Vedení fakulty

Děkanka

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36


Proděkani

585635330

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24


585635002,585635444

Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18


585635201

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.27


585635154

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11


Předseda Akademického senátu PdF UP

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14


Tajemnice fakulty

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.75


Akademický senát

Předseda: prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
1. místopředsedkyně: doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
2. místopředseda:  Mgr. Zdeněk Rechtik

Aktuální sdělení předsedy AS PdF UP

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k situaci související s nouzovým stavem a následnými opatřeními zaměřenými na prevenci šíření coronaviru COVID 19 dochází rovněž ke změnám v původně přijatém harmonogramu voleb do akademických senátů UP a PdF UP.

 V tyto dny probíhá hledání řešení, jež by bylo co nejvíce konformní s faktickým i právním stavem věci. Tj. na jedné straně je nutno uskutečnit volby způsobem, který umožní volební účast všem, kteří budou mít o volby zájem. Na druhé straně lhůty a termíny dané volebními řády UP a PdF UP s nastalou situací logicky nemohly počítat.

Akademický senát UP a následně i náš akademický senát PdF UP hledají v tuto chvíli nejlepší možné řešení složité situace.

V danou chvíli však nelze předpokládat konání voleb v původním termínu (27. 3. – 3.4. 2020).

Samozřejmě, že dosud provedené kroky (návrh kandidátů, zveřejňování volebních tezí ad.) zůstávají v platnosti.

Jakmile bude ve věci voleb (jejich harmonogramu, termínu ad.) rozhodnuto, budeme akademickou obec neprodleně informovat.

Jan Michalík

předseda AS PdF UP


Volby do Akademického senátu PdF UP 2020

Akademický senát PdF UP schválil na svém zasedání 4. 12. 2019 podle článku 3 Volebního řádu AS PdF UP (dále jen „VŘ“) usnesení o vyhlášení voleb do Akademického senátu PdF UP na funkční období od 13. 5. 2020 do 12. 5. 2023, a to včetně harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám.

Časový harmonogram voleb:

 • Návrhy na členy volební komise pro volby do AS PdF UP a dílčí volební komise pro volby do AS UP: do 17. 2. 2020;
 • Zvolení členů volební komise do AS PdF UP a dílčí komise AS UP: do 21. 2. 2020;
 • Návrhy kandidátů do AS PdF UP: 24. 2. - 5. 3. 2020;
 • Zveřejnění kandidátní listiny: do 13. 3. 2020;
 • Zveřejnění volební místnosti: do 13. 3. 2020;
 • Termín konání voleb:  27. 3. – 3. 4. 2020;
 • Vyhlášení výsledků voleb: do 6. 4. 2020 do 12.00 ;
 • Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb: do 9. 4. 2020;
 • Termín pro případné opakování voleb: do 7. 5. 2020.

Podání návrhu

Volby do AS PdF UP

Návrh kandidáta pro volby do AS PdF UP je nutno podat k rukám předsedy/předsedkyně volební komise – prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP (Mgr. Emilie Petříková – děkanát PdF UP) v období 24. 2. 2020 – 5. 3. 2020.

 

Přestože platný VŘ AS PdF UP umožňuje podání návrhu, který splňuje náležitosti dle čl. 6 odst. 3, doporučuje volební komise podání návrhu na přiloženém formuláři „Návrh kandidáta pro volby do AS PdF UP“  – ke stažení.

 

Volby do AS UP

Návrh kandidáta pro volby do AS UP je třeba podat k rukám předsedy dílčí volební komise – prostřednictvím kanceláře AS PDF UP (Mgr. Emilie Petříková – děkanát PdF UP) Volby do AS PdF UP.

