Dny pro absolventy a přátele PdF UP

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého přichystala bohatý program pro své absolventky, absolventy a všechny další zájemce. Přijďte se seznámit s tím, co je na fakultě nového, odneste si inspiraci, didaktické materiály a dárky, setkejte se s někdejšími spolužáky!


Program Dnů pro absolventy a přátele PdF UP 2023

 

Výstava diplomantů a diplomantek KVV

Umělecké centrum UP (UCUP), Univerzitní 3–5; od 28. srpna 2023

 

Pátek 15. září 2023

Na slunci i ve stínu | Artefiletický workshop Petry Šobáňové

15. září 2023 od 13:00 do 17:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Více informací o workshopu zde. Upozorňujeme zájemce, že kvůli omezené kapacitě je třeba se předem registrovat.

 

Den pro absolventy katedry českého jazyka a literatury

15. září 2023 od 14:00 do 16:00 hod., Žižkovo náměstí 5, P23

Katedra českého jazyka a literatury zve všechny své absolventky a absolventy na neformální posezení se současnými členy pracoviště. Přijďte se dozvědět, jak se katedra, na níž jste studovali, v čase proměnila a jakým tématům se její současní akademičtí pracovníci a pracovnice věnují. Katedra vám nabídne celou řadu oblíbených metodik a materiálů. Přijďte se inspirovat pro výuku českého jazyka a literatury a mediální výchovy! A pozdravit se se svými spolužáky!

 

Setkání s absolventy katedry antropologie a zdravovědy

15. září 2023 od 17:00 hod., Žižkovo náměstí 5, místnost LA2

Setkání návštěvníkům nabídne prezentaci současných studijních programů katedry antropologie a zdravovědy, realizovaných projektů k podpoře zdraví a rozvoji zdravotní gramotnosti a oblíbených edukačních materiálů a moderních didaktických prostředků pro výchovu ke zdraví.

 

Den pro absolventy a přátele katedry technické a informační výchovy

15. září 2023 od 15:00 do 16:30 hod., Žižkovo náměstí 5, posluchárna P4 v přízemí

Setkání spojené s výměnou informací a zkušeností, diskuse o současné podobě vzdělávání na katedře, informace o rozvoji katedry, vzájemné sdílení zážitků a zkušeností z praxe. Účastníci společně s doprovodem navštíví vybrané dílny, laboratoře a posluchárny katedry a zavzpomínají, jak v těchto prostorách studovali a absolvovali. Příležitost bude též k přátelskému popovídání se spolužáky.

 

Den pro absolventy a přátele katedry technické a informační výchovy PdF UP – pokračování u malého občerstvení

15. září 2023 od 16:30 do 18:00 hod., učebna SEU v suterénu, Žižkovo náměstí 5

Ideální příležitost k tomu popovídat si se spolužáky i současnými pracovníky a pracovnicemi katedry v neformálním duchu. Srdečně zveme!

 

Koncert pro absolventy

15. září 2023 od 15:30 hod., UCUP, Univerzitní 3–5, Kaple Božího Těla

Přijďte si do krásných prostor univerzitního uměleckého centra na Konviktu poslechnout hudební vystoupení současných studentů i studentek a akademických pracovníků i pracovnic katedry hudební výchovy, kteří si pro Vás nachystali několik hudebních vystoupení ke zpříjemnění času stráveného na Vaší alma mater.

 

Sobota 16. září 2023

Setkání s absolventy aneb Dny otevřených pracoven na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

16. září 2023 od 9 hod.; podrobný program viz níže.

