Vedení fakulty

Děkanka

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36

Proděkani

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupce děkanky

Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18
Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.26A
Proděkanka pro zahraničí

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11
Proděkan pro studijní záležitosti

Předseda Akademického senátu PdF UP

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14

Tajemník fakulty

Ing. Milan Tomášek
585635008
Žižkovo nám. 5
místnost:

Akademický senát

Předseda:prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
1. místopředsedkyně:Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
2. místopředseda:Mgr. Jan Gregar

Jednání AS PdF UP

Akademický senát – akademičtí pracovníci

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.24
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost: 5.35
ÚCJ

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.77
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.26
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.48
ÚSS

Purkrabská 2, 4
místnost: 1.18
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.08a
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.37
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14
ÚSS

Univerzitní 3, 5
místnost: 2.02
KHV

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.36
ÚPSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.11
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.60
KAZ

Akademický senát – studenti

Mgr. Jan GregarPED (DSP) jan.gregar01@upol.cz 585 63 5963

Mgr. Jan Gregar
jan.gregar01@upol.cz
, tel. 585635963

PED (DSP)
Mgr. Michal Holínka
michal.holinka01@upol.cz, tel. 585635354
SPP (DSP)

Mgr. Tereza Houšková
tereza.houskova01@upol.cz
, tel. 585635346

SPP (DSP)
Mgr. Lucie Hrbáčová

lucie.hrbacova01@upol.cz, tel. 585635346

SPP (DSP)

Bc. Michal Hudec
michal.hudec01@upol.cz

AJ-NJ (Bc.)

Mgr. Jana Kočí
jana.macalova01@upol.cz
, tel. 585635502

PED (DSP)

Mgr. Arnošt Štěpán

arnost.stepan01@upol.cz, tel. 585635354

SPP (DSP)

Vědecká rada

Materiály pro jednání VR

Členové VR PdF

 •  Seznam členů Vědecké rady PdF UP
  (složení Vědecké rady bylo schváleno v Akademickém senátu PdF UP 31. 1. 2018 a 7. 3. 2018)

Interní členové

 • Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
  Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. 
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra technické a informační výchovy.
 • Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií.
 • Doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra matematiky.
 • Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií.
 • Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
  Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Katedra algebry a geometrie.
 • Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra psychologie a patopsychologie.
 • Doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií.
 • Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra primární a preprimární pedagogiky.
 • Doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra výtvarné výchovy.
 • Doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury.
 • Prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra hudební výchovy.

 

Externí členové

 • Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
  Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociální práce, Katedra sociální práce.
 • Doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. M.Ed.
  Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání.
 • Doc. PhDr. Jaroslav Koťa
  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky.
 • Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
  Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra věd o výchově.
 • Doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky.
 • Prof. Mgr. Jindřich Štreit
  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie.
 • Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky.
 • Prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky.
 • Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie.

Zápisy VR PdF

Kolegium děkana

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
585635001,585635301
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36
Děkanka

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
585635330
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupce děkanky

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
585635002,585635444
Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18
Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
585635005,585635203
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.26A
Proděkanka pro zahraničí

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
585635154
Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11
Proděkan pro studijní záležitosti

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
585635309
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14
Předseda Akademického senátu PdF UP

Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
585635404
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.29
Zástupce odborů