Dny otevřených dveří v akademickém roce 2020/2021

Den otevřených dveří se v akademickém roce 2020/2021 uskuteční dne

4. 12. 2020 online

(podrobný program níže)

Vzhledem k současné situaci a mimořádným opatřením proběhne prosincový den otevřených dveří poprvé online. Připravujeme pro vás celou řadu zajímavých formátů a obsahů, které budou k dispozici zde a také na webu univerzitnimesto.cz. Jednotlivé katedry a ústavy si pro vás podobně jako na fyzickém dni otevřených dveří připravily pozvánky s informacemi o studijních programech, základních požadavcích na přijetí, přípravných kurzech či konzultacích, o profilu absolventa, předpokladech uplatnitelnosti a možných pracovních pozicích. Tyto pozvánky můžete zhlédnout v podobě videí níže v programu jednotlivých pracovišť. Můžete se s nimi ale také setkat a zeptat se na to, co vás ohledně studia zajímá! Každá katedra, ústav či centrum poskytuje podrobnější informace a zodpovídá dotazy prostřednictvím online setkání v různých platformách (Zoom, MS Teams, BigBlueButton). Odkazy na virtuální místnosti a časy najdete rovněž níže v programu. Vaši budoucí vyučující se již teď těší na (alespoň online) setkání s vámi! Neváhejte a využijte možnosti se zeptat na to, co vás ohledně studia u nás zajímá.

 

Užitečné informace a odkazy

Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. Uchazeč o studium si tak může nově vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií (completus) či z programů se specializací. Může si ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, a to v praxi znamená, že program maior (hlavní) může doplnit programem minor (vedlejší).

Podívejte se, jaké to je studovat u nás!

Klikněte a podívejte se, jaké to je studovat v univerzitním městě, na druhé nejstarší tuzemské univerzitě s dlouhou tradicí, na progresivní pedagogické fakultě s vizí a moderním konceptem přípravy budoucích učitelů – UČITEL21 –, který zohledňuje potřeby praxe v současném školství.

 

Přečtěte si náš příběh!

Stáhněte si náš časopis, který jsme vydali pro všechny, kdo se chtějí dozvědět více k naší vizi přípravy budoucích učitelů i neučitelských pedagogických pracovníků. V časopise se dozvíte o našem jedinečném konceptu Učite21, který studentům předává nejen nezbytné vědomosti a odbornost, ale také další důležité kompetence potřebné k tomu, aby jako absolventi uspěli v současné školské praxi. Svou kapitolu má také každá katedra či ústav a také naše specializovaná centra: Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum výzkumu zdravého životního stylu a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. To vše je doplněno krásnými fotkami univerzitního města Olomouce a sympatických tváří našich studentek a studentů i akademických osobností.

 

Jak to vidí naše studentky a studenti?

A jak studium na naší fakultě vnímají naše studentky a studenti? Co je k nám přivedlo, co je motivuje ke studiu a proč si zvolili nelehkou dráhu učitelství? To se dočtete v jejich zpovědích. Stačí kliknout na obrázek, který vás přesměruje.

Pokud vás naopak zajímají příběhy osobností, které u nás působí, ty najdete v sekci osobnosti fakulty.

 

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří 6. 12. 2019

Klikněte a podívejte se, jak probíhal loňský den otevřených dveří!

Program

Obecné informace o studiu bude poskytovat proděkan pro studijní záležitosti Mgr. Pavel Neuimester, Ph. D. spolu s vedoucí studijního oddělení Mgr. Libuší Lysákovou. Ve dvou blocích v 9:30 a 12:00 proběhne stream z auly v platformě BigBlueButton pedagogické fakulty a zodpovězeny budou i případné dotazy. 

Níže naleznete program prezentací jednotlivých kateder a ústavů.

 

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Garantované studijní programy: Vychovatelství, Řízení volnočasových aktivit, Sociální pedagogika

Všeobecné informace o ÚPSS se zaměřením na vědu, výzkum, zahraniční spolupráci, mobility a zejména doktorské studium bude poskytovat ředitel ústavu doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., a Mgr. Jiří Kropáč, Ph.D., LL.M. v plaftormě BigBlueButton. V mezičase bude probíhat volná diskuse a zodpovídání dotazů uchazečů. 