 

Prohlídka prostor Ústavu pedagogiky a sociálních studií (asi 30 minut)

16. září 2023, začátek programu v 9 hod. na N3, Žižkovo náměstí 5, úvodní slovo prof. Šmelová

 

Prezentace aktivit ústavu

16. září 2023 cca od 9:30, Žižkovo náměstí 5, učebna P7

Pro hosty bude připraven zajímavý přehled současných aktivit ústavu (doc. Kantorová & doc. Chráska) a představení výstupů tříletého ESF projektu v rámci OP VVV „Kompetence leadera úspěšné školy“ (dr. Opletalová)

 

Workshop „Obecná didaktika pro praxi“ — jak aktivně podpořit učení žáka

16. září 2023 v 10 hodin v prostorách Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Workshop Jaroslavy Ševčíkové nabídne během 60 minut repetitorium k vybraným tématům obecné didaktiky, náměty, jak využít to, co absolventi PdF UP znají z teorie obecné či školní didaktiky.

Určeno všem absolventům a učitelům, a to bez ohledu na aprobaci.

Vybraná témata: Jak se žáci učí ve výuce? Které konkrétní strategie, styly a postupy ve výuce zvyšují efektivitu žákova učení? Jak může učitel aktivně rozvíjet žákovo učení (klíčovou kompetenci k učení) ve výuce? Vzájemná výměna zkušeností a inspirace.

Lektorka: PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D., praktikující učitelka, 15 let učitelka ZŠ, aktuálně učitelka SŠ, zároveň odborná asistentka Ústavu pedagogiky a sociálních studií UP, vyučující obecnou a školní didaktiku a aktivizační metody ve výuce, lektorka DVPP.

 

Přátelské posezení spolužáků a učitelů Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Následuje po workshopu, místo konání učebna P7

Dvouhodinové posezení přátel, absolventů a učitelů Ústavu pedagogiky a sociálních studií. Přijďte si užít atmosféru fakulty i pracoviště ke kávě, čaji a drobnému občerstvení nebo se třeba jen pobavit se svými spolužáky a pozdravit s bývalými učiteli.

 

Hlína jako terapeutický materiál pro spojení sama se sebou | Workshop Libora Graclíka

16. září 2023 od 9:00 do 13:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Více informací o workshopu zde. Upozorňujeme zájemce, že kvůli omezené kapacitě je třeba se předem registrovat.

 

Prohlídka hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí

16. září 2023 od 13 hod., Žižkovo náměstí 5, sraz na informacích v přízemí budovy

V průběhu komentované prohlídky bude návštěvníkům představena historie hlavní budovy fakulty včetně ukázkové prezentace zachycující podobu jednotlivých budov během jejich existence. Návštěvníci se také seznámí se vznikem fakulty a přelomovými okamžiky v jejím životě, které vždy byly a jsou spojené s vysokoškolskou přípravou učitelů v Olomouci. Zároveň zhlédnou její současnou podobou s možným budoucím rozvojem směřujícím k modernímu a inspirujícímu prostředí, které je nezbytnou součástí přípravy budoucí učitelů. Budou zpřístupněny vybrané prostory fakulty s ukázkami soudobé didaktické techniky. (prof. Čestmír Serafín & Ing. Hana Šimková)

 

Inspirace z katedry výtvarné výchovy — prezentace současných aktivit a metodických materiálů

16. září 2023, 14:00–14:30 hod., ateliér kresby v 1. patře, UCUP, Univerzitní 3–5

Jak už je dobrým zvykem, absolventi a přátelé katedry výtvarné výchovy se sejdou v ateliéru a seznámí se s novinkami a s tím, co katedra nabízí pedagogické praxi. Letos vám ukážeme a poskytneme naše metodické materiály k využití umělé inteligence nebo k historii konviktu. Představíme vám aktuální projekty katedry výtvarné výchovy — včetně výstav, chystaných workshopů a přehlídky digitální tvorby dětí a mládeže Be_on the Screen. Přichystali jsme také drobné dárky!

Během odpoledne stráveného na katedře můžete sdílet své vlastní zkušenosti během pechy kuchy a navštívit ateliéry katedry, viz níže.

