsme se s přítelkyní v roce 2012 přestěhovali do Německa, jelikož si zde našla novou příležitost, jak obohatit svoje pracovní zkušenosti. I když měla být tato stáž pouze roční, nakonec jsme zde zůstali až do dnešní doby. Vzhledem k tenkrát mé ne úplně dokonalé úrovni cizího jazyka, jsem začal pracovat v Čechách, ve firmě LINTECH, která se zabývá výrobou a prodejem laserových zařízení pro popis, svařování, řezání i vrtání různých materiálů, strojů na ražbu a popis výrobků a také jednotlivých razníků a razidel. Dalším portfoliem jsou služby spojené s těmito stroji a výrobky, tzn. všechny tyto aplikace jsme schopni dodat i na zakázku, od kusového laserového popisu automotive součástí, po výrobu nestandardních razníků pro ražbu sériových čísel. V této firmě jsem tři a půl roku pracoval jako technický poradce a prodejce těchto technologií. Denně jsem vedl jednání s našimi zákazníky, zkoumal možnosti opracování jejich výrobků našimi stroji, navrhoval strojní řešení aplikací, testoval s kolegy vzorky a často vyjížděl do terénu i na zahraniční cesty. Nyní vzhledem k potřebám rodiny pracuji jako marketingový specialista a snažím se své znalosti a zkušenosti z branže použít ve webovém rozhraní a co nejlépe tak propagovat naši firmu. Dělám to vše s plným nasazením a odhodláním, ovšem do takové míry, aby mi zbyl čas i energie se věnovat rodině, krásné přítelkyni a našemu chytrému, šikovnému téměř dvouletému synovi Tomáškovi. 

Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D.

Jmenuji se Jaromír Školoudík a jsem absolventem čtyřletého magisterského studijního programu Učitelství základních škol 2. stupně se zaměřením na Přírodopis, Technickou a informační výchovu. Tento obor jsem na Univerzitě Palackého absolvoval v letech 1999 až 2003 a následně jsem přešel do doktorského studijního programu oboru pedagogika, jež jsem studoval v letech 2003-2008. V rámci obou studijních programů jsem poznal spousty kamarádů, kolegů nejen v rámci katedry technické a informační výchovy na alma mater, ale v rámci doktorského studia v celé ČR i v zahraničí. Z těchto kontaktů čerpám dosud a hlavně spolupráce s polskými partnery mne obohatila natolik, že od roku 2008 jsem byl autorem a projektovým manažerem cca 20 projektů CZ-PL spolupráce v rámci MAS Moravská brána.  Nejraději vzpomínám na semináře a přednášky v rámci doktorského studia, kdy jsem se aktivně setkával a spolupracoval s předními odborníky všech možných pedagogických, psychologických a sociálních oborů v rámci ČR.

I když jsem po ukončení studia nezůstal na UPOL, tak i ve vzdělávacím procesu jsem s alma mater aktivně spolupracoval a navíc nyní ve vedoucí funkci je naše základní škola ZŠ Přerov, Želatovská školou fakultní a já osobně mohl v rámci výuky obohatit spousty studentů a budoucích kolegů. Navíc do roku 2018 jsem ve škole fungoval jako správce sítě a velice jsem využil a přivítal poznatky, které ve mně zanechalo magisterské studium.

Nyní navíc působím jako radní ve své domovské obci a v rámci komunální politiky se setkávám se starosty a řediteli venkovských škol a mohu jim aktivně pomoci v realizaci projektů, aktivit a vzdělávacích potřeb škol. Mým koníčkem je dechová hudby, zde působím jako kapelník a trumpetista souboru Moravská Veselka.

Jsem 13let ženatý, mam dva zdravé kluky Daniela a Michaela a doufám, že půjdou v mých šlépějích.

Mgr. Petr Vitásek

Jmenuji se Petr Vitásek a jsem absolventem čtyřletého magisterského studijního programu Učitelství základních škol 2. stupně se zaměřením na Přírodopis, Technickou a informační výchovu. Tento obor jsem na Univerzitě Palackého absolvoval v letech 2000 až 2004. Po skončení studia jsem začal učit na menší základní škole v Tatenici, kde pracuji i dnes. Samotné studium mne přivedlo nejen k práci učitele, zájmu o biologii, vztahu k technickým věcem, ale i k programování a správě IT. V posledních letech se mi podařilo napsat a uvést vlastní výukový program pro ZŠ: Botanika – Zelená příroda – Vyšší rostliny, který disponuje inovativními prvky a reálným potřebám učitele.

