Aktuální sdělení ústavu

Rozpis obhajob BP/DP a SZZ na ÚPSS (leden - únor 2023)

Vážené studentky, vážení studenti, rozpis obhajob bakalářských/diplomových prací a státních závěrečných zkoušek na ÚPSS v období leden - únor 2023 naleznete ZDE.

Po dobu konání SZZ bude studentům k dispozici oddechová místnost v suterénu:

  • P2 v termínech 24. 1., 26. 1., 30. 1., 31. 1., 2. 2. 2023
  • P8 v termínech 25. 1. a 1. 2. 2023
 

Tandemový den a tandemová výuka s pedagogy DDM

Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP již řadu let spolupracuje s Domem dětí a mládeže Brno, Helceletova, jehož pracovníci pro naše studenty realizují kurz zážitkové pedagogiky, vedou studenty na praxích a konzultují diplomové práce zaměřené na technologie v táborové pedagogice, které toto pracoviště vyvíjí v rámci interního projektu. Nyní se naskytla možnost navázanou spolupráci dále prohloubit. DDM Brno, Helceletova, získal podporu ze šablon, která umožní tandemovou výuku pedagogů volného času z DDM (vedoucích zájmových kroužků) s našimi studenty navazujícího magisterského studia. Díky této spolupráci se ve středu 14. prosince 2022 studenti 1. ročníku našich navazujících magisterských programů (primárně Řízení volnočasových aktivit, sekundárně Sociální pedagogika) v doprovodu dr. Buchtové a dr. Vyhnálkové zúčastnili "tandemového dne", který zahrnoval mimo jiné i exkurzi do prostor jedné z poboček a zážitkovou aktivitu, která byla zaměřená na rozvoj manažerských kompetencí v zájmovém vzdělávání. Tímto dopoledním programem nás provedl Mgr. Petr Sedlář, zástupce ředitelky DDM. Následovala odpolední tandemová výuka s pedagogy DDM v rozmanitě zaměřených kroužcích na různých pobočkách DDM (v rámci města Brna a jeho okolí). Jedná se o oboustranně přínosnou spolupráci, na kterou lze dále navázat souvislými odbornými praxemi a dalším doprovázením studentů při získávání zkušeností přímo v terénu. Akce byla podpořena projektem "Šablony I - DDM Helceletka", spolufinancovaným Evropskou unií. Fotofokumentaci naleznete ZDE.

Cena rektora UPOL pro studentku a zaměstnance našeho ústavu

Se začátkem akademického roku v rámci festivalu MEET UP obdržela studentka programu Sociální pedagogika Barbora Juřičková Cenu rektora UPOL za zásluhy v oblasti dobrovolnictví, a to především za její angažovanost v době vypuknutí války na Ukrajině a koordinování humanitární pomoci a zajišťování převozu a ubytování ukrajinských žen a dětí. Stejnou cenu obdržel také pracovník ústavu doc. Tomáš Čech, především za jeho mnohaletou spolupráci s humanitární organizací PřesHranice, z.s. a související humanitární aktivity a zapojování studentů do dobrovolnické práce. Podrobnější informace naleznete ZDE.

Děkujeme za reprezentaci našeho Ústavu!

 

STUDUJTE na Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP

VIRTUÁLNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP

V přiloženém videu naleznete informace o studijních programech Vychovatelství, Sociální pedagogika, Řízení volnočasových aktivit.

Aktuální sdělení fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)