Propagační časopis Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci patří ke kvalitním a progresivním vysokoškolským pracovištím zaměřeným na přípravu budoucích učitelů a dalších odborníků v oblasti učitelské a neučitelské pedagogiky. Podrobnější informace naleznete ZDE.

 

Uchazečům o studium

Vážení uchazeči o studium,

v akademickém roce 2023/2024 budeme otevírat následující studijní programy:

 

Bakalářské programy

 

Vychovatelství

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde
 • informace o studiu
 • informace o praxích a kurzech
 • prezentace ze dne otevřených dveří
 • přijímací řízení – test studijních předpokladů (informace zde)
 • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2023) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia – maturitní vysvědčení)
 • kontaktní osoba: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. (e-mail: pavla.vyhnalkova@upol.cz)

 

Sociální pedagogika

Studium je realizováno ve spolupráci Cyrilometodějské teologické fakulty UP (CMTF UP) a Pedagogické fakulty UP (PdF UP).

Sociální pedagogika – specializace Prevence sociálně patologických jevů – výuka je realizována převážně na PdF UP

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde
 • informace o studiu
 • prezentace ze dne otevřených dveří
 • přijímací řízení:
  • test studijních předpokladů (informace zde)
  • motivační pohovor 
 • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2023) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia – maturitní vysvědčení)
 • garant programu: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (e-mail: petra.potmesilova@upol.cz)

 

Sociální pedagogika – specializace Výchova ve volném čase – výuka je realizována převážně na CMTF UP

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde
 • prezentace ze dne otevřených dveří
 • přijímací řízení:
  • test studijních předpokladů (informace zde)
  • motivační pohovor 
 • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2023) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia – maturitní vysvědčení)
 • garant programu: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (e-mail: petra.potmesilova@upol.cz)

 

Navazující magisterské programy

 

Řízení volnočasových aktivit

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde
 • informace o studiu
 • informace o praxích a kurzech
 • prezentace ze dne otevřených dveří
 • přijímací řízeníprofilový test znalostí z pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky (vzorová ukázka testu zde)
 • studium je určeno především absolventům bakalářských studijních programů Pedagogika, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, Vychovatelství apod., uchazeč o studium svou způsobilost ke studiu prokáže v rámci přijímací zkoušky (profilový test znalostí)
 • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2023) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia – diplom absolventa bakalářského či magisterského studia)
 • kontaktní osoba: Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D. (e-mail: tereza.buchtova@upol.cz)

 

Sociální pedagogika

Studium je realizováno ve spolupráci Cyrilometodějské teologické fakulty UP (CMTF UP) a Pedagogické fakulty UP (PdF UP).

Sociální pedagogika – specializace Výchovné poradenství – výuka je realizována převážně na PdF UP

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde
 • informace o studiu
 • prezentace ze dne otevřených dveří
 • přijímací řízeníprofilový test znalostí z pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky (vzorová ukázka testu zde)
 • studium je určeno především absolventům bakalářských studijních programů Pedagogika, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, Vychovatelství apod., uchazeč o studium svou způsobilost ke studiu prokáže v rámci přijímací zkoušky (profilový test znalostí)
 • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2023) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia – diplom absolventa bakalářského či magisterského studia)
 • garant programu: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (e-mail: petra.potmesilova@upol.cz)

 

Sociální pedagogika – specializace Projektování a management – výuka je realizována převážně na CMTF UP

 • prezenční i kombinované studium
 • více informací zde
 • prezentace ze dne otevřených dveří
 • přijímací řízení profilový test znalostí z pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky (vzorová ukázka testu zde)
 • studium je určeno především absolventům bakalářských studijních programů Pedagogika, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, Vychovatelství apod., uchazeč o studium svou způsobilost ke studiu prokáže v rámci přijímací zkoušky (profilový test znalostí)
 • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2023) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia – diplom absolventa bakalářského či magisterského studia)
 • garant programu: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (e-mail: petra.potmesilova@upol.cz)

 

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách:

www.studuj.upol.cz

studium.upol.cz

www.ucitel21.cz/studuj-pdf

www.studujcmtf.cz

www.socialnipedagog.cz

www.ucitel21.cz

www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/

www.pdf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/

 

Vážení uchazeči o studium,

přejeme Vám mnoho úspěchů v přijímacím řízení!

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)