Dny otevřených dveří v akademickém roce 2022/2023

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2022/2023 proběhnou 2. 12. 2022 a 14. 1. 2023

Loňské dny otevřených dveří proběhly online formou – díky čemuž máte i nyní možnost prohlédnout si celou řadu zajímavých formátů a obsahů, které jsme pro vás připravili. Najdete je níže na stránce a navštívit můžete také nový web univerzitnimesto.cz, plný zajímavého obsahu.

Naše katedry a ústavy si připravily program s informacemi o studijních programech, základních požadavcích na přijetí, přípravných kurzech či konzultacích, o profilu absolventa, předpokladech uplatnitelnosti a možných pracovních pozicích. Přehled všech setkání na pracovištích včetně časů konání můžete najít níže v programu. Můžete se také podívat na náš spot, který nabízí ochutnávku toho, jaké to je studovat u nás, můžete si polistovat v časopisu, který jsme pro uchazeče připravili.

Jistě jste zaznamenali, že v řadě studijních programů jsou součástí přijímací zkoušky testy, realizované on-line formou. Abychom Vám umožnili si tento typ testování vyzkoušet, tak rámci obou termínů Dnů otevřených dveří (2. 12. 2022 a 14. 1. 2023), bude pro tyto účely zpřístupněna počítačová místnost N23 (dostavba PdF, 3. patro). V této místnosti si na našich počítačích, a s podporou našich pracovníků, můžete vyzkoušet práci s on-line testovacím prostředím, a to oba dny v kdykoliv v době od 9:00 do 14:00.

Děkujeme, že jste si vybrali naši fakultu a těšíme se na viděnou!

 

Užitečné informace a odkazy

Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. Uchazeč o studium si tak může nově vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií (completus) či z programů se specializací. Může si ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, a to v praxi znamená, že program maior (hlavní) může doplnit programem minor (vedlejší).

Podívejte se, jaké to je studovat u nás!

Klikněte a podívejte se, jaké to je studovat v univerzitním městě, na druhé nejstarší tuzemské univerzitě s dlouhou tradicí, na progresivní pedagogické fakultě s vizí a moderním konceptem přípravy budoucích učitelů – UČITEL21 –, který zohledňuje potřeby praxe v současném školství.

 

Přečtěte si náš příběh!

Stáhněte si náš časopis, který jsme vydali pro všechny, kdo se chtějí dozvědět více k naší vizi přípravy budoucích učitelů i neučitelských pedagogických pracovníků. V časopise se dozvíte o našem jedinečném konceptu Učite21, který studentům předává nejen nezbytné vědomosti a odbornost, ale také další důležité kompetence potřebné k tomu, aby jako absolventi uspěli v současné školské praxi. Svou kapitolu má také každá katedra či ústav a také naše specializovaná centra: Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum výzkumu zdravého životního stylu a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. To vše je doplněno krásnými fotkami univerzitního města Olomouce a sympatických tváří našich studentek a studentů i akademických osobností.

 

Jak to vidí naše studentky a studenti?

A jak studium na naší fakultě vnímají naše studentky a studenti? Co je k nám přivedlo, co je motivuje ke studiu a proč si zvolili nelehkou dráhu učitelství? To se dočtete v jejich zpovědích. Stačí kliknout na obrázek, který vás přesměruje.

Pokud vás naopak zajímají příběhy osobností, které u nás působí, ty najdete v sekci osobnosti fakulty.

 

poznejte katedry a ústavy

Program

Obecné informace o studiu a studijních programech bude poskytovat proděkanka pro studijní záležitosti doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D. v prostoru velké auly, a to od 10:00 hodin

Uchazeči se také mohou přijít informovat ke studijním referentkám. Setkání s nimi bude průběžně probíhat od 8:00 hodin v místnosti P6.

Jistě jste zaznamenali, že v řadě studijních programů jsou součástí přijímací zkoušky testy, realizované on-line formou. Abychom Vám umožnili si tento typ testování vyzkoušet, tak rámci obou termínů Dnů otevřených dveří (2. 12. 2022 a 14. 1. 2023), bude pro tyto účely zpřístupněna počítačová místnost N23 (dostavba PdF, 3. patro). V této místnosti si na našich počítačích, a s podporou našich pracovníků, můžete vyzkoušet práci s on-line testovacím prostředím, a to oba dny v kdykoliv v době od 9:00 do 14:00 hodin.

Níže naleznete program prezentací jednotlivých kateder a ústavů.

