Vedoucí katedry

Zástupkyně vedoucího katedry

Tajemník katedry

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.67A


Sekretářka katedry

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.64

Úterý: 7:30 - 15:00; Čtvrtek: 7:30 - 15:00; Pátek: 12:30 - 15:00


Další pozice

Koordinátor redakčních aktivit: doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Koordinátor spolupráce s praxí: doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. 

 

Erasmus koordinátor: Mgr. Ing. Michal Sedláček, Ph.D.

Ceepus koordinátor: Mgr. Tomáš Dragon

 

Rozvrháři katedry: Mgr. Tomáš Dragon (prezenční) a Mgr. Michal Mrázek (kombinované)

Webdesigner: Mgr. Jan Kubrický, Ph.D.