Partnerství

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Centrum pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého. Spojuje firmy s Univerzitou Palackého. Zpřístupňuje nové technologie. Tvoří místo pro podnikání v Olomouci.

E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Loxper

Cílem platformy je propojit návštěvníky, turisty ale i místní obyvatele s průvodci, kteří připravili v aplikaci zábavnou trasu vyprávějící příběh osobností, historických událostí nebo zajímavých míst.

PřesHranice z.s.

Nezisková organizace PřesHranice z.s. iniciuje a realizuje mezinárodní projekty, které poskytují rozvojovou a humanitární pomoc zaměřenou na zlepšování kvality školství, zdravotnictví, záchranných systémů, infrastruktury obcí a ochrany lidských práv.

S Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UPOL spolupracuje na zajišťování odborných stáží studentů programu Sociální pedagogika na Ukrajině, a to zapojením do humanitárních projektů a souvisejících aktivit. Jedná se především o podporu sociálně znevýhodněných skupin dětí a mládeže, jejich vzdělávání, osobnostního rozvoje a smysluplného trávení volného času.

Společnost Podané ruce, o.p.s.

Společnost Podané ruce o.p.s. poskytuje všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřuje se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečuje o tisíce klientů ve třech regionech České republiky.

S Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UPOL spolupracuje společnost na řešení grantového projektu ZD-ZDOVA1-011 Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence (Fondy EHP 2014–2021 – Norway grants).

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)