Vedoucí katedry

Tajemnice a zástupkyně vedoucího katedry

Zástupce vedoucího katedry

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.78A


Sekretářka katedry

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.64

Úterý: 7:30 - 15:00; Čtvrtek: 7:30 - 15:00; Pátek: 12:30 - 15:00