Informace o bakalářském studijním programu Sociální pedagogika – specializace Prevence sociálně patologických jevů a navazujícím magisterském programu Sociální pedagogika – specializace Výchovné poradenství bude poskytovat doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Prezentace o studijních programech proběhne v 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:3v platformě BigBlueButton. V mezičase bude probíhat volná diskuse a zodpovídání dotazů uchazečů. 

Informace o bakalářském studijním programu Vychovatelství a navazujícím magisterském programu Řízení volnočasových aktivit bude poskytovat Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. Prezentace o studijních programech proběhne v: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 v platformě BigBlueButton. V mezičase bude probíhat volná diskuse a zodpovídání dotazů uchazečů.

 Klikněte na video a pusťte si spot ústavu.

web ústavu | Facebook ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

 

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Garantované studijní programy: Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Předškolní pedagogika

Prezentace studijních programů a diskuze s uchazečkami a uchazeči bude probíhat v platformě Zoom podle následujícího harmonogramu:

OBOR 

Obecné informace 

Tělesná Vých.

ERASMUS 

Učitelství pro mateřské školy, Předškolní pedagogika

9:00 – 10:30 

Mgr. Alena Srbená, Ph.D. 

9:00  10:00 

doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. 

10:00 – 10:15 

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.   

10:15 – 10:30 

11:30 – 13:00 

prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.  

11:30 – 12:30

doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. 

12:30 – 12:45

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. 

12:45 – 13:00 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

10:00  11:30 

doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. 

10:00 – 11:00 

doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. 

11:00 – 11:15 

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. 

11:15 – 11:30 

12:30 – 14:00 

PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.  

12:30 – 13:30 

 

doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. 

13:30 – 13:45 

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. 

13:45 – 14:00 

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web ústavu | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Ústav speciálněpedagogických studií

Garantované studijní programy

Prezenční forma studia: Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP), Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika (MŠSP), Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (U1SP), Speciální pedagogika se specializací: dramaterapie, andragogika (SPPA), raný věk (SPPR), intervence (SPPI), Vychovatelství a speciální pedagogika, Speciální pedagogika – poradenství, Logopedie.

Kombinovaná forma studia: Speciální pedagogika se specializací: andragogika (SPPA), raný věk (SPPR), intervence (SPPI), Vychovatelství a speciální pedagogika, Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP), Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika (MŠSP), Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (U1SP), Speciální pedagogika – poradenství (SPPI), Muzikoterapie.

Prezentace studijních programů proběhnou v platformě Zoom. Hlavní místnost ústavu speciálněpedagogických studií je zde, místnosti jednotlivých studií najdete v rozpisu ke stažení (MS Excel). 

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot ústavu.

web ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

 

Katedra antropologie a zdravovědy

Garantované studijní programy: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Infromace pro zájemce o studium budou podávany ve 3 blocích, vždy cca po 20 minutách, prostřednictvím platformy Zoom. Informace posytuje RNDr. Kristína Tománková, PhD. a PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.

BLOK 1 od 10:30

BLOK 2 od 11:30 

BLOK 3 od 12:30

 Klikněte na obrázek a pusťt si spot katedry.

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra českého jazyka a literatury

Garantované studijní programy: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Informace o studidu budou poskytovat Mgr. Lenka Nosková a Mgr. Dominik Voráč ve třech půlhodinových blocích: 9:30 – 10:00, 11:00 – 11:30, 12:30 – 13:00 v platformě Zoom.

Den otevřených dveří na katedře českého jazyka a literatury sledujte také na: www.kcjl.upol.cz/dod2020

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry. 

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra psychologie a patopsychologie

Katedra psychologie a patopsychologie zajišťuje výuku psychologických disciplín v rámci pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů i dalších pedagogických pracovníků.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry

Katedra společenských věd

Garantované studijní programy: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Historie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Informace o studiu podá Mgr. Pavel Krákora, Ph.D., ve třech hodinových blocích v platformě Zoom, a to v 9:00, 11:00 a 13:00.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot o katedře.

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra matematiky

Garantované studijní programy: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol

Informace o studiu budou podávat doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D. (vedoucí katedry matematiky), Mgr. Marek Škultéty a Mgr. Jiří Vaško. Prezentace v rámci dne otevřených dveří proběhne on-line v prostředí platformy MS Teams ve čtyřech blocích:

BLOK 1 9:30 – 10:00, BLOK 2 10:30 – 11:00, BLOK 3 12:30 – 13:00, BLOK 4 13:30 – 14:00

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Facebook katedry | Stáhnetě si brožurku o katedře.

