Poslání centra

Centrum zajišťuje provoz a systémovou podporu informačních, vzdělávacích a infrastrukturních zařízení a služeb, včetně jejich rozvoje v rámci informačního systému Univerzity Palackého. Na úrovni pedagogické fakulty tedy konkrétně zajišťuje provoz systému STAG, SAP, Active Directory, tiskových a kopírovacích služeb pro zaměstnance a studenty, správu koncových zařízení zaměstnanců (PC, notebooky, tiskárny), technickou administraci webových stránek fakulty, LMS Unifor a celkového fungování metalické, optické a bezdrátové počítačové sítě ve všech budovách Pedagogické fakulty UP.