Dny otevřených dveří v akademickém roce 2021/2022

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2021/2022 proběhnou 3. 12. 2021 a 15. 1. 2022. Sledujte tuto stránku a naše další informační kanály pro aktuální informace. 

Loňské dny otevřených dveří proběhly online formou – díky čemuž máte i nyní možnost prohlédnout si celou řadu zajímavých formátů a obsahů, které jsme pro vás připravili. Najdete je níže na stránce a navštívit můžete také nový web univerzitnimesto.cz, plný zajímavého obsahu.

Naše katedry a ústavy si podobně jako na fyzickém dni otevřených dveří připravily pozvánky s informacemi o studijních programech, základních požadavcích na přijetí, přípravných kurzech či konzultacích, o profilu absolventa, předpokladech uplatnitelnosti a možných pracovních pozicích. Tyto pozvánky můžete zhlédnout i nyní v podobě videí níže v programu jednotlivých pracovišť. Můžete se také podívat na náš spot, který nabízí ochutnávku toho, jaké to je studovat u nás, můžete si polistovat v časopisu, který jsme pro uchazeče připravili.

Děkujeme, že jste si vybrali naši fakultu a těšíme se na viděnou!

 

Užitečné informace a odkazy

Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. Uchazeč o studium si tak může nově vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií (completus) či z programů se specializací. Může si ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, a to v praxi znamená, že program maior (hlavní) může doplnit programem minor (vedlejší).

Podívejte se, jaké to je studovat u nás!

Klikněte a podívejte se, jaké to je studovat v univerzitním městě, na druhé nejstarší tuzemské univerzitě s dlouhou tradicí, na progresivní pedagogické fakultě s vizí a moderním konceptem přípravy budoucích učitelů – UČITEL21 –, který zohledňuje potřeby praxe v současném školství.

 

Přečtěte si náš příběh!

Stáhněte si náš časopis, který jsme vydali pro všechny, kdo se chtějí dozvědět více k naší vizi přípravy budoucích učitelů i neučitelských pedagogických pracovníků. V časopise se dozvíte o našem jedinečném konceptu Učite21, který studentům předává nejen nezbytné vědomosti a odbornost, ale také další důležité kompetence potřebné k tomu, aby jako absolventi uspěli v současné školské praxi. Svou kapitolu má také každá katedra či ústav a také naše specializovaná centra: Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum výzkumu zdravého životního stylu a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. To vše je doplněno krásnými fotkami univerzitního města Olomouce a sympatických tváří našich studentek a studentů i akademických osobností.

 

Jak to vidí naše studentky a studenti?

A jak studium na naší fakultě vnímají naše studentky a studenti? Co je k nám přivedlo, co je motivuje ke studiu a proč si zvolili nelehkou dráhu učitelství? To se dočtete v jejich zpovědích. Stačí kliknout na obrázek, který vás přesměruje.

Pokud vás naopak zajímají příběhy osobností, které u nás působí, ty najdete v sekci osobnosti fakulty.

 

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří 6. 12. 2019

Klikněte a podívejte se, jak probíhal loňský den otevřených dveří!

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Garantované studijní programy: Vychovatelství, Řízení volnočasových aktivit, Sociální pedagogika

 Klikněte na video a pusťte si spot ústavu.

web ústavu | Facebook ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

 

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Garantované studijní programy: Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Předškolní pedagogika

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web ústavu | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Ústav speciálněpedagogických studií

Garantované studijní programy

Prezenční forma studia: Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP), Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika (MŠSP), Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (U1SP), Speciální pedagogika se specializací: dramaterapie, andragogika (SPPA), raný věk (SPPR), intervence (SPPI), Vychovatelství a speciální pedagogika, Speciální pedagogika – poradenství, Logopedie.

Kombinovaná forma studia: Speciální pedagogika se specializací: andragogika (SPPA), raný věk (SPPR), intervence (SPPI), Vychovatelství a speciální pedagogika, Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP), Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika (MŠSP), Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (U1SP), Speciální pedagogika – poradenství (SPPI), Muzikoterapie.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot ústavu.

web ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

 

Katedra antropologie a zdravovědy

Garantované studijní programy: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

 Klikněte na obrázek a pusťt si spot katedry.

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra českého jazyka a literatury

Garantované studijní programy: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Den otevřených dveří na katedře českého jazyka a literatury sledujte také na: www.kcjl.upol.cz/dod2020

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry. 

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra psychologie a patopsychologie

Katedra psychologie a patopsychologie zajišťuje výuku psychologických disciplín v rámci pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů i dalších pedagogických pracovníků.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry

Katedra společenských věd

Garantované studijní programy: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Historie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot o katedře.

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra matematiky

Garantované studijní programy: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Facebook katedry | Stáhnetě si brožurku o katedře.

 

Katedra technické a informační výchovy

Garantované studijní programy: Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání, Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ, Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Video-prezentace programů Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠa Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ.

Video-prezentace bakalářského programu Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a navazujícího magisterského programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ 

Prezentace ke studjnímu programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku ke stažení zde

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Facebook katedry | Letáky a další informace o studijních programech

 

Katedra biologie

Garantované studijní programy: Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra hudební výchovy

Garantované studijní programy: Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Ústav cizích jazyků

Sekce anglického jazyka

Garantované studijní programy: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Sekce německého jazyka

Garantované studijní programy: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství německého jazyka pro základní školy

 Klikněte na obrázek a pusťe si spot ústavu.
web ústavu | Facebook ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

Katedra výtvarné výchovy

Garantované studijní programy: Výtvarná tvorba se změřením na vzdělávání, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ, Edukace v kultuře

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Centrum celoživotního vzdělávání

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot centra.

web centra I Stáhněte si brožurku o centru.

 

Možnosti studia v zahraničí

Informace o široké fakultní nabídce zahraničních studijních pobytů podle jazykových či kulturních preferencí uchazečů je možné získat na zahraničním oddělení, které nabízí pobyty např. ve Švédsku, Finsku, Norsku, Španělsku, Velké Británii, Německu, Rakousku, Holandsku, Itálii a v mnoha dalších zemích včetně Číny, Indonésie a Spojených států amerických.

Pro kontakty a více informací si stáhněte leták.