Výzva akademické obci k nadcházející volbě děkana/děkanky fakulty

Foto: Ondřej Moučka
Pondělí 11. říjen 2021, 16:03 – Text: Vojtěch Češík

V lednu 2022 končí čtyřleté děkanské funkční období a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se aktuálně připravuje na volby. Akademický senát PdF UP již zahájil řízení o návrhu na jmenování děkanem/děkankou pedagogické fakulty pro funkční období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2026.

Do volebního procesu se ale mohou zapojit všichni pedagogové i studenti: „Proces výběru kandidáta na funkci děkana/děkanky se týká opravdu každého člena akademické obce. Je správné, pokud kdokoliv, skupina pedagogů, ale i studenti, promyslí svůj postoj k případnému návrhu své kolegyně nebo kolegy a pokud jsou přesvědčení, že jejich kandidát může být pro fakultu přínosem, mohou návrh na stanoveném formuláři podat, a to do kanceláře AS PdF UP,“ sdělil předseda akademického senátu prof. Jan Michalík. Členové akademické obce mohou podávat své návrhy na kandidáty do 21. října 2021.

Jan Michalík také upozorňuje, že nejde o žádnou formalitu: „Úkolem senátu je připravit volbu bezchybně, tak, aby nemohla být jakkoliv zpochybněna. A odpovědnost každého senátora či senátorky je velká. Svým hlasem ovlivní správu fakultních věcí na další čtyři roky. Úkolem akademické obce, nikoliv jen senátorů, je navrhnout ty, o nichž jsme přesvědčení, že mohou fakultě a našemu společenství prospět.“

Všichni zájemci jsou zváni na veřejnou prezentaci všech kandidátů, která se koná 29. listopadu ve velké aule PdF UP. Kromě toho bude volební zasedání senátu také streamováno na sociálních sítích, aby se mohl zúčastnit skutečně každý. A jak samotná volba probíhá? „Platí, že kandidáta na funkci děkana/děkanky volí 21 senátorů. Studenti stejně jako akademičtí pracovníci. Kandidát musí získat nadpoloviční většinu všech hlasů – tj. nejméně 11. A volba je, tak jako vždy, je-li hlasováno o člověku, tajná,“ doplňuje Jan Michalík. Volební zasedání proběhne 14. prosince 2021.

Plný text usnesení AS PdF UP o vyhlášení řízení o návrhu na jmenování děkanem/děkankou PdF UP spolu se vzorem návrhu kandidátů naleznete zde.

Zpět