Výzkumné zaměření ústavu

Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP se v rámci svého výzkumného zaměření specializuje na prostředí školy, což dokumentuje přehled řešených vědeckých projektů.

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků ústavu odpovídá jejich odborné kvalifikaci a je zaměřená do oblastí relevantních pro garantované učitelské i neučitelské studijní obory. V současnosti se orientuje především na prostředí školy a dalších sociálních institucí. Jako řešitelé nebo spoluřešitelé projektů získali zaměstnanci ústavu finanční prostředky např. od MŠMT ČR, kanadské vlády, FRVŠ, GAČR, TEMPUS, Socrates, Nadace Jana Husa, ESF a MŠMT ČR, UP, PdF UP (vnitřní granty).

Vědeckovýzkumná činnost ústavu je pozitivně ovlivněna doktorským studijním programem (DSP) pedagogika. Studenti  DSP spolu se svými školiteli představují značný vědeckovýzkumný potenciál. K vytváření základny mladých a perspektivních vědeckých pracovníků přispívá i organizování pravidelných seminářů a především potom cyklické mezinárodní studentské vědecké konference.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)