 

 

 

Kandidátní listiny do AS UP v Olomouci

 • kandidátní listiny jsou dostupné ZDE

Kandidátní listina pro volby do AS UP 2020 - 2023

UČITELSKÁ KOMORA

Jméno, příjmení, tituly Rok narození Pracoviště
Tomáš DRAGON, Mgr. 1992 Katedra technické a informační výchovy
Martina FASNEROVÁ, doc. PhDr. Ph.D. 1966 Ústav pedagogiky a sociálních studií
Milan KLEMENT, doc. PhDr. Ph.D. 1974 Katedra technické a informační výchovy
Jiří LANGER, doc. Mgr. Ph.D 1979 Ústav speciálněpedagogických studií
Alena OPLETALOVÁ, Ing. Ph.D. 1978 Ústav pedagogiky a sociálních studií
Zdeněk RECHTIK, Mgr. 1990 Katedra primární a preprimární pedagogiky
Kateřina VITÁSKOVÁ, doc. Mgr. Ph.D. 1972 Ústav speciálněpedagogických studií
Pavla VYHNÁLKOVÁ, Mgr. Ph.D. 1979 Ústav pedagogiky a sociálních studií
Petr ZEMÁNEK, Mgr. Ph.D. 1976 Katedra antropologie a zdravovědy

Kandidátní listina pro volby do AS UP 2020 - 2023

STUDENTSKÁ KOMORA

Jméno, příjmení, tituly Rok narození Studijní obor, ročník
David BARTOŠ, Mgr. et MgA. 1993 Výtvarná výchova (teorie výtv. ped. a výtv. tvorby), 2. roč. DSP
Marie HERVERTOVÁ 2000 NJ a ČJ se zaměř. na vzděl., 1. roč.
Lucie HRUŠKOVÁ, Bc. 1996 Učitelství AJ – Učitelství SV, 1. roč.
Alžběta RAJSIGLOVÁ, Mgr. 1992 Pedagogika, 2. roč. DSP
Dominik VORÁČ, Bc. 1994 Učitelství ČJ – Učitelství SV, 2. roč.

 


Kandidátní listiny do AS PdF UP v Olomouci

Kandidátní listina pro volby do AS PdF UP 2020 - 2023

UČITELSKÁ KOMORA

Jméno, příjmení, tituly

Rok narození

Pracoviště

Květoslav BÁRTEK, Mgr. Ph.D. 1978 Katedra matematiky
Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Mgr. Ph.D. 1979 Katedra psychologie a patopsychologie
Ivona DÖMISCHOVÁ, PhDr. Ph.D. 1973 Ústav cizích jazyků
Tomáš DRAGON, Mgr. 1992 Katedra technické a informační výchovy
Martina FASNEROVÁ, doc. PhDr. Ph.D. 1966 Ústav pedagogiky a sociálních studií
Jan GREGAR, Mgr. 1989 Ústav cizích jazyků
Tomáš HUBÁLEK, Mgr. Ph.D. 1984 Katedra společenských věd
Veronika KAVKOVÁ, Mgr. Ph.D. 1986 Katedra psychologie a patopsychologie
Milan KLEMENT, doc. PhDr. Ph.D. 1974 Katedra technické a informační výchovy
Kamil KOPECKÝ, doc. Mgr. Ph.D. 1977 Katedra českého jazyka a literatury
Pavel KOPEČEK, PhDr. Ph.D. 1971 Katedra společenských věd
Pavel KRÁKORA, Mgr. Ph.D. 1976 Katedra společenských věd
Lucie KŘEMÉNKOVÁ, Mgr. Ph.D. 1983 Katedra psychologie a patopsychologie
Jiří LANGER, doc. Mgr. Ph.D. 1979 Ústav speciálněpedagogických studií
Jaromír MAŠTALÍŘ, Mgr. Ph.D. 1983 Ústav speciálněpedagogických studií
David MEDEK, Mgr. Ph.D. 1969 Katedra výtvarné výchovy
Jan MICHALÍK, prof. Mgr. PaedDr. Ph.D. 1962 Ústav speciálněpedagogických studií
David NOCAR, Mgr. Ph.D. 1976 Katedra matematiky
Alena OPLETALOVÁ, Ing. Ph.D. 1978 Ústav pedagogiky a sociálních studií
Lucia PASTIERIKOVÁ, Mgr. Ph.D. 1981 Ústav speciálněpedagogických studií
Michaela PUGNEROVÁ, Mgr. Ph.D. 1966 Katedra psychologie a patopsychologie
Zdeněk RECHTIK, Mgr. 1990 Katedra primární a preprimární pedagogiky
Michal RŮŽIČKA, doc. Mgr. Ph.D 1980 Ústav speciálněpedagogických studií
Veronika RŮŽIČKOVÁ, Mgr. Ph.D 1980 Ústav speciálněpedagogických studií
Michal SEDLÁČEK, Ing. Mgr. Ph.D. 1977 Katedra technické a informační výchovy
Jaromír SYNEK, Mgr. Ph.D. 1968 Katedra hudební výchovy
René SZOTKOWSKI, PhDr. Ph.D. 1977 Ústav pedagogiky a sociálních studií
Petr ŠALOUN, doc. RNDr. Ph.D. 1962 Katedra technické a informační výchovy
Martina UHLÍŘOVÁ, RNDr. Ph.D 1966 Katedra matematiky
Kateřina VITÁSKOVÁ, doc. Mgr. Ph.D. 1972 Ústav speciálněpedagogických studií
Pavla VYHNÁLKOVÁ, Mgr. Ph.D. 1979 Ústav pedagogiky a sociálních studií
Petr ZEMÁNEK, Mgr. Ph.D. 1976 Katedra antropologie a zdravovědy

