Aktuální sdělení ústavu

Edukační využití deskových her

23. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hod. v malé aule PdF UP na Žižkově nám. 5, Olomouc

Lektoruje Bc. Iveta Žváčková (ve spolupráci s pedagogy ÚPSS)

Srdečně Vás zveme na workshop pořádaný naším ústavem v rámci Dnů vědy a umění PdF UP 2024.

Workshop je zaměřen na možnosti edukačního využití deskových her. Na úvod vymezíme základní pojmy a charakterizujeme druhy deskových her a poté se zaměříme na současnou nabídku deskových her s akcentem na jejich využití při rozvoji klíčových kompetencí dětí a dospívajících. Účastníci získají základní orientaci v aktuálně dostupných deskových hrách a budou schopni posoudit edukační potenciál jednotlivých her. Workshop bude zaměřen i na konkrétní metodické postupy, jak deskové hry předkládat dětem a dospívajícím, jak rozvíjet jejich hráčské dovednosti a jak je k hraní motivovat. Ve druhé části workshopu si účastníci v malých skupinkách budou moci vyzkoušet vybrané deskové hry, svůj prožitek z hraní reflektovat a v diskusi se zamyslet nad tím, jaké schopnosti, dovednosti a postoje můžeme prostřednictvím daných her u dětí a dospívajících rozvíjet.

Workshop je určen studentům Pedagogické fakulty UP a pedagogům z praxe.

Zájemce prosíme, aby se zaregistrovali zde.

Letáček ke stažení zde.

Kontakt: pavla.vyhnalkova@upol.cz

Nový projekt na našem ústavu

Koncem listopadu 2023 byl na Pedagogické fakultě zahájen mezinárodní projekt Environmental and outdoor education working methods (ECOSTYLE), 2023-1-PL01-KA220-HED-000164552 podpořený v rámci výzvy programu Erasmus KA220 „Cooperation partnerships in higher education“.

Hlavním cílem projektu je vytvořit jednak inovativní návrh koncepce předmětu obsahově zaměřeného na metody environmentálního a outdoorového vzdělávání, jednak on-line dostupné didaktické prostředky určené nejen studentům učitelských i neučitelských pedagogických oborů, ale také učitelům, kteří již působí v edukační praxi.

Specifickými cíli projektu jsou podpora aktivit a inovativního učení a vyučování v outdoorovém vzdělávání; rozvoj digitálního a environmentálního vysokoškolského vzdělávání a formování, rozvoj a kultivace dovedností potřebných pro plnění cílů udržitelného rozvoje nejen studentů pedagogických oborů, ale i učitelů.

Jedním z výstupů projektových aktivit je mezinárodní výzkumné šetření zaměřené na zjišťování míry souhlasu s tvrzeními k enviromentálním a outdoorovým  metodám ve výchově a vzdělávání. Zapojit se můžete vyplněním krátkého mezinárodního dotazníku ZDE.

Podrobnější informace o projektu naleznete ZDE.

Ohlédnutí za mezinárodní vědeckou konferencí studentů doktorských studijních programů „Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“

Ve dnech 7.–8. listopadu 2023 se na Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci konal již 19. ročník mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů. Konference nesla podtitul „Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“, a ačkoliv je tradičně otevřena širokému spektru pedagogických témat a otázek, které doktorandi ve svých disertačních pracích řeší, toto zaměření našlo silnou odezvu v mnoha prezentacích i navazujících diskusích.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Vážené studentky, vážení studenti,

Témata a okruhy bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2023/2024 naleznete ZDE.

STUDUJTE na Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP

VIRTUÁLNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP

V přiloženém videu naleznete informace o studijních programech Vychovatelství, Sociální pedagogika, Řízení volnočasových aktivit.

Aktuální sdělení fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)