Dny otevřených dveří v akademickém roce 2018/2019

Dny otevřených dveří se v akademickém roce 2018/2019 uskuteční ve dnech

7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

v hlavní budově Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5,

vždy od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. Uchazeč o studium si tak může nově vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií (completus) či z programů se specializací. Může si ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, a to v praxi znamená, že program maior (hlavní) může doplnit programem minor (vedlejší).

Po dobu konání Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium poskytovány garantujícími katedrami a ústavy fakulty podrobné údaje o studijních programech, anotacích jednotlivých programů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o profilu absolventa, předpokladech uplatnitelnosti, možných pracovních pozicích.  

Rozmístění studijního oddělení a dalších pracovišť (ústavů, kateder, oddělení) bude zveřejněno při vchodu do areálu fakulty.

V průběhu dne se uskuteční setkání se zástupci vedení v auditoriu fakulty, mezi jednotlivými setkáními budou promítány instruktáže s kompletní nabídkou studijních programů a video spot studentů Pedagogické fakulty UP.

Uchazeči si budou moci vyzkoušet na nečisto test studijních předpokladů, který si sami vyhodnotí.

Referentky studijního oddělení Pedagogické fakulty podají informace o nabízených studijních programech, administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, k dispozici budou pro uchazeče informační materiály o studiu. 

Fakulta také pro uchazeče připravila propagační materiály.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Propagační materiály

Videopozvánka

Spot - pozvánka na DOD

Představujeme vám náš spot-pozvánku na den otevřených dveří, který se uskuteční 19. ledna 2019. Podívejte se, jak to u nás vypadá a jak se nám vydařil předešlý den otevřených dveří – nasát atmosféru můžete z fotografií, které jsou součástí spotu. Těšíme se na vás!

Spot - DOD 19. 1. 2019

Představujeme náš koncept Učitel21

Tento spot je určen zájemcům o studium učitelství na naší fakultě. Unikátní koncept Učitel21, vysoká odbornost, skvělé uplatnění absolventů. Přijďte se k nám podívat!

Spot - DOD 19. 1. 2019 ve znakovém jazyce

Tento spot je určen zájemcům o studium učitelství na naší fakultě. Všem zájemcům. Tedy i těm, kteří preferují znakový jazyk. Přijďte se k nám podívat a studujte na PdF UP! Unikátní koncept Učitel21, vysoká odbornost, skvělé uplatnění absolventů. 

Pro přehrávání prosím přepněte do full screen modu.