Centrum celoživotního vzdělávání – CCV

Celoživotní vzdělávání je realizováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Centrum celoživotního vzdělávání je samostatnou organizační součástí PdF UP, podřízenou proděkance pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání jsou důležitou součástí osobnostního rozvoje všech zaměstnanců, ale i rozvoje všech subjektů, které při své personální činností respektují zásady řízení lidských zdrojů - personálního managementu. Centrum celoživotního vzdělávání, vědomo si významu této skutečnosti pro kontinuální rozvoj subjektů, sestavilo, za podpory většiny pracovišť PdF UP v Olomouci a spřátelených spolupracujících subjektů, zorganizovalo a široké pedagogické i nepedagogické veřejnosti předkládá nabídku, která může přispět k naplnění výše uvedeného principu.

Nabídka celoživotního vzdělávání obsahuje tyto druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

  1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
    • studium v oblasti pedagogických věd,
    • studium k rozšíření odborné kvalifikace,
  2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
  3. studium k prohlubování odborné kvalifikace

ad. 1)

Jedná se o studium, kterým absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které dosud nejsou součástí jeho odborné kvalifikace.

Dále se jedná také o studium k rozšíření odborné kvalifikace. Tímto studiem absolventi získají způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy nebo způsobilost vyučovat další předměty.

Studium je v rozsahu 1 - 3 roky.

ad. 2)

Nabídka obsahuje studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium pro výchovné poradce a další studia k výkonu specializovaných činností. Studium je zpravidla dvouleté.

ad. 3)

Představuje průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahuje studijní programy v rozsahu od několika hodin až po 3 semestrální studium.

Po absolvování všech programů v rámci celoživotního vzdělávání obdrží absolventi osvědčení dle § 29 zákona č. 563/2004 Sb.

Výuka probíhá v základní formě jako prezenční konzultace v pátek nebo sobotu na PdF UP v Olomouci v kombinaci se samostatným studiem. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu - viz nabídka v oddíle "Programy celoživotního vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb."

Metodický pokyn 3M/2011 Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání PdF UP [*.doc] v elektronické studijní agendě.

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

Podrobnější infomace o jednotlivých vzdělávacích programech a kurzech naleznete na adrese:
http://www.ccv.upol.cz/


Kontakty

585635030

Žižkovo nám. 5
místnost: P1.35


585635149

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.31


585635147

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.30


585635146

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.34


585 635 148

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.32


Žižkovo nám. 5
místnost: 1.30


585635202

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.28


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)