Děvčata opět bodovala v soutěži TechnoChallenge

Foto: archiv KTIV PdF UP
Úterý 11. červen 2019, 10:23

Katedra technické a informační výchovy uspořádala v letošním roce již pátý ročník technické soutěže pro žáky základních škol, nově s názvem TechnoChallenge. Poslání technické soutěže navázalo na tradiční hodnoty předchozích ročníků a neslo se v duchu podpory zájmu žáků a žákyň o technicky tvořivé činnosti, rozvíjení a uplatnění kreativního myšlení při hledání jedinečných řešení nebo osvojení si manuální činnosti s tradičními a moderními nástroji a stroji při práci s různými materiály.

Existence soutěže nabývá každým rokem na významu a popularitě mezi odborníky i veřejností, skutečnost dokládají přijaté záštity soutěže významnými osobnostmi, mezi něž patří rektor Univerzity Palackého, hejtman Olomouckého kraje, primátor Statutárního města Olomouc nebo děkanka pedagogické fakulty. Významný krok kupředu zaznamenala pro letošek soutěž i v podobě navázání spolupráce s novými partnery zastoupenými předními firmami, společnostmi a podniky v Olomouckém kraji. Hlavními partnery soutěže se stali Olomoucký kraj, Univerzita Palackého, Precheza a.s. a Meopta – optika s.r.o.  

Zájem o technickou soutěž byl letos rekordní, neboť přihlášky čítaly na 130 žáků a žákyň z více jak dvou desítek základních škol z různých koutů České republiky. Soutěž probíhala dvoukolovým systémem. V průběhu měsíce března probíhalo první kolo soutěže s tematickým zaměřením „Můj vysněný dům“.  V polovině měsíce dubna zasedla odborná hodnotící komise, která vybrala celkem 23 nejlepších zaslaných modelů vysněných domů, jejichž tvůrci byli pozváni do finálového kola, které se konalo v prostorách katedry technické a informační výchovy. V rámci letošní soutěže byla vyhlášena samostatná kategorie s názvem STAR, která rozšířila počet účastníků finálového kola o 7 žáků a žákyň.

Ve středu 5. 6. 2019 se 20 finalistů soutěže za doprovodu svých mentorů z řad učitelů zúčastnili zahájení finále soutěže a po deváté hodině raní se v dílnách KTIV rozezněly pod rukama žáků zvuky nástrojů a strojů ve finálovém klání s tématem „Rozhledna – svět očima z výšky“. Usilovná práce a kreativní snažení úžasných tvůrců se mísily v tóninách pil, pilníků, rašplí, kleští a kladívek, za doprovodu lepení, stříhání, vrtání, šroubování či pájení. Po dobu tří a půl hodin rostly žákům, pod dozorem mentorů a organizátorů soutěže, na pracovních stolech jedinečné modely rozhleden, které nabývaly různých tvarů a rozměrů v kombinaci přírodních i umělých materiálů, viz fotogalerie. Dřevo, kov, plast, papír, sklo, ale i vodiče, baterie, diody či ventilátory. To vše a mnohé další mladí technici zakomponovali do svých modelových konstrukcí. Krátce po poledni bylo hotovo a finalisty soutěže čekala zasloužená přestávka na oběd před ceremoniálem vyhlášení výsledků. Mezitím se hodnotící komise zhostila nelehkého úkolu. Hodnocení modelů unikátních rozhleden se účastnili nejen pracovníci KTIV, ale posuzováním byli pověřeni i studenti doktorského studia. Hodnotící komise zasedala do poslední chvíle, než došla jednotnému pořadí soutěžících.

S úderem čtrnácté hodiny započala závěrečná ceremonie vyhlášení výsledků soutěže za účasti vážených hostů, zástupců zaštiťujících organizací a partnerů soutěže, kteří se podíleli na předávání hodnotných cen soutěžícím. V nově vyhlášené kategorii STAR obsadily první tři místa dívky a jednoznačně zde projevily schopnosti kreativní a nápadité tvorby. Vítězka kategorie STAR si zároveň odnesla speciální cenu za kreativní tvorbu.

Pořadí účastníků kategorie STAR: 1. Amálie Drahotuská, 8. třída Základní školy Olomouc, Zeyerova 28; 2. Rosalia Marabeti, 7. třída Základní školy a Mateřské školy Lutín příspěvková organizace; Kristýna Přikrylová, 7. třída Základní školy a Gymnázia města Konice. 

Vyhlášení výsledků finále TechnoChallenge bylo tradičně rozděleno na mladší kategorii (6. a 7. třída ZŠ) a starší kategorii (8. a 9. třída ZŠ). Ceny soutěžícím za třetí místa v obou kategoriích předal vedoucí KTIV, docent Jiří Dostál. Hodnotné, ceny za druhá místa předávala zástupkyně Statutárního města Olomouc, paní doktorka Hana Fantová. Ocenění za první místa a předání hodnotných cen se zhostil prorektor Univerzity Palackého v Olomouci, pan doktor Petr Bilík a zástupkyně společností Miele s.r.o a Meopta – optika s.r.o.

Pořadí výsledků finále TechnoChallenge : Starší kategorie: 1. Vít Skala, 9. třída Základní školy Šumperk, Šumavská 21; Lukáš Bittner, 8.třída Základní školy Vodní – Mohelnice; 3. Samuel Rapčák, 9.třída Základní školy a Gymnázia města Konice. Mladší kategorie: 1. Jiří Pecka, 7. třída Základní školy v Praze 9-Kyje; 2. David Baďura, 6. třída Základní školy Přerov – Svisle; 3. Markéta Krčová, 7. třída Základní školy a Gymnázia města Konice. 

Velmi nás těší, že se v posledních dvou ročnících soutěže umisťují dívky na předních pozicích a potvrzují tak náš názor, že technika není výsadou pouze chlapců. Zároveň jsme velmi rádi, že se nově soutěže účastní i školy nejen z Olomouckého kraje, ale mezi vítězi je také žák v hlavního města. Ovšem nejvíce jsme spokojeni, že zájem o techniku nám v mladé generaci vzrůstá a významné společnosti, firmy a podniky v kraji projevují podporu technickému a polytechnickému vzdělávání a patří jim za to velké poděkování. Z pozice hlavního organizátora soutěže směřuji i poděkování všem učitelům, kteří podporují a vedou své žáky k technice a tvořivosti. Současně patří díky všem kolegům z KTIV a pedagogické fakulty, kteří se na organizaci soutěže podíleli.

Mgr. Michal Mrázek, katedra technické a informační výchovy PdF UP 

Zpět