V roce 2011 jsem absolvoval specializační studium pro koordinátory EVVO ve středisku ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou. Získané poznatky se snažím realizovat do praxe a oživit tak hodiny přírodopisu. V roce 2016 jsem vystudoval obor „Technická a informační výchova – učitelství pro SŠ" v programu CCV PdF UP v Olomouci. Bude-li příležitost, rád se časem přesunu ve své práci na střední školu, abych zúročil a vyzkoušel nabité vědomosti v této oblasti.

V současné době se navíc věnuji podpoře technického vzdělávání na ZŠ. Za tímto účelem se mi podařilo spustit tematický web který by měl pomoci začínajícím a neaprobovaným učitelům v jejich nelehké práci. Jak se to daří, to mohou posoudit učitelé a návštěvníci stránek sami. Na svoji alma mater vzpomínám velmi rád, poznal jsem zde mnoho zajímavých lidí, kolegů a přátel. Z osobního života nesmím zapomenout uvést, že se rád věnuji 8letému synovi a snažím se dělat vše proto, aby ho „nepohltily“ digitální technologie. :-) Rád cestuji, sportuji, čtu, vzdělávám se a poznávám nové lidi, kteří mne mohou obohatit svými nápady a myšlenkami.

Přeji všem současným a budoucím studentům, aby se jim na PdF UP v OL líbilo a dosáhli v životě velkých úspěchů!

Mgr. Jiří Pavlas, MBA

Jmenuji se Jiří Pavlas a jsem absolventem magisterského studijního programu Učitelství základních škol 2. stupně se zaměřením na přírodopis, technickou a informační výchovu. Tento obor jsem na Univerzitě Palackého studoval v letech 2002 až 2006.

Již během studia jsem uplatňoval získané znalosti na pozici externího ICT koordinátora základní školy. Ve studentské metropoli jsem v řadách studentů i vyučujících poznal mnoho přátel, se kterými se dodnes setkávám v profesním i osobním životě. Po ukončení studia jsem dva roky působil jako doktorand na Katedře technické a informační výchovy, kdy jsem měl prostor k prohloubení znalosti a praktických dovednosti z oblasti techniky. Studium mi dalo nejen odborné znalosti, ale také kvalitní základ pro rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností. Díky tomu, jsem měl možnost proniknout do komunální politiky a od roku 2006 působím v pozici neuvolněného místostarosty obce Písařov, kde mám v gesci oblast školství, informační systémy, technickou infrastrukturu a odpadové hospodářství obce.

Zásadní posun v mé profesní dráze nastal v roce 2009, kdy jsem uspěl v konkurzním řízení na pozici ředitele Základní a Mateřské školy v Písařově. Nová výzva mne sice odloučila od univerzity, ale zároveň mi dala možnost plně se věnovat vystudovanému oboru v rámci pedagogického procesu na základní škole. Pro potřeby výkonu řídící funkce jsem v roce 2011 prošel kvalifikačním studiem pro ředitele škol na NIDV v Olomouci. S cílem prohloubení znalostí v oborech studovaných na Pedagogické fakultě v Olomouci jsem absolvoval studia k výkonu specializovaných činností pro koordinátory ICT (2013) a školní koordinátory EVVO (2014). Získané znalosti mi umožnily zatraktivnit výuku přírodovědy, přírodopisu a informatiky. Abych lépe porozuměl potřebám mladších žáků, rozšířil jsem svou aprobaci o Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Velice přínosné studium jsem ukončil roku 2017 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V rámci školství a veřejné správy se zaměřuji na řízení lidských zdrojů a public relations, proto jsem si také doplnil vzdělání v oblasti managementu Master of Business Administration. Deset let pracuji jako ředitel školy a dvanáctým rokem jako místostarosta obce. Získané zkušenosti uplatňuji na pozici garanta sekce pro rovné příležitosti v rámci Místního akčního plánu pro vzdělávání v ORP Šumperk. Jsem aktivním členem Pedagogické komory a konzultantem NIDV Praha, kde v systémových projektech zlepšuji procesy strategického řízení a plánování pro školské organizace.

Na katedře technické a informační výchovy, kde jsem strávil nejlepší studentská léta, jsem poznal svoji manželku, se kterou mám dvě krásné dcery. Ve volném čase se věnuji práci ve spolkových organizacích, kde pořádáme kulturní, sportovní a společenské akce pro děti i dospělé. Studium na Pedagogické fakultě v Olomouci mi dalo výborný základ do života a široké možnosti profesního uplatnění, proto jej mohu jen doporučit! Navíc v celé republice nenajdete krásnější studentské město!

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)