 

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Garantované studijní programy: Vychovatelství, Řízení VČ aktivit, rámcově Sociální pedagogika (hlavní informace o Soc. ped. budou podávány na CMTF)

Setkání proběhnou v 9:00 a 11:30 hodin v místnosti N3.

web ústavu | Facebook ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

 

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Garantované studijní programy: Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Předškolní pedagogika

Setkání proběhne v 9:00 hodin v místnosti P39.

web ústavu | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Ústav speciálněpedagogických studií

Garantované studijní programy

Prezenční forma studia: Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP), Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (U1SP), Speciální pedagogika se specializací: andragogika (SPPA), raný věk (SPPR), Vychovatelství a speciální pedagogika, Logopedie.

Kombinovaná forma studia: Speciální pedagogika se specializací: andragogika (SPPA), raný věk (SPPR), Vychovatelství a speciální pedagogika, Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP), Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika (MŠSP), Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (U1SP), Muzikoterapie.

Setkání proběhnou v 9:00 a 11:30 hodin v místnosti N13.

web ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

 

Katedra antropologie a zdravovědy

Garantované studijní programy: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Setkání proběhne v 9:00 hodin v místnosti LM3.

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra českého jazyka a literatury

Garantované studijní programy: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Setkání proběhne v 9:15 hodin v místnosti P23.

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra psychologie a patopsychologie

Katedra psychologie a patopsychologie zajišťuje výuku psychologických disciplín v rámci pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů i dalších pedagogických pracovníků.

Setkání proběhne v 9:00 hodin v místnosti 4.25.

web katedry

 

Katedra společenských věd

Garantované studijní programy: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Historie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Setkání proběhnou v 9:00, 11:45 a 13:00 hodin v místnosti N25.

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra matematiky

Garantované studijní programy: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol

Setkání proběhne v 11:00 v místnosti P25.

web katedry | Facebook katedry | Stáhnetě si brožurku o katedře.

Katedra technické a informační výchovy

Garantované studijní programy: Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání, Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ, Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Setkání ke studijním programům Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol proběhne v 9:00 hodin v místnosti P4.

Setkání ke studijnímu programu Učitelství praktikého vyučování a odborného výcviku proběhne v 9:00 hodin v místnosti N34.

Setkání ke studijnímu programu Informační technologie ve vzdělávání + studijní program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ proběhne v 9:00 hodin v místnosti N35.

Video-prezentace programů Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ.

Video-prezentace bakalářského programu Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a navazujícího magisterského programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ 

Video-prezentace ke studijnímu programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. 

web katedry | Facebook katedry | Letáky a další informace o studijních programech

 

Katedra biologie

Garantované studijní programy: Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Setkání bude probíhat průběžně od 8:00 hodin v místnosti 3.04 (Purkrabská 2).

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra hudební výchovy

Garantované studijní programy: Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Setkání proběhnou v 8:00 a 11:30 hodin v místnosti 112 (Univerzitní 3–5).

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Ústav cizích jazyků

Sekce ANGLICKÉHO jazyka

Garantované studijní programy: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Setkání proběhnou v 9:30 a 12:00 hodin (zároveň i průběžně) v místnosti P49. 

 

Sekce NĚMECKÉHO jazyka

Garantované studijní programy: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství německého jazyka pro základní školy

Setkání proběhnou v 9:00 a 12:30 hodin v místnosti P45.


web ústavu | Facebook ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

Katedra výtvarné výchovy

Garantované studijní programy: Výtvarná tvorba se změřením na vzdělávání, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ, Edukace v kultuře

Setkání proběhnou v 9:00 a 13:00 hodin v místnosti SEVV (Univerzitní 3–5).

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Centrum celoživotního vzdělávání

Setkání bude probíhat průběžně od 8:00 hodin v místnostech 1.30, 1.31 a na chodbě pracoviště.

web centra I Facebook ústavu | Stáhněte si brožurku o centru.

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Setkání bude probíhat od 9:00 hodin v místnosti N12.

Dle potřeby bude k dispozici i tlumočení v ČZJ (českém znakovém jazyce) i další koordinátoři pro studenty se specifickými potřebami. 

Možnosti studia v zahraničí

Informace o široké fakultní nabídce zahraničních studijních pobytů podle jazykových či kulturních preferencí uchazečů je možné získat na zahraničním oddělení, které nabízí pobyty např. ve Švédsku, Finsku, Norsku, Španělsku, Německu, Rakousku, Holandsku, Itálii a v mnoha dalších zemích včetně Číny, Indonésie a Spojených států amerických.

Pro kontakty a více informací si stáhněte leták.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)