Časopis Trendy ve vzdělávání

Časopis Trendy ve vzdělávání (Trends in Education) je recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací. Publikovány jsou články českých i zahraničních autorů v anglickém, českém, slovenském, německém a polském jazyce.

Časopis vznikl v roce 2008, je nezávislý a má periodicitu 1x ročně. Všechny články jsou recenzovány minimálně dvěma nezávislými recenzenty. Články jsou posuzovány recenzenty z jiných pracovišť, než pocházejí autoři článků.

Časopis je na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Aktuální číslo Trendy ve vzdělávání, 2018, roč. 11, zde

Průvodce vložením článku a posudku časopisu TVV zde

Aktuální šablona abstraktu ke stažení CZ / Abstract template here EN

Aktuální šablona příspěvku ke stažení CZ / Article template here EN