e-Pedagogium

 

 

e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci, které zajišťuje prodej tištěné verze.

Recenzovaný časopis e-PEDAGOGIUM vydává Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2001. Jde o čtvrtletník zaměřený na interdisciplinární výzkum v pedagogických vědách vydávaný ve dvou číslech v českém/slovenském jazyce a dvou číslech v jazyce anglickém.

Časopis je zaměřen především na školní a sociální pedagogiku, teorii a filozofii výchovy, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a oborové didaktiky. Publikovány jsou původní práce českých i zahraničních autorů – teoretické stati, přehledové, metodologické a empirické studie, recenze odborných publikací i kratší odborná sdělení.

Úkolem redakce časopisu je, kromě zajištění požadované kvality otištěných textů, vytvořit odborné veřejnosti platformu pro vědeckou diskusi a sdílení poznatků v oblasti pedagogického výzkumu, a to zejména s interdisciplinárními přesahy do problematiky společenských i přírodních věd.

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR schváleného Radou pro výzkum a vývoj ČR, je evidován a zařazen do databází Index Copernicus™, WorldCat®, ERIH PLUS a EBSCOhost.

 

Výkonná redaktorka:

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Žižkovo náměstí 5

771 40 Olomouc

e-mail: e-pedagogium@upol.cz

tel.: 585635144

Více informací o časopisu naleznete ZDE.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)