Možnosti zahraničních mobilit

Aliance Aurora

Instituce v Aliance Aurora patří mezi strategické partnery UP a spolupráci s nimi je třeba neustále prohlubovat. Mobility jsou jistě k tomuto účelu vhodným nástrojem. Dobrým důvodem, proč zrealizovat takovou mobilitu, je např. příprava projektu Pedagogických akademií, případně dalších společných aktivit a projektů. Administrace cesty je podobná jako u Erasmus mobility KA 131. 

Seznam institucí zapojených do Aurora konsorcia.

Níže je uveden stručný administrativní postup výjezdu v rámci Aliance Aurora:

 1. Vyplnění přihlášky: Aurora mobility application. 
 2. Zajištění potvrzení přijímající zahraniční instituce na Aurora mobility application a schválení mobility vedoucím katedry/ústavu. Kompletně vyplněnou přihlášku elektronicky zaslat Koordinátorovi Aurora mobilit paní Mgr. Tereze Lyčkové, Ph.D. z Aurora Central Office a v kopii paní Weiglhoferové na ZO PdF.
 3. Mobilita je posuzována hodnotící komisí Aurora a účastník je emailem informován o výsledku a dalším postupu.
 4. V případě kladného výsledku následuje podepsání Aurora UP Grant Agreement u odpovědného pracovníka Aurora projektu na ZO RUP (dr. Selma Porobić).
 5. Vyplnění elektronického cestovního příkazu před odjezdem na Portále UP.

Mobilita se musí vztahovat k alespoň jednomu z pilířů Aurory:

 • Udržitelnost a Klimatické změny
 • Digitální společnost a Globální občanská společnost
 • Zdraví a Udržitelná životní úroveň
 • Kultura: Rozmanitost a Identita 
 • Anotace těchto oblastí zde 

Podmínky čerpání: 

 • Typ training/teaching (u teaching musí být výuková část v rozsahu 5-8 hodin). Délka mobility je maximálně 14 dní + 2 dny cesta.
 • Finanční limit na jednu mobilitu je vypočítán na základě země, kde bude mobilita probíhat, dle tabulek, které jsou součástí Aurora Staff Mobility Scheme. Pokud jsou náklady vyšší, je třeba je hradit z jiných zdrojů (např. katederní Internacionalizace, katederní rozpočet, jiné projekty apod.). 
 • Náklady budou hrazeny z kateder/ústavů a následně budou po cestě refundovány. Refundaci zajištuje paní Weiglhoferová ZO PdF. 
 • Stravné ve výši dle aktuální vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro daný kalendářní rok naleznete na webu Ministerstva financí ČR.
 • Je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km. Auto je možné použít pouze po předchozím schválení Koordinátorem mobilit Aurora dr. Lyčkovou za náhradu v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD.
 • Ubytování ve 3* hotelu, max. cena 120 EUR na noc. 
 • Během mobility je nutné získat podepsaný Confirmation of Mobility a po návratu odevzdat v originále Koordinátorovi mobilit Aurora dr. Lyčkové a v kopii předat na ZO PdF.
 • Po návratu je účastník povinen sepsat závěrečnou zprávu a odevzdat ji jak dr. Lyčkové, tak také paní Weiglhoferové.

Více informací na stránkách Aurora Aliance.

 

ERASMUS+

 • Děkan PdF UP v Olomouci vyhlásil výběrové řízení na výukové pobyty a školení pro projekt Erasmus+ KA 131 výzvy 2023 na akademický rok 2023/2024 - deadline přihlášek dle pokynů jednotlivých pracovišť.
 • Nabídka 2023/2024 [*.pdf]
 • Dokumenty k mobilitám

Nabídky ze zahraničí pro akademické pracovníky

Normy, návody, formuláře

Kontakty

585635201

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.27


585635907

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.43

Úřední hodiny:
Středa 9:00-11:00 a 13:00-14:00,
jinak dle domluvy


585635028

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.66

Úřední hodiny pro cestovní příkazy:
pondělí, středa, pátek 9:00-14:00
jinak dle domluvy


585635017

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.40

Úřední hodiny:
Středa 9:00-11:00 a 13:00-14:00,
jinak dle domluvy


Úsek pro mezinárodní spolupráci UP

 • pro přesměrování klikněte na nadpis

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)