Projekty GAČR

Název a identifikace projektu

Koordinátor, hlavní řešitel

Doba řešení

Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody 406/02/1113

prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.

2002-2004

Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v  období vstupu ČR do EU  GD406/03/H012

prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.

2003-2007

Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem z hlediska přípravy učitele GP406/07/P053

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

2007-2008

Možnosti využití autoevaluace a benchmarkingu ve škole GP406/07/P019

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D.

2007- 2008

Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě GAČR 406/406/09/1220

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

2009-2011

Percepce organizačního klimatu pedagogických fakult akademickými pracovníky GAP407/11/0696

Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

2011-2015

 

Projekty ESF

Název a identifikace projektu

Koordinátor, hlavní řešitel

Doba řešení

Environmental and outdoor education working methods (ECOSTYLE)

2023-1-PL01-KA220-HED-000164552

Podrobnější informace ZDE.

  2023-2024

Project: 101055620 — DigitalTA — ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA Digital Academy in teaching practice for a seamless transition from pre-service to in service

Web projektu: https://digitalta.eu/ 

 

CZELO newsletter:

Newsletter Speciál Digitalizace - 2023 Duben (mailchi.mp)

Mgr. Jiří Kropáč LL.M., Ph.D. 2022-2025

Občanské kompetence občanům CZ.1.07/3.1.00/50.0009

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

2014-2015

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/ 0000660

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

2016-2019

Kompetence leadera úspěšné školy CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/ 0008145

http://www.klus.upol.cz 

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

2018-2021

Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/ 0002337

Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/ 0006522

 

Projekty FRVŠ

Název a identifikace projektu

Koordinátor, hlavní řešitel

Doba řešení

Bilingvní žák, jeho místo na české základní škole FR VŠ 77/2004

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

2004

Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

2011

 

Projekty MŠMT

Název a identifikace projektu

Koordinátor, hlavní řešitel

Doba řešení

Impuls II-podpůrný projekt zaměřený na využívání nástrojů Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA)

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.,

Doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.

2016-2017

Program „Podpora nadaných žáků základních a středních škol“, evidenční číslo: 0026/7/NAD/2019

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

2016-2018

 

Projekty FRUP

Název a identifikace projektu

Koordinátor, hlavní řešitel

Doba řešení

„Laboratoř pro výuku, výzkum a inovace v didaktice.“ (FRUP_2014_2_028)

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

2014

„Inovace didaktických pomůcek a technického vybavení laboratoří se zaměřením na didaktickou techniku, vyučovací pomůcky a žákovské pomůcky odborných učeben Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP.“

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

2017

„Inovace technického vybavení"

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

2018

Inovace didaktických pomůcek a technického vybavení laboratoří se zaměřením na didaktickou techniku, vyučovací pomůcky, žákovské pomůcky odborných učeben Ústavu pedagogiky a sociálních studií FRUP_2019_022

Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.

2019

 

Projekty IGA

Název a identifikace projektu

Koordinátor, hlavní řešitel

Doba řešení

Výzkum hodnotové orientace žáků 2. stupně základní školy. 2011/2012. IGA_PdF_2011_014

Dr. Vyhnálková

2011

Motivace a přístupy školních metodiků prevence na základních školách k výkonu funkce a realizaci preventivních aktivit (MUNI/41/001/2009).

Doc. Čech

2009

Mapovanie prístupov k popisu frangmetovania a konštruovania výchovy u začínajúcich učiteľov na PdF UP v Olomouci. 2014. IGA_PdF_2014004

Doc. Chudý

2014

Fenomén kázně a jeho proměny v procesu konstituování profesního přesvědčení budoucích učitelů IGA_Pedagogická fakulta 2015. IGA_PdF_2015_008

Dr. Buchtová

2015

The phenomena of relationships between education and thinking

Doc. Chudý

2015

Popis základních fenoménů vztahu edukace a myšlení v kontextu konstruktivistivckého vzdělávání učitelů a žáků.

Doc. Chudý

2015

Role učiteľa v globálnom svete.

Doc. Chudý

2016

Hodnota vzdělání u studentů z odlišného sociokulturního prostředí.

Mgr. Šemberová

2017

Aspekty čtenářství žáků elementárního ročníku základní školy. IGA_PdF_2017_003

Doc. Fasnerová

2017

Vliv prostředí školy na formování hodnoty vzdělání u učitelů a studentů pocházejících z odlišných sociokulturních prostředí.

Mgr. Šemberová

2018

Proces konstruování učitelské profesní identity. IGA_PdF_2018_016

Mgr. Kropáč

2018

Profesní sebepojetí začínajících akademických pracovníků ve vztahu k jejich hodnotové orientaci

Mgr. Koribská

2018

Učitel jako oběť šikany na pracovišti IGA_PdF_2018_006

Doc. Čech

2018

Příprava jedinců na odchod z dětského domova a jejich následnou integraci do společnosti (IGA_PdF_2018_026) Mgr. Štenclová 2018

Profesní sebepojetí začínajících akademických pracovníků ve vztahu k jejich kritickému myšlení

Mgr. Koribská

2019

Aspekty školního a mimoškolního prostředí působící na utváření hodnoty vzdělání u žáků a studentů v odlišném sociokulturním prostředí. IGA_PdF_2019_016

Mgr. Kobzová

2019

Aspekty čtenářství žáků druhého ročníku základní školy. IGA_PdF_2019_003

Doc. Fasnerová

2019

Konformita a rizikové chování dětí staršího školního věku (IGA_PdF_2020_013) Doc. Čech 2020
Šikana na pracovišti a její vliv na klima školy (IGA_PdF_2020_021) Mgr. Štenclová 2020

 

Projekty EU

Název a identifikace projektu

Koordinátor, hlavní řešitel

Doba řešení

VOICES The Voice of the European Teachers 526613LLP-2012-NL-COMENIUS-CNW

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

2012– 2015

GuLL Guerrilla Literacy Learners 2014-1-BE02-KA200-000472

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

2014– 2016

LEEN Liminality & Educational entrepreneurship AGREEMENT NUMBER -2015-1-BE02-KA201-012334

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

2015– 2017

IINTOS Implementation of International Offices in Schools 2017-1-PT01-KA201-035947

Videoprezentaci projektu naleznete ZDE

YouTube kanál projektu naleznete ZDE

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

2017– 2020

WAVE-IT Working Academics Value Excellence for International Teachers 2019-1-CZ01-KA203-061386

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

2019– 2022

 

Další projekty

Název a identifikace projektu

Koordinátor, hlavní řešitel

Doba řešení

Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po r. 1989. Komparativní studie. 7AMB13PL021, 8786/R13/R14

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

2012-2013

Projekt MOBILITY (7AMB): „Externality užívání moderních technických výukových prostředků a e-aplikací ve vzdělávání jako součásti pregraduální přípravy učitelů v České republice a Polsku – jejich rozdíly, rizika, limity a hrozby“ 7AMB14PL007

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

2014-2015

Fondy EHP 2014–2021 (Norway grants)

Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence ZD-ZDOVA1-011

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. 2021-2024

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)