Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl je souborem vizuálních prvků, které usnadňují vnější i vnitřní komunikaci organizace a vytvářejí dobrý obraz o ní. Svou jednotností, komplexností a estetikou se významně podílí na snadné a nezkreslené identitě organizace.

Základem jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého je znak, barevnost a písmo, spolu se způsobem grafického řešení merkantilních a informačních tiskovin a ostatních nosičů informací. Jeho autorkou je grafička Věra Marešová.

Grafický Manuál jednotného vizuálního stylu kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního stylu Univerzity Palackého, čímž současně stanovuje závazná pravidla, způsoby, příklady a doporučení, jak postupovat při jejich aplikaci.

Manuál spolu s logotypy a šablonami lze najít na tomto odkazu: vizual.upol.cz

Pedagogická fakulta UP v Olomouci na základě tohoto vizuálního stylu univerzity – s respektem k jeho jednotlivým prvkům – připravila několik šablon, jež lze využít pro propagaci fakulty a pro účely vnější i vnitřní komunikace fakulty. Tyto šablony a konkrétní aplikace budeme podle potřeby a na základě požadavků jednotlivých pracovišť doplňovat.

Nabízené šablony vycházejí z jednotného vizuálního stylu univerzity a doplňují k němu některé specifické prvky, např. ikony odkazující k diverzitě našich programů a odborných specializací, stejně jako k různým cílovým skupinám, s nimiž v praxi pracují naši absolventi. Hlavním autorem vizuálního stylu a šablon je Mgr. Jakub Konečný, doktorand Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP.

 

Garantem zveřejněného obsahu je Mgr. art. Ondřej Moučka, referent pro komunikaci ondrej.moucka@upol.cz. V případě potřeby se na něj mohou katedry, ústavy a další fakultní pracoviště obrátit a oddělení zajistí úpravy či modifikace s ohledem na aktuální potřeby fakulty.

Aktuální grafický balíček

(Pozn.: bannery jsou svými formáty uzpůsobeny pro využití na webu a na sociálních sítích.)