Tato část je určena novým zaměstnancům pro jejich snadnější orientaci při nástupu na PdF UP. Informace budou průběžně doplňovány.

Informační systémy UPOL a PdF UP