Oficiální úřední deska PdF UP je umístěna v 1. poschodí hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí v Olomouci.

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání


Akreditované studijní programy


Studijní programy na PdF UP a katalog předmětů

Kompletní přehled studijních programů a jejich oborů akreditovaných na PdF UP Olomouc, včetně kódů, typu, formy a standardní doby studia, je zveřejněn ZDE.


Zpráva o přijímacím řízení za rok 2023/2024


Předpisy registrované MŠMT ČR


Vnitřní předpisy a normy UP

Vnitřní normy PdF UP

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017


Směrnice děkana PdF UP

 • S-5/2016 [*.pdf] Správa a aktualizace obsahu webových stránek v podmínkách PdF UP
  • příloha č. 4 [*.docx] Formulář pro vložení aktuality na webové stránky
 • S-4/2016 [*.pdf] Řád celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci
 • S-3/2016 [*.pdf] Tvorba, evidence a archivace smluv na PdF UP v Olomouci
 • 2S/2015 [*.pdf] Hodnocení vědeckého a jiného tvůrčího výkonu akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty UP v Olomouci
 • 5S/2008 [*.doc] Statut Ediční komise PdF UP – aktualizováno 19. 11. 2010
 • 7S/2010 [*.pdf] Realizace zahraničních studijních, výukových a monitorovacích a jiných pracovních mobilit akademických pracovníků v rámci PdF UP

Metodické pokyny děkana PdF UP

 • M-2/2017 [*.pdf] Systém evidence účastníků CŽV
 • M-2/2016 [*.pdf] Realizace a evidence smluvního výzkumu na PdF UP
 • 1M/2016 [*.doc] Zásady a pravidla evidence komisí pro Státní závěrečné zkoušky na PdF UP Olomouc
 • 1M/2008 [*.pdf] Provozní řád učeben Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – novelizace 2016
 • 1M/2014 [*.doc] Organizace paralelního studia na PdF UP
 • 1M/2012 [*.doc] Metodický pokyn o kontrolním systému a provádění řídících kontrol projektů financovaných v rámci Operačních programů Evropské unie
 • 3M/2011  [*.doc] Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání PdF UP v elektronické studijní agendě

Náhradní doručení

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Šárka KUŤÁKOVÁ, osobní číslo D22608, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 264242/4940-2023 MF (zamítnutí přerušení) uloženou na Studijním oddělení PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 30. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 15. 12. 2023.

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Valerie STAŇKOVÁ, osobní číslo D23932, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 268467/4940-2023 PL (přerušení studia) uloženou na Studijním oddělení PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 30. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 15. 12. 2023.

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Jana KLEINOVÁ, osobní číslo D190769, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 241034/4940-2023 JJ (výzva) uloženou na Studijním oddělení PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 21. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 6. 12. 2023.

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Pavlína MIŠURCOVÁ, osobní číslo D211059, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 259065/4940-2023 MV (přerušení studia) uloženou na Studijním oddělení PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 20. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 5. 12. 2023.

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Denisa JANÍČKOVÁ, osobní číslo D210976, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 240949/4940-2023 JJ (výzva) uloženou na Studijním oddělení PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 2. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 16.12.2023.

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Martina HRUBÁ, osobní číslo D22393, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 244708/4940-2023 ŘEZ (výzva) uloženou na Studijním oddělení PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 3. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 17.12.2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)