UTM - UP Partnership

Dnes lidé očekávají, že univerzita nejenom zkoumá a šíří poznatky a technologie, ale přispívá i přímo k místnímu nebo národnímu hospodářskému rozvoji. Jako centrum akademických prací a výzkumu má ÚPSS PdF UP silné vazby s průmyslovými odvětvími, vládními institucemi, mimovládními organizacemi, domácími a zahraničními univerzitami a organizacemi. Spolupráce ÚPSS PdF UP se světovými univerzitami je důležitým nástrojem pro přenos vědomostí a dovedností z akademických institucí do nejrůznějších odvětví a naopak. Dalším hlavním cílem je posílit pedagogické, výzkumné, publikační a rozšiřující  schopnosti zainteresovaných institucí, čímž se rozšíří i mezinárodní zkušenosti účastníka.

Today, people expect that a university not only does research and disseminates knowledge and technology, but also contributes directly to local or national economic development. As a center of academic works and research, UPSS - UPOL has strong links with industries, governmental institutions, NGOs, home and over¬seas universities and organizations. Cooperation of UPSS UPOL and world University is an important tool for transferring knowledge and skills from academic institutions to industries or vice versa. Other main objectives is to strengthen the teaching, research, and extension capabilities, of the institutions involved thereby broadening the international experience of the participant.

Palacky’s Internship – INTERNATIONAL RELATION OFFICE (trunojoyo.ac.id)

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)