Kandidátní listina pro volby do AS PdF UP 2020 - 2023

STUDENTSKÁ KOMORA

Jméno, příjmení, tituly Rok narození Studijní obor, ročník
David BARTOŠ, Mgr. et MgA. 1993 Výtvarná výchova (teorie výtv. ped. a výtv. tvorby), 1. roč. DSP
Filip FRODL, DiS. 1995 Výtvarná výchova (teorie výtv. ped. a výtv. tvorby), 1. roč. DSP
Zuzana HAICLOVÁ, Mgr. 1994 Speciální pedagogika, 1. roč. DSP
Marie HERVERTOVÁ 2000 NJ a ČJ se zaměř. na vzděl., 1. roč.
Tomáš HORKA, DiS. 1996 Výtvarná tvorba se zaměř. na vzděl., 1. roč.
Lucie HRUŠKOVÁ, Bc. 1996 Učitelství AJ – Učitelství SV, 1. roč.
Jiří KAMENÍK, Mgr. 1991 Speciální pedagogika, 1. roč. DSP
Michaela KRISTKOVÁ 2000 Učitelství pro 1. st. ZŠ, 1. roč.
Klára LEBLOCHOVÁ  2000 Učitelství prakt. vyučování a odb. výcviku, 1. roč.
Jana LENERTOVÁ 1996 ČJ a SV se zaměř. na vzděl., 2. roč.
Petr LINHART 1999 AJ a IT se zaměř. na vzděl. 1. roč.
Zora MATĚJČKOVÁ 1996 Učitelství pro 1. st. ZŠ, 4. roč.
Sandra MORÁVKOVÁ 1998 Učitelství pro 1. st. ZŠ, 2. roč.
Lenka NOSKOVÁ, Mgr. 1994 Didaktika literatury, 2. roč. DSP
Tomáš NOVÁK 1997 AJ a NJ se zaměř.  na vzděl., 3. roč.
Miroslav PARÁK 1999 IT a TEV se zaměř. na vzděl., 1. roč.
Monika PTÁČKOVÁ, Mgr. 1994 Speciální pedagogika, 1. roč. DSP
Alžběta RAJSIGLOVÁ, Mgr. 1993 Pedagogika, 2. roč. DSP
Eliška ŠLESINGROVÁ, Mgr. 1995 Speciální pedagogika, 1. roč. DSP
Tereza VAHALÍKOVÁ 2000 Učitelství pro 1. st. ZŠ, 1. roč.
Klára VANĚČKOVÁ 1998 HIV a TEV se zaměř. na vzděl., 1. roč.
Dominik VORÁČ, Bc. 1994 Učitelství ČJ – Učitelství SV, 2. roč.
Kateřina VRASPIROVÁ 1997 PREV a SV se zaměř. na vzděl., 1. roč.

