Erasmus+

 

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 

Pedagogičtí pracovníci

Akademičtí pracovníci a studenti ÚPSS se zapojují do aktivit se zahraničními partnery. Kromě programu Erasmus+ v klíčových aktivitách 1 a 2 je to výzkumná spolupráce a výměnné pobyty a stáže s univerzitami v Indonésii, Kazachstánu, Číně a USA.

V rámci Programu Erasmus+ KA1 se uskutečňují mobility učitelů i studentů na partnerské univerzity. Značný zájem je také o studium pedagogických oborů ze strany zahraničních studentů, např. ze Španělska, Německa, Itálie, Mexika, Číny, Kazachstánu ad.  Smlouvy o mobilitě má ÚPSS uzavřeny se 30 zahraničními partnery ze Slovenska, Polska, Litvy, Německa, Rakouska, Slovinska, Itálie, Belgie, Portugalska, Nizozemska, Řecka, Maďarska, Turecka a Spojeného království.

Kromě toho intenzivní spolupráci udržuje pracoviště v rámci mezinárodní sítě VOICES (www.european-teachers.eu). Dalšími významnými partnery jsou univerzity v Polsku a na Slovensku, v rámci bilaterálních smluv pak partnerské instituce z Ukrajiny, Ruské federace ad.

ÚPSS je také garantem doktorského studijního programu „Education“ v anglickém jazyce. Mezi absolventy jsou studenti z Číny, Indonésie, Vietnamu a Kazachstánu.

Od roku 2012 je ÚPSS v rámci projektů programu Erasmus KA2 členem těchto mezinárodních strategických partnerství zaměřených na výzkum, výměnu informací a příkladů dobré praxe z oblasti pedagogických disciplín.

VOICES (2012–2015)

The Voice of the European Teachers; 526613LLP-2012-NL-COMENIUS-CNW, www.european-teachers.eu

GuLL (2014–2016)

Guerrilla Literacy Learners; ERASMUS+ KA2; AGREEMENT NUMBER-2014-1-BE02-KA200-000472, www.pleasemakemistakes.eu

LEEN 2015–2017

Liminality & Educational Entrepreneurship; ERASMUS+ KA2; AGREEMENT NUMBER -2015-1-BE02-KA201-012334, www.l33n.eu

IINTOS 2017–2019

Implementation of International Offices in Schools; ERASMUS+ KA2; AGREEMENT NUMBER 2017-1-PT01-KA201-035947

ÚPSS je hlavním řešitelem projektu WAVE-IT, Working Academics Value Excellence for International Teachers; ERASMUS+ KA2; AGREEMENT number 2019-1-CZ01-KA203-061386, který bude zahájen v prosinci 2019.

Kromě učitelské mobility a výuky zahraničních studentů v rámci programu Erasmus+ KA1 se akademičtí pracovníci a doktorandi zúčastňují také zahraničních konferencí (ICEPSY, ICLEL, EARLI, GETL, IPIE atd.), kde prezentují výsledky svých výzkumů, získávají cenné informace a navazují spolupráci s novými zahraničními partnery.

ÚPSS je též organizátorem každoročních mezinárodních konferencí studentů DSP a mezinárodních týdnů pro akademické pracovníky (International Weeks).

Zahraniční vztahy PdF UP

 

Studenti

Vážení studenti,

veškeré informace ke studiu v zahraničí, zahraničním pobytům, studentským mobilitám apod. naleznete ZDE.

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)