Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl je souborem vizuálních prvků, které usnadňují vnější i vnitřní komunikaci organizace a vytvářejí dobrý obraz o ní. Svou jednotností, komplexností a estetikou se významně podílí na snadné a nezkreslené identitě organizace.

Základem jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého je znak, barevnost a písmo, spolu se způsobem grafického řešení merkantilních a informačních tiskovin a ostatních nosičů informací. Jeho autorkou je grafička Věra Marešová.

Grafický Manuál jednotného vizuálního stylu kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního stylu Univerzity Palackého, čímž současně stanovuje závazná pravidla, způsoby, příklady a doporučení, jak postupovat při jejich aplikaci.

Manuál spolu s logotypy a šablonami lze najít na tomto odkazu: vizual.upol.cz

Pedagogická fakulta UP v Olomouci na základě tohoto vizuálního stylu univerzity – s respektem k jeho jednotlivým prvkům – připravila několik šablon, jež lze využít pro propagaci fakulty a pro účely vnější i vnitřní komunikace fakulty. Tyto šablony a konkrétní aplikace budeme podle potřeby a na základě požadavků jednotlivých pracovišť doplňovat.

Nabízené šablony vycházejí z jednotného vizuálního stylu univerzity a doplňují k němu některé specifické prvky, např. ikony odkazující k diverzitě našich programů a odborných specializací, stejně jako k různým cílovým skupinám, s nimiž v praxi pracují naši absolventi. Hlavním autorem vizuálního stylu a šablon je Mgr. Jakub Konečný, doktorand Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP.

 

Garantem zveřejněného obsahu je Mgr. art. Ondřej Moučka, referent pro komunikaci ondrej.moucka@upol.cz. V případě potřeby se na něj mohou katedry, ústavy a další fakultní pracoviště obrátit a oddělení zajistí úpravy či modifikace s ohledem na aktuální potřeby fakulty.

Aktuální grafický balíček

(Pozn.: bannery jsou svými formáty uzpůsobeny pro využití na webu a na sociálních sítích.)

Letáky kateder a ústavů v elektronické podobě

V tomto archivu ZIP najdete letáky všech kateder a ústavů vytvořených před začátkem akademického roku 2019/2020. Letáky jsou ve formátu pdf v "rolovací" podobě, tedy stránku po stránce za sebou, vhodné k umístění na katederní weby apod.

Bannery s nabídkou studijních programů

V archivu ZIP najdete bannery s nabídkou studijních programů pro uchazeče. Ve složce je obecný banner s výzvou k podání přihlášky na fakultu roku a deadlinem pro podávání přihlášek ve dvou formátech (Facebook cover photo + web 1200 x 400 pixelů). Dále zde naleznete složku s bannery pro každou katedru/ústav zvlášť a nabízenými studijními programi. Některé katedry mají více programů a bannery jsou rozděleny na bakálřské/magisterské. Tyto bannery jsou ve formátu pro web, ve dvou verzích (s ikonou "klikni pro info" pro proklik a bez ikony). 

UČITEL21

Loga koncepce UČITEL21:

Anglická verze "TEACHER21" – vertikální verze s piktogramy, verze pouze nápis bez piktogramů, 4 barevné varianty [všechny formáty archiv ZIP]

 

DOD grafický balíček

Tyto bannery ke dni otevřených dveří s fotografiemi studentů a studentek v různých formátech podle požadavků jednotlivých sociálních sítí lze využít jako úvodní fotografie/fotografie záhlaví apod.

  • bannery 830 x 312 [archiv ZIP] – vhodné jako úvodní fotka stránky na Facebooku 
  • bannery 1200 x 400  [archiv ZIP] – vhodné do záhlaví webu 
  • bannery 1920 x 1080  [archiv ZIP] – vhodné jako fotka k události na Facebooku, k příspěvku na Facebooku a dalších sociláních sítí, do prezentací, spotů atd.

Spot – DOD 6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Představujeme náš koncept UČITEL21

Tento spot je určen zájemcům a zájemkyním o studium učitelství na naší fakultě. Unikátní koncept UČITEL21, vysoká odbornost, skvělé uplatnění absolventů. Přijďte se k nám podívat a podejte si přihlášku na pedagogickou Fakultu roku 2019!

(Hudba: https://www.bensound.com)