 


Jednání AS PdF UP

 • je-li nadpis aktivní, obsahuje odkaz na aktuální pozvánku

Přístup k materiálům pro jednání Akademického senátu PdF UP (pouze pro oprávněné uživatele)

Jednání AS PdF UP - zápisy

Výsledky voleb 2017

Volební a jednací řád AS PdF UP

 • klikněte ZDE

Akademický senát – akademičtí pracovníci

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.24
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.55
KČJL

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.77
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.26
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.48
ÚSS

Purkrabská 2, 4
místnost: 1.18
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.08a
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.37
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost:
ÚSS

Univerzitní 3, 5
místnost: 2.02
KHV

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.36
ÚPSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.11
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.60
KAZ

Akademický senát – studenti

Mgr. Tereza HouškováSPP (DSP)tereza.houskova01@upol.cz 585635346
Mgr. Lucie HrbáčováSPP (DSP)lucie.hrbacova01@upol.cz 585635346
Vojtěch KuldanU1ST (Mgr.)kuldvo00@upol.cz
Zora MatějčkováU1ST (Mgr.)zora.matejckova01@upol.cz
Mgr. Zdeněk RechtikPED (DSP)zdenek.rechtik@upol.cz585635117
Mgr. Renata ŠvaňhalováPED (DSP)svanhalovarenata@seznam.cz585635717
Bc. Dominik VoráčUČJ - USV (NMgr.)dominikvorac01@upol.cz

Kancelář akademického senátu

Mgr. Emilie Petříková
585635012

adresa: Kancelář AS PdF UP,
Žižkovo nám. 5,
771 40
Olomouc

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Vědecká rada

Materiály pro jednání VR

Členové VR PdF

 • Seznam členů Vědecké rady PdF UP
  (složení Vědecké rady bylo schváleno v Akademickém senátu PdF UP 31. 1. 2018 a 7. 3. 2018)

Interní členové

 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
  Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra technické a informační výchovy.
 • doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií.
 • doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra matematiky.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií.
 • prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
  Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Katedra algebry a geometrie.
 • doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra psychologie a patopsychologie.
 • doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií.
 • prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra primární a preprimární pedagogiky.
 • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra výtvarné výchovy.
 • doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury.
 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra hudební výchovy.

Externí členové

 • prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
  Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociální práce, Katedra sociální práce.
 • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. M.Ed.
  Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání.
 • doc. PhDr. Jaroslav Koťa
  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky.
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
  Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra věd o výchově.
 • doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky.
 • prof. Mgr. Jindřich Štreit
  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie.
 • prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky.
 • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky.
 • doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie.

Zápisy VR PdF


Kolegium děkanky

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36


585635330

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24


585635002,585635444

Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18


585635201

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.27


585635154

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11


585635309

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14


585635404

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.29


Mgr. Tereza Houšková 

studentka DSP

email: tereza.houskova01@upol.cz

tel.: 585635346

Komise

Etická komise

Předseda:

prof. PaedDr. Milan VALENTA, Ph.D.

Členové:

doc. PhDr. Irena PLEVOVÁ, Ph.D.

PhDr. Pavla ANDRYSOVÁ, Ph.D.

Disciplinární komise

Předseda:

Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D.

Členové – akademičtí pracovníci:

prof. PhDr. Eva ŠMELOVÁ, CSc.

doc. Mgr. Dita FINKOVÁ, Ph.D.

JUDr. Zdenka NOVÁKOVÁ, Ph.D.

Členové – studenti:

Michal KRAFT, Logopedie

Kateřina MARCIÁNOVÁ, Učitelství pro 1. st. ZŠ

Ediční komise

Předseda:

doc. PhDr. Vojtech REGEC, Ph.D.

Členové:

doc. PhDr. Eva Mária HRDINOVÁ, Ph.D.

PaedDr. Alena JŮVOVÁ, Ph.Dr.

doc. Mgr. Karel PASTOR, Ph.D.

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.