Kontakt

Mgr. Emilie Petříková
585635012
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Pozvánka

Informace a dokumenty

Směrnice 1S/2014 - Státní rigorózní zkoušky [*.doc] na PdF UP v Olomouci - novelizace

Seznam oborů [*.doc]

Poplatek za podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v akademickém roce 2018/2019 je 6996,- Kč.

Poplatek se hradí bankovním převodem:

Banka:Komerční banka, a. s., Olomouc
Číslo účtu:19–1096330227/0100
Variabilní symbol:99414451
Konstantní symbol:0308
Specifický symbol:rodné číslo uchazeče
Adresa majitele účtu:Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 40 Olomouc

 

Nabídka pro zájemce o státní rigorózní zkoušku - přípravný kurz [*.doc] k rigorózní práci.