 

Katedra technické a informační výchovy

Garantované studijní programy: Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání, Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ, Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Informace o bakalářském studijním programu Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a navazujícím magisterském programu Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ bude poskytovat vedoucí katedry doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D., v časech 9:0010:1512:00, a 15:30 prostřednictvím platformy MS Teams.

Video-prezentace programů Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠa Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ.

Informace o bakalářském studijním programu Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a navazujícím magisterském programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ bude poskytovat jejich garant doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. v časech 8:00, 10:0012:00 a 14:00 prostřednictvím platformy Zoom.

Video-prezentace bakalářského programu Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a navazujícího magisterského programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ 

Informace o studijním programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bude poskytovat jeho garant doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. prostřednictvím Google Meet v časech 9:00 (Google Meet), 11:00 (Google Meet)  a 12:30 (Google Meet). Prezentace k tomuto studjnímu programu ke stažení zde

Informace o studijním programu Didaktika informatiky a digitálních technologií bude poskytovat garant programu doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.  v časech 9:30, 10:45, 12:15 prostřednictvím platformy MS Teams.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Facebook katedry | Letáky a další informace o studijních programech

 

Katedra biologie

Garantované studijní programy: Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Informace o studiu budou podávat RNDr. Martin Jáč, Ph.D. (vedoucí katedry biologie) a v případě potřeby též doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (zástupkyně vedoucího katedry). Prezentace v rámci dne otevřených dveří proběhne on-line v prostředí platformy ZoomČasy prezentace učitelských studijních programů: 9:00, 11:00 a 13:00 (vždy zhruba na 15-20 minut).

Místnost bude otevřena po celou dobu konání Dne otevřených dveří (8:00 - 14:00 h) pro individuální konzultace.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra hudební výchovy

Garantované studijní programy: Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Informace o studiu budou podávat PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D., a Mgr. Filip Krejčí, Ph.D. ve třech online půhodinových vstupech v prostředí platformy Zoom v těchto časech: 10:00, 11:00 a 12:00.

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Ústav cizích jazyků

Sekce anglického jazyka

Garantované studijní programy: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Informace budou poskytovány v níže uvedených časech prostřednictvím platformy Zoom. (Passcode: 413604)

Čas

Kontaktní osoby

9:00 – 11:30

Mgr. Blanka Babická, Ph.D. + Mgr. Barbora Bačíková

11:30 – 14:00

Mgr. Josef Nevařil, Ph.D. + Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

Sekce německého jazyka

Garantované studijní programy: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství německého jazyka pro základní školy

Informace budou poskytovány v níže uvedených časech prostřednictvím platformy Zoom. (Passcode: 251531)

Čas

Kontaktní osoby

9:00 – 11:30

Mgr. Barbora Sittová + PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

11:30 – 14:00

Mgr. Vít Kolek + doc. PhDr. Eva Maria Hrdinová, PhD.

web ústavu | Facebook ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

 

Katedra výtvarné výchovy

Garantované studijní programy: Výtvarná tvorba se změřením na vzdělávání, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ, Edukace v kultuře

Informace o studiu poskytnou  Mgr. Magdalena Adámková Turzová, Ph.D. a Mgr. et MgA. David Bartoš. V jednotlivých vstupech se krátce připojí také dalších vyučující a poinformují o ateliérech, které na katedře vedou. Prezentace se uskuteční v časech 9:15, 10:30 a 12.00 prostřednictvím platformy BigBlueButton.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Centrum celoživotního vzdělávání

Informace o vzdělávacích programech a kurzech celoživotního vzdělávání sdělí Ing. Alena Opletalová, Ph. D. a PaedDr. Irena Smetanová prostřednictvím platformy Zoom v časech 9:00, 11:0013:00.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot centra.

web centra I Stáhněte si brožurku o centru.

 

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Centrum bude k dispozici od 8:30 do 14:00 v plaformě Zoom. K dispozicii budu po celou dobu PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Mgr. et Bc. Pavel Kučera, Ph.D. 

Dle potřeby bude k dispozici i tlumočení v ČZJ (českém znakovém jazyce) i další koordinátoři pro studenty se specifickými potřebami. 

web centra