Centrum celoživotního vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je realizováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Bližší informace k možnostem vzdělávání prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání naleznete ZDE.

Podrobnější informace o jednotlivých vzdělávacích programech a kurzech naleznete ZDE.

Příměstské tábory pro děti organizované CCV naleznete ZDE. ÚPSS pro rok 2021 organizuje příměstský tábor na téma: Sherlock Holmes.

 

Programy z nabídky ÚPSS v rámci CŽV

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ

Anotace:

Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Uplatnění absolventa jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího nebo odborného předmětu 2. st. ZŠ či SŠ, který odpovídá charakteru předcházejícího studia.

Manager

doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

Odborný garant

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Odkaz na web

https://ccv.upol.cz/studijni-programy-czv-detail/1/doplujc-pedagogick-studium-zamen-na-ppravu-uitel-2.-stupn-z-a-s

 

Pedagogické studium učitelů odborného výcviku

Anotace:

Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Uplatnění absolventa jako učitel(ka) odborného výcviku SŠ.

Manager

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Odborný garant

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Odkaz na web

https://ccv.upol.cz/studijni-programy-czv-detail/2/pedagogick-studium-uitel-odbornho-vcviku

 

Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

Anotace:

Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Uplatnění najdete jako učitel(ka) praktického vyučování a odborného výcviku SŠ.

Manager

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Odborný garant

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Odkaz na web

https://ccv.upol.cz/studijni-programy-czv-detail/3/pedagogick-studium-uitel-praktickho-vyuovn-a-odbornho-vcviku

 

Pedagogické studium pro vychovatele

Anotace:

Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Uplatnění absolventa jako vychovatel(ka) ve školní družině, školním klubu nebo domově mládeže.

Manager

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Odborný garant

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Odkaz na web

https://ccv.upol.cz/studijni-programy-czv-detail/4/pedagogick-studium-pro-vychovatele

 

Pedagogické studium pro pedagoga volného času

Anotace:

Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Uplatnění absolventa jako pedagog volného času ve středisku volného času (domě dětí a mládeže nebo stanici zájmových činností).

Manager

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Odborný garant

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Odkaz na web

https://ccv.upol.cz/studijni-programy-czv-detail/5/pedagogick-studium-pro-pedagoga-volnho-asu

 

Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy

Anotace:

Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Uplatnění absolventa jako učitel(ka) uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, střední odborné škole a konzervatoři.

Manager

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Odborný garant

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Odkaz na web

https://ccv.upol.cz/studijni-programy-czv-detail/6/pedagogick-studium-uitel-umleckch-odbornch-pedmt-se-zamenm-na-vtvarn-vchovy

 

Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy

Anotace:

Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Uplatnění absolventa jako učitel(ka) uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, střední odborné škole a konzervatoři.

Manager

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Odborný garant

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Odkaz na web

https://ccv.upol.cz/studijni-programy-czv-detail/7/pedagogick-studium-uitel-umleckch-odbornch-pedmt-se-zamenm-na-hudebn-vchovy

 

Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů

Anotace:

Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Uplatnění absolventka jako učitel(ka) praktického vyučování zdravotnických oborů SŠ

Manager

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Odborný garant

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Odkaz na web

https://ccv.upol.cz/studijni-programy-czv-detail/8/pedagogick-studium-uitel-praktickho-vyuovn-zdravotnickch-obor

 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Anotace:

Studium podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. Výstupem je získání odborné kvalifikace VEDOUCÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA prostřednictvím kvalifikačního studia pro vedoucí pedagogické pracovníky v rozsahu 350 hodin (dříve FS II).

Manager

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Odborný garant

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Odkaz na web

https://ccv.upol.cz/studijni-programy-czv-detail/41/studium-pro-vedouc-pedagogick-pracovnky

 

Pedagogická propedeutika

Anotace:

Kurz pedagogické propedeutiky prohlubuje vědomosti z pedagogické, psychologické a speciálně-pedagogické oblasti s cílem zkvalitnit pedagogickou způsobilost účastníků kurzu. Studium je určeno pro studenty a absolventy bakalářských studijních oborů neučitelských směrů. Výstupem je získání osvědčení o absolvování kurzu dokládající způsobilost účastníka pro přihlášení se na NMgr. obor učitelského směru.

Manager

Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.

Odborný garant

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Odkaz na web

https://ccv.upol.cz/kurzy-detail/302

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)