 

Pecha kucha s vystoupeními přátel, učitelů a absolventů katedry výtvarné výchovy

16. září 2023, 15:00–16:00 hod., ateliér kresby v 1. patře konviktu, Univerzitní 3–5, Olomouc

Naši absolventi a přátelé se podělí o své zkušenosti, povypráví o tom, na čem zrovna pracují a jak se jim vede – případně promítnou krátkou obrazovou prezentaci (technika bude zajištěna). Pecha kucha je příjemný formát setkání s výměnou zkušeností a prezentací vlastních projektů. Smyslem formátu je, aby byla vystoupení co nejhutnější a stručná, tak aby dokázala udržet pozornost posluchačů. Během naší „peči kuči“ bude mít každý z přednášejících 6 minut a 40 sekund, během nichž může předvést max. 20 obrázků. Počítáme tedy s tím, že může vystoupit cca 10 zájemců. Co lze prezentovat? Třeba projekty realizované s žáky, uměleckou tvorbu nebo jiné pracovní projekty. Pokud chcete vystoupit, nachystejte si na „flešku“ buď krátkou (ppt či pdf) prezentaci, nebo soubor obrázků. Není třeba se předem registrovat. Může přijít kdokoliv, koho zajímá výtvarná výchova!

 

Navštivte Kapli Božího těla a ateliéry katedry výtvarné výchovy na konviktu!

16. září 2023 od 16:00 do 17:30 hod., sraz dole u vrátnice konviktu, Univerzitní 3–5, Olomouc
Srdečně vás zveme do jedinečných prostor bývalého jezuitského konviktu, který dnes plní roli Uměleckého centra Univerzity Palackého. Budova skrývá mnoho pokladů a my vás během prohlídky seznámíme s některými z nich: začneme prohlídkou Kaple Božího těla a pokračovat budeme po ateliérech katedry výtvarné výchovy. V nich se seznámíte s tvorbou mladých lidí, kteří na katedře studují výtvarnou tvorbu, průmyslový design a učitelství výtvarné výchovy.

 

Volný program na katedře výtvarné výchovy s prostorem pro přátelské posezení spolužáků a učitelů

16. září 2023 od 17:00–21:30 hod., ateliér kresby, UCUP, místnost č. 114 v 1. patře

Volný program s prostorem pro přátelské posezení a malé občerstvení, také pro prezentaci soudobých studentských aktivit; od 19 hodin se propojí s koncertem Loco Poco.


Absolventský portál PdF UP

Pro absolventky a absolventy Pedagogické fakulty UP jsme připravili nový absolventský portál.

https://www.ucitel21.cz/absolventi

Co na něm najdete? Zprávy o aktivitách a úspěších našich absolventek a absolventů, jejich příběhy, vzpomínky nebo blogy. Můžete zde najít rovněž informace o našich akcích pro absolventy, fotografie a videa z absolventských setkání nebo zlatých a stříbrných promocí.

Na stránkách se můžete přihlásit k odběru našeho pravidelného newsletteru a nic Vám neunikne!

Budeme Vás informovat nejen o akcích pro absolventy, ale třeba také o zajímavých článcích, o aktuálních aktivitách nebo o přírůstcích v naší knihovně vzdělávacích zdrojů do výuky.

https://www.ucitel21.cz/kontakt


Přidejte se ke Klubu absolventů

Chcete zůstat v kontaktu?

Využijte možnosti Klubu absolventů Univerzity Palackého!

Na stránkách Klubu absolventů naleznete informace o plánovaných i uplynulých univerzitních akcích a setkáních, řadu inspirativních příběhů a přednášek našich absolventů a také informace o programu benefitů. Klub spravuje rovněž databázi kontaktů a v případě, že se chystá nějaká akce pro absolventy, Vás bude informovat.

Klub je určen českým i zahraničním absolventům bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů. Členové univerzitního klubu absolventů mohou být zároveň členy fakultních klubů absolventů.

Klub absolventů Univerzity Palackého v Olomouci: https://absolventi.upol.cz/

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)