Propagační časopis Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci patří ke kvalitním a progresivním vysokoškolským pracovištím zaměřeným na přípravu budoucích učitelů a dalších odborníků v oblasti učitelské a neučitelské pedagogiky. Podrobnější informace naleznete ZDE.

 

Uchazečům o studium

Vážení uchazeči o studium,

v akademickém roce 2024/2025 budeme otevírat - můžete nastoupit ke studiu v následujících studijních programech:

 

Bakalářské programy

 

Vychovatelství

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde a zde
 • informace o studiu 
 • informace o praxích a kurzech 
 • prezentace ze dne otevřených dveří 
 • přijímací řízení – Pro přijetí do tohoto studijního programu bude fakulta vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio, s.r.o., konkrétně Testu obecných studijních předpokladů (OSP). Podrobnosti k termínům, registraci a složení zkoušek lze nalézt na stránkách www.scio.cz. OSP může uchazeč vykonat ve více termínech dle stanoveného harmonogramu, započítává se pouze nejlepší výsledek. (informace zde)
 • Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2024) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. (e-mail: pavla.vyhnalkova(a)upol.cz)
 • Garant programu: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. (e-mail: tomas.cech(a)upol.cz)

 

Sociální pedagogika

Studium je realizováno ve spolupráci Cyrilometodějské teologické fakulty UP (CMTF UP) a Pedagogické fakulty UP (PdF UP).

Sociální pedagogika – specializace Prevence sociálně patologických jevů – výuka je realizována převážně na PdF UP

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde a zde
 • prezentace ze dne otevřených dveří (bude doplněna)
 • přijímací řízení:
  • Test obecných studijních předpokladů OSP (Scio). Pro přijetí do tohoto studijního programu bude fakulta vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio, s.r.o., konkrétně Testu obecných studijních předpokladů (OSP) a výsledku ústní zkoušky. Podrobnosti k termínům, registraci a složení zkoušek lze nalézt na stránkách www.scio.cz. OSP může uchazeč vykonat ve více termínech dle stanoveného harmonogramu, započítává se pouze nejlepší výsledek.
  • Didaktická úloha (ústní zkouška)
   • Návrh pro didaktickou úlohu:
    • Jde o úlohu, jejímž cílem je prověřit znalosti, schopnosti a předpoklady pro studium sociální pedagogiky:
     • uchazeči je předložena jednoduchá úloha k řešení. Hodnotí se didakticko-metodické zpracování.
     • (Příklad: Jak je možné pro vybranou cílovou skupinu představit oblíbený film)
 • Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2024) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.
 • Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (e-mail: petra.potmesilova(a)upol.cz)

 

Sociální pedagogika – specializace Výchova ve volném čase – výuka je realizována převážně na CMTF UP

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde a zde
 • informace o studiu (bude průběžně doplňováno)
 • prezentace ze dne otevřených dveří (bude doplněna)
 • přijímací řízení:
  • Test obecných studijních předpokladů OSP (Scio). Pro přijetí do tohoto studijního programu bude fakulta vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio, s.r.o., konkrétně Testu obecných studijních předpokladů (OSP) a výsledku ústní zkoušky. Podrobnosti k termínům, registraci a složení zkoušek lze nalézt na stránkách www.scio.cz. OSP může uchazeč vykonat ve více termínech dle stanoveného harmonogramu, započítává se pouze nejlepší výsledek.
  • Didaktická úloha (ústní zkouška)
   • Návrh pro didaktickou úlohu:
    • Jde o úlohu, jejímž cílem je prověřit znalosti, schopnosti a předpoklady pro studium sociální pedagogiky:
     • uchazeči je předložena jednoduchá úloha k řešení. Hodnotí se didakticko-metodické zpracování.
     • (Příklad: Jak je možné pro vybranou cílovou skupinu představit oblíbený film)
 • Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2024) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.
 • Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (e-mail: petra.potmesilova(a)upol.cz)

 

Navazující magisterské programy

 

Řízení volnočasových aktivit

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde a zde
 • informace o studiu 
 • informace o praxích a kurzech 
 • prezentace ze dne otevřených dveří 
 • přijímací řízení – profilový test znalostí z pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky (vzorová ukázka testu zde – strana 4456)
 • Studium je určeno především absolventům bakalářských studijních programů Pedagogika, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, Vychovatelství apod., uchazeč o studium svou způsobilost ke studiu prokáže v rámci přijímací zkoušky (profilový test znalostí)
 • Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2024) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia – diplom absolventa bakalářského či magisterského studia)
 • Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D. (e-mail: tereza.buchtova(a)upol.cz)
 • Garant programu: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. (e-mail: tomas.cech(a)upol.cz)

 

Sociální pedagogika

Studium je realizováno ve spolupráci Cyrilometodějské teologické fakulty UP (CMTF UP) a Pedagogické fakulty UP (PdF UP).

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde a zde
 • prezentace ze dne otevřených dveří (bude doplněna)
 • přijímací řízení – profilový test znalostí z pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky (vzorová ukázka testu zde – strana 44– 56)
 • Studium je určeno především absolventům bakalářských studijních programů, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, Vychovatelství apod., uchazeč o studium svou způsobilost ke studiu prokáže v rámci přijímací zkoušky (profilový test znalostí)
 • Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2024) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia – diplom absolventa bakalářského či magisterského studia)
 • Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (e-mail: petra.potmesilova(a)upol.cz)

 

Předškolní pedagogika

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde a zde
 • prezentace ze dne otevřených dveří (bude doplněna)
 • přijímací řízení – Test znalostí v oblasti předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. V rámci testu uchazeč prokáže předpoklady ke studiu v oblasti: 
  • předškolní pedagogiky (na úrovni absolvovaného Bc. studia),
  • speciální pedagogiky (na úrovni absolvovaného Bc. studia),
  • psychologie (na úrovni absolvovaného Bc. studia).
  • (vzorová ukázka testu zde – strana 69–80)
 • Navazující Mgr. studijní program Předškolní pedagogika je určený absolventům Učitelství pro MŠ (Bc.) a Speciální pedagogika předškolního věku učitelství pro mateřské školy (Bc.).
 • Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2024) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia – diplom absolventa bakalářského či magisterského studia)
 • Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. (e-mail: katerina.valcharova(a)upol.cz)
 • Garant programu: prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. (e-mail: eva.smelova(a)upol.cz)

 

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách:

www.studuj.upol.cz

studium.upol.cz

www.ucitel21.cz/studuj-pdf

www.studujcmtf.cz

www.socialnipedagog.cz

www.ucitel21.cz

www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/

www.pdf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/

 

Vážení uchazeči o studium,

přejeme Vám mnoho úspěchů v přijímacím řízení!

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)