Benefity ze sociálního fondu

  • Pravidla pro tvorbu a užití sociální fondu jsou stanovena směrnicí rektora UP.
  • Zaměstnanci, kteří na PdF pracují alespoň dva roky a mají úvazek vyšší než 0,7, mohou na PdF čerpat příspěvek na penzijní připojištění nebo příspěvek na kulturu a sport, rehabilitaci, vitamíny a očkování.
  • Ze sociálního fondu jsou také hrazeny dary k životním a pracovním jubileím, dále jsou z tohoto fondu poskytovány bezúročné půjčky k překlenutí tíživých finančních situací.

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem

Výše příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem pro jednoho zaměstnance je 1.500 Kč/měsíc.

Poskytování příspěvku bude přerušeno vynětím z evidenčního stavu zaměstnanců na dobu delší než 1 kalendářní měsíc (neplacené volno, mateřská a rodičovská dovolená), a to za podmínky, že zaměstnanec odpracuje méně než ½ fondu pracovní doby v daném měsíci. V případě přerušení poskytování příspěvku z důvodu nástupu mateřské dovolené, bude příspěvek znovu poskytnut na základě nové žádosti až po skončení rodičovské dovolené.

Příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci, vitamíny a očkování

Pro ty zaměstnance, kteří splňují kriteria určená směrnicí rektora pro poskytnutí penzijního připojištění a nevyužívají jej, budou poskytnuty nepeněžní poukázky v hodnotě 12.000 Kč/rok, a to v měsíci listopadu, popř. prosinci běžného kalendářního roku.

Poskytování darů k životnímu jubileu a k pracovním jubileím

Při významném životním výročí a při prvním skončení pracovního poměru zaměstnance po přiznání plného invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod může být poskytnuta peněžní odměna ke mzdě zaměstnance podle délky trvání pracovního poměru ve výši:

a) do 1 roku ve výši1.000 Kč,
b) nad 1 rok za každý rok1.000 Kč,
nejvýše však do